marta 15th December 2013

 0    38 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
masz rację
commencer à apprendre
you are right
Czy chcesz pójść do kina?
commencer à apprendre
Shall we go to the cinema? Would you like us to go to the cinema?
trzymaj za mnie kciuki
commencer à apprendre
keep your fingerss crossed
Czy chciałbyś, żebym ci pomógł?
commencer à apprendre
Would you like me to help you?
Czy chciałbyś, żebym zrobiła zakupy?
commencer à apprendre
Would you like me to do the shopping?
Czy chciałabyś, żeby ona zadzwoniła do Twojej mamy?
commencer à apprendre
Would you like her to call your mom?
Czy chciałabyś, żebym poszliśmy do domu?
commencer à apprendre
Would you like us to go home?
Czy chcesz, żebym ci pomogła?
commencer à apprendre
Do you want me to help you?
wyjaśnić coś komuś
commencer à apprendre
to explain sth to sb
Wytłumaczyłam tą sytuację mojemu menadżerowi.
commencer à apprendre
I explained the situation to my manager.
tata
commencer à apprendre
dad
mother
commencer à apprendre
mom
Bezpiecznej podróży!
commencer à apprendre
Have a safe journey!
Jak się o tym dowiedziałaś?
commencer à apprendre
How did you find out about it?
Ile to kosztuje?
commencer à apprendre
how much does it cost?
to był bardzo ciekawy weekend
commencer à apprendre
it was a very interesting weekend.
Poszłam do pubu.
commencer à apprendre
I went to the pub.
o północy
commencer à apprendre
at midnight
przed moim komputer
commencer à apprendre
in front of my computer
ula, nie przesadzaj
commencer à apprendre
ula, don't exaggerate
ojciec chrzestny
commencer à apprendre
godfather
perfuma
commencer à apprendre
perfume
Nie mam pomysłu na prezent dla mojego brata.
commencer à apprendre
I have no idea for a present for my brother.
skórzane portfel
commencer à apprendre
leather wallet
Poszłam porozmawiać z moim szefem
commencer à apprendre
I went to speak with my boss
iść/ jechać do domu
commencer à apprendre
to go home
dzień wolny od pracy
commencer à apprendre
a day off
jak narazie wszystko ok
commencer à apprendre
so far so good
zazdrosny
commencer à apprendre
jealous of
ostatnio
commencer à apprendre
recently
Ona pracuje w tej firmie od początku.
commencer à apprendre
She's been working in this company from the beginning.
Nie zwracam na tą panią uwagi.
commencer à apprendre
I don't pay attention to this lady
czy mogę prosić was o uwagę?
commencer à apprendre
can I have your attention pls?
Drogi Święty Mikołaju,
commencer à apprendre
Dear Santa Claus,
na święta
commencer à apprendre
for Christmas
Kiedy masz urodziny?
commencer à apprendre
When is your birthday?
Kiedy się urodziłaś?
commencer à apprendre
When were you born?
Urodziłam się w czerwcu.
commencer à apprendre
I was born in June.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.