longman państwo i społeczeństwo

 0    171 fiche    Pruszek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zatwierdzać budżet
commencer à apprendre
approve a / the budget
projekt ustawy
commencer à apprendre
bill
konstytucja
commencer à apprendre
constitution
Kongres Stanów Zjednoczonych
commencer à apprendre
Congress (USA)
rozwiązanie parlamentu
commencer à apprendre
dissolution (of the parliament)
lewicowy / prawicowy
commencer à apprendre
left / right wing
ustawodawczy
commencer à apprendre
legislative
członek parlamentu
commencer à apprendre
Member of Parliament (MP)
Zgromadzenie Narodowe
commencer à apprendre
National Assembly
uchwalić / przyjąć ustawę
commencer à apprendre
pass / adopt a law
senat
commencer à apprendre
senate
radny/a miasta
commencer à apprendre
town councillor
rządzić krajem
commencer à apprendre
administer the country
wykonawczy
commencer à apprendre
executive
wdrażać ustawy
commencer à apprendre
implement legislation
burmistrz
commencer à apprendre
mayor
premier
commencer à apprendre
Prime Minister (PM)
prezydent
commencer à apprendre
president
reprezentować kraj zagranicą
commencer à apprendre
represent the country abroad
rząd / rada ministrów
commencer à apprendre
the Cabinet
rada miejska
commencer à apprendre
town / city council
wiceprezydent
commencer à apprendre
vice-president
sąd
commencer à apprendre
court
sąd apelacyjny
commencer à apprendre
court of appeal
interpretować / stosować prawo
commencer à apprendre
interpret / apply the law
sądowniczy
commencer à apprendre
judiciary
ława przysięgłych
commencer à apprendre
jury
rozstrzygać spory
commencer à apprendre
resolve disputes
Sąd Najwyższy
commencer à apprendre
Supreme Court
zeznawać przeciwko sobie
commencer à apprendre
be a witness against yourself
być sądzonym przez równych sobie
commencer à apprendre
be judged by your peers
ciężar dowodu
commencer à apprendre
burden of proof
cenzura
commencer à apprendre
censorship
swobody obywatelskie
commencer à apprendre
civil liberties
adwokat
commencer à apprendre
counsel
wydać wyrok
commencer à apprendre
deliver a verdict
właściwa procedura prawna, droga sądowa
commencer à apprendre
due process of law
wolność zgromadzeń
commencer à apprendre
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
commencer à apprendre
freedom of association
wolność sumienia
commencer à apprendre
freedom of conscience
wolność słowa
commencer à apprendre
freedom of speech
prawa człowieka
commencer à apprendre
human rights
uznać kogoś za niewinnego
commencer à apprendre
presume sb innocent
dążenie do szczęścia
commencer à apprendre
pursuit of happiness
uzasadnione wątpliwości
commencer à apprendre
reasonable doubt
praworządność
commencer à apprendre
the rule of law
niezbywalne prawa
commencer à apprendre
unalienable rights
zacięta walka
commencer à apprendre
closely fought contest
dojść do władzy
commencer à apprendre
come to power
skandal korupcyjny
commencer à apprendre
corruption scandal
wybory powszechne
commencer à apprendre
general election
polityka wewnętrzna
commencer à apprendre
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
commencer à apprendre
landslide election victory
lider partii rządzącej
commencer à apprendre
leader of the governing party
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
commencer à apprendre
loss of public confidence in Parliament
główne (największe) partie
commencer à apprendre
major parties
badanie opinii publicznej
commencer à apprendre
opinion poll
lider opozycji
commencer à apprendre
opposition leader
wydarzenia polityczne
commencer à apprendre
political events
złożyćrezygnację
commencer à apprendre
resign
nadchodzące wybory
commencer à apprendre
the forthcoming elections
przedsięwzięcie
commencer à apprendre
(business) venture
popyt
commencer à apprendre
demand
handel wewnętrzny
commencer à apprendre
domestic trade
ekonomiczny, gospodarczy
commencer à apprendre
economic
boom / kryzys gospodarczy
commencer à apprendre
economic boom / crisis
recesja gospodarcza
commencer à apprendre
economic recession / downturn
oszczędny
commencer à apprendre
economical
