Longman repetytorium str. 50 ćw. 12-19

 0    53 fiche    karo2254
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ukończyć pojekt przed terminem
commencer à apprendre
complete the project ahead of schedule
chodzić w równym tempie
commencer à apprendre
walk at a steady pace
zniknąć bez śladu
commencer à apprendre
vanish without trace
mówić wyczerpująco o problemie
commencer à apprendre
speak about the problem at length
patrzeć z dystansem
commencer à apprendre
observe the birds from a distance
zmiana na lepsze
commencer à apprendre
change for the better
odkryć prawdę przez przypadek
commencer à apprendre
discover the truth by chance
być bezgranicznie posłusznym rodzicom
commencer à apprendre
obey parents without questions
dołożyć starań
commencer à apprendre
make an effort
zalać się łzami
commencer à apprendre
burst into tears
zaskoczyć
commencer à apprendre
came as a bit of surprise
dojść do wniosku
commencer à apprendre
reach the conclusion
zarobić na dobre życie
commencer à apprendre
earn a good living
krótko mówiąc
commencer à apprendre
to cut a long story short
zaczynać dobrze funkcjonować
commencer à apprendre
fall into place
przełamać pierwsze lody
commencer à apprendre
break the ice
zakończyć prace
commencer à apprendre
call it a day
wyrzucić coś z siebie
commencer à apprendre
get it off your chest
trzymać kciuki
commencer à apprendre
Keep your fingers crossed
w samą porę
commencer à apprendre
in the nick of time
utrapienie
commencer à apprendre
pain in the neck
być w siódmym niebie
commencer à apprendre
be over the moon
złapać na gorącym uczynku
commencer à apprendre
caught red-handed
sprzeciwiać się, postawić na swoim
commencer à apprendre
put my foot down
z mojego punktu widzenia
commencer à apprendre
from my point of view
na dłuższą metę
commencer à apprendre
in the long run
z drugiej strony
commencer à apprendre
on the other hand
to dla Ciebie
commencer à apprendre
it's up to you
w porywie chwili
commencer à apprendre
on the spur of the moment
być winnym
commencer à apprendre
be at fault
jeśli o mnie chodzi
commencer à apprendre
as far as i am concerned
nagle, niespodziewanie
commencer à apprendre
all of sudden
ze względu na
commencer à apprendre
on grounds
szanować
commencer à apprendre
respect and admire
szanować
commencer à apprendre
look up to
wynagrodzić
commencer à apprendre
make up for
wynagrodzić
commencer à apprendre
compensate for
natknąć się
commencer à apprendre
come across
natrafić przez przypadek
commencer à apprendre
find by chance
odrzucać
commencer à apprendre
turn down
odrzucać
commencer à apprendre
refuse an offer
zepsuć się (o jedzeniu)
commencer à apprendre
break down (about food)
przestać pracować
commencer à apprendre
stop working
zacząć uprawiać hobby
commencer à apprendre
take up
zacząć uprawiać hobby
commencer à apprendre
start a hobby
zaoszczędzić
commencer à apprendre
save
zaoszczędzić
commencer à apprendre
put aside
odwołać
commencer à apprendre
cancel
odwołać
commencer à apprendre
call off
wychować
commencer à apprendre
bring up
opiekować się
commencer à apprendre
looking after
wyniknąć
commencer à apprendre
turns up
psuć się (o jedzeniu)
commencer à apprendre
gone off

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.