lubie spac

 0    49 fiche    jvlciix
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rebranding
commencer à apprendre
zmiana wizerunku marki
Distinctive features
commencer à apprendre
Cechy charakterystyczne
Sales volumes
commencer à apprendre
wysokość sprzedaży
Stand out
commencer à apprendre
Wyróżniać się
Target customers
commencer à apprendre
klienci docelowi
Current customers
commencer à apprendre
Obecni klienci
Extend the line
commencer à apprendre
rozszerzyć linię produkcyjną
Introduce new version on the market
commencer à apprendre
Wprowadzić nową wersję na rynek
House style
commencer à apprendre
system identyfikacji wizualnej firmy
Recognise the brand
commencer à apprendre
rozpoznać markę
brand
commencer à apprendre
marka
market
commencer à apprendre
rynek
product lifecycle
commencer à apprendre
cykl życia produktu
product placement
commencer à apprendre
lokowanie produktu
remove from the market
commencer à apprendre
usunąć z rynku
product line
commencer à apprendre
asortyment
brand awareness
commencer à apprendre
świadomość marki
brand recognition
commencer à apprendre
rozpoznawalność marki
brand commitment
commencer à apprendre
przywiązanie do marki
brand loyalty
commencer à apprendre
wierność firmy
brand image
commencer à apprendre
wizerunek marki
brand familiarity
commencer à apprendre
znajomość marki
pay system
commencer à apprendre
system płatności
branding
commencer à apprendre
tworzenie marki
free gifts
commencer à apprendre
darmowe prezenty
retail
commencer à apprendre
sprzedaż detaliczna
social media
commencer à apprendre
media społecznościowe
employees
commencer à apprendre
pracownicy
competition
commencer à apprendre
współzawodnictwo
service delivered
commencer à apprendre
usługa dostawcza
ready - made product
commencer à apprendre
gotowy produkt
terms of payment
commencer à apprendre
Warunki płatności
distribution channel
commencer à apprendre
kanał dystrybucji
advertising
commencer à apprendre
reklamować
direct sale
commencer à apprendre
sprzedaż bezpośrednia
wholesale
commencer à apprendre
sprzedaż hurtowa
quality
commencer à apprendre
jakość
Features
commencer à apprendre
cechy
brand name
commencer à apprendre
nazwa marki
servicing
commencer à apprendre
obsługa
price list
commencer à apprendre
lista płac
management
commencer à apprendre
zarząd
size
commencer à apprendre
rozmiar
credit terms
commencer à apprendre
warunki kredytowe
sales promotion
commencer à apprendre
promocja sprzedaży
discount
commencer à apprendre
obniżka
publicity
commencer à apprendre
rozposzechnianie
physical evidence
commencer à apprendre
dowód fizyczny
process
commencer à apprendre
proces

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.