Making general statements

 0    16 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
As a general rule...
commencer à apprendre
(Przyjmując coś) jako generalną zasadę...
As a rule...
commencer à apprendre
Z reguły/Zwykle/Normalnie...
Broadly/Generally speaking
commencer à apprendre
Ogólnie mówiąc/biorąc...
By and large...
commencer à apprendre
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc...
Claim with good reason that...
commencer à apprendre
Twierdzić, nie bez powodu, że...
In general...
commencer à apprendre
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/W ogóle...
In general terms...
commencer à apprendre
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/W ogólnym sensie...
It goes without saying that...
commencer à apprendre
To oczywiste, że/Rozumie się samo przez się...
It stands to reason that...
commencer à apprendre
Jest zrozumiałe, że...
It's common practice...
commencer à apprendre
To powszechna praktyka...
It's generally accepted that...
commencer à apprendre
Na ogół, przyjmuje się, że...
It's generally believed that...
commencer à apprendre
Na ogół, uważa/sądzi się, że...
It's standard practice...
commencer à apprendre
To typowa/powszechnie przyjęta praktyka...
On the whole...
commencer à apprendre
Ogólnie (rzecz) biorąc...
The facts speak for themselves...
commencer à apprendre
Fakty mówią same za siebie/To oczywiste...
You know perfectly well that...
commencer à apprendre
Wiesz/Wiecie doskonale, że...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.