Longman PRACA cz. 2 od work and money

 0    90 fiche    katie933
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
premia roczna
commencer à apprendre
bonus
zasiłek na dziecko
commencer à apprendre
child benefit
prowizja
commencer à apprendre
commission
ciąć koszty
commencer à apprendre
cut costs
dobrze zarabiać
commencer à apprendre
earn a good salary
dostac podwyżkę
commencer à apprendre
get a pay rise
na zasiłku
commencer à apprendre
on the dole
płaca/wynagrodzenie
commencer à apprendre
pay
emerytura/renta
commencer à apprendre
pension
oszczędności
commencer à apprendre
savings
udziały akcje
commencer à apprendre
shares
źródło dochodu
commencer à apprendre
source of income
pensja (początkowa)
commencer à apprendre
starting salary
napiwek
commencer à apprendre
tip
zasiłek dla bezrobotnych
commencer à apprendre
unemployment benefit/dole
płaca/stawka
commencer à apprendre
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
commencer à apprendre
agriculture-based economy
złożyć podanie o stanowisko...
commencer à apprendre
apply for the position of
być szefem/nadzorować
commencer à apprendre
by in charge
zostać zwolnionym
commencer à apprendre
be made redundant
być bezrobotnym
commencer à apprendre
be out of work
awansować/dostac awans
commencer à apprendre
be promoted
pracować na własny rachunek
commencer à apprendre
be self-employed
być swoim właśnym szefem
commencer à apprendre
be your own boss
kariera w
commencer à apprendre
career in
perspektywa kariery
commencer à apprendre
career prospects
wykonać obowiązki
commencer à apprendre
carry out duties
tania siła robocza
commencer à apprendre
cheap labour
wybór zawodu
commencer à apprendre
choice of career
radzic sobie z
commencer à apprendre
cope with
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
commencer à apprendre
do freelance work
pracować dorywczo/ wykonywac drobne prace
commencer à apprendre
do odd jobs
zatrudniać
commencer à apprendre
employ
pracownik
commencer à apprendre
employee
pracodawca
commencer à apprendre
employer
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
agencja pośrednictwa pracy
commencer à apprendre
employment agency
elastyczne godziny pracy
commencer à apprendre
flexible working hours/ flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
commencer à apprendre
fringe benefits/perks
wyjechac w sprawach zawodowych
commencer à apprendre
go away on business
zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt/out of bussines
póść na zwolnienie/urlop
commencer à apprendre
go on a leave
strajkować
commencer à apprendre
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
commencer à apprendre
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
commencer à apprendre
information economy
zadowolenie z pracy
commencer à apprendre
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
rynek pracy
commencer à apprendre
labour market
zwolnić kogos z pracy
commencer à apprendre
lay sb off
uczyć się zawodu w pracy
commencer à apprendre
learn on the job
urlop macieżyński/ojcowski
commencer à apprendre
maternity leave/ paternity leave
praca biurowa/ o stałych godzinach
commencer à apprendre
nine-to-five job
na takich samych warunkach
commencer à apprendre
on equal terms
przepracowywać się
commencer à apprendre
overwork
posada
commencer à apprendre
position
perspektywy awansu
commencer à apprendre
prospects of promotion
zwolnić się/zrezyggnować z pracy
commencer à apprendre
quit/resign
wymagania
commencer à apprendre
requirements
przejść na emeryture
commencer à apprendre
retire
emerytura
commencer à apprendre
retirement
przkewlifikować się
commencer à apprendre
retrain
prowadzić usługi/biznes
commencer à apprendre
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
commencer à apprendre
run your own business
zwolnić kogoś
commencer à apprendre
sack sb/give sb the sack/fire sb
założyć firmę
commencer à apprendre
set u a company
wynagrodzenie na czas choroby
commencer à apprendre
sick pay
brać wolny dzień
commencer à apprendre
take a day off
prowadzić nabór pracowników
commencer à apprendre
take on employees
przejmować od kogoś
commencer à apprendre
take over from sb
z pracą wiąże się
commencer à apprendre
the job/work involves
bezrobotni
commencer à apprendre
the unemployed
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
wolna posada, wakat
commencer à apprendre
vacancy
powołanie
commencer à apprendre
vocation
pracować zdalnie z domu
commencer à apprendre
work from home
pracować w firmie
commencer à apprendre
work for a company
pracować w zespole/samemu
commencer à apprendre
work in a team/on your own
pracować, dotrzymując terminów
commencer à apprendre
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
work/do overtime
zaangażowany, oddany
commencer à apprendre
committed
zdloności komunikacyjne
commencer à apprendre
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie/branży
commencer à apprendre
experience in a related field
zorientowany na cele
commencer à apprendre
goal-oriented
mający silną motywację
commencer à apprendre
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
commencer à apprendre
highly skilled
nie/kompetentny
commencer à apprendre
in/competent
nie/wydajny
commencer à apprendre
in/efficient
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
dobrze wyszkolony
commencer à apprendre
well-trained
pracować pod presją
commencer à apprendre
work under pressure

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.