ekonomia (nauka)
commencer à apprendre
economics
ekonomista
commencer à apprendre
economist
oszczędzać / oszczędnie gospodarować
commencer à apprendre
economise
przedsiębiorca
commencer à apprendre
entrepreneur
wydatki
commencer à apprendre
expenditure
eksport
commencer à apprendre
export
handel zagraniczny
commencer à apprendre
foreign trade
założyć (bank)
commencer à apprendre
found (a bank)
finansowanie
commencer à apprendre
funding
produkt krajowy brutto
commencer à apprendre
gross domestic product
import
commencer à apprendre
import
dochód
commencer à apprendre
income
inwestor
commencer à apprendre
investor
strata
commencer à apprendre
loss
kupiec, handlować
commencer à apprendre
merchant
sektor prywatny / publiczny
commencer à apprendre
private / public sector
zysk
commencer à apprendre
profit
właściciel (firmy, hotelu)
commencer à apprendre
proprietor / owner
zdobyć pieniądze / środki finansowe
commencer à apprendre
raise money / funds
osadnik
commencer à apprendre
settler
podaż
commencer à apprendre
supply
handlowiec
commencer à apprendre
trader
kryzys ogólnoświatowy
commencer à apprendre
worldwide crisis
Światowa Organizacja Handlu
commencer à apprendre
World Trade Organisation (WTO)
prawosławny
commencer à apprendre
(Eastern) Orthodox
reinkarnacja
commencer à apprendre
a cycle of rebirth
buddysta, buddyjski
commencer à apprendre
Buddhist
katolik, katolicki
commencer à apprendre
Catholic
chrześcijanin, chrześcijański
commencer à apprendre
Christian
Ewangelia
commencer à apprendre
Gospel
chodzić do kościoła
commencer à apprendre
go to church
hebrajski
commencer à apprendre
Hebrew
Żyd /żyd (narodowość, wyznanie)
commencer à apprendre
Jew
meczet
commencer à apprendre
mosque
muzułmanin, muzułmański
commencer à apprendre
Muslim
pielgrzymka
commencer à apprendre
pilgrimage
modlić się
commencer à apprendre
pray
synagoga
commencer à apprendre
synagogue
świątynia
commencer à apprendre
temple
Tora, Pięcioksiąg Mojżesza
commencer à apprendre
Torah
znieść, obalić
commencer à apprendre
abolish
kara śmierci
commencer à apprendre
capital punishment
proces karny
commencer à apprendre
criminal trial
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
commencer à apprendre
eligible for parole
wygnać
commencer à apprendre
exile
wina
commencer à apprendre
guilt
uwięzić
commencer à apprendre
imprison
prawo obowiązujące w (danym) kraju
commencer à apprendre
the law of the land
zgodny z prawem
commencer à apprendre
lawful
łagodny wyrok
commencer à apprendre
lenient sentence
kara dożywotniego pozbawienia wolności
commencer à apprendre
life imprisonment
zakazywać
commencer à apprendre
outlaw
oskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
commencer à apprendre
prosecution
poczycie niesprawiedliwości
commencer à apprendre
sense of injustice
(dziesięc lat) pozbawienia wolności
commencer à apprendre
(ten years') imprisonment
napad z bronią w ręku
commencer à apprendre
armed robbery
podpalenie
commencer à apprendre
arson
usiłować
commencer à apprendre
attempt
szantaż, szantażować
commencer à apprendre
blackmail
włamać się do
commencer à apprendre
break into
łapówka
commencer à apprendre
bribe
łapownictwo
commencer à apprendre
bribery
włamanie
commencer à apprendre
burglary
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
commit a crime
zażądać okupu
commencer à apprendre
demand ransom
wymusić
commencer à apprendre
extort
porwanie (np. samolotu)
commencer à apprendre
hijacking
zakładnik
commencer à apprendre
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
manslaughter
rozbój, napaść uliczna
commencer à apprendre
mugging
ujawniać poufne informacje
commencer à apprendre
reveal confidential information
zamieszki
commencer à apprendre
riots
obrabować kogoś grożąć pistoletem
commencer à apprendre
rob at gunpoint
podpalić coś
commencer à apprendre
set fire to sth
nieletni przestępca
commencer à apprendre
teenage delinquent
żłodziej
commencer à apprendre
thief
zdrada
commencer à apprendre
treason
posiadanie broni bez zezwolenia
commencer à apprendre
unauthorised possession of firearms
oskarżyć kogoś o coś [a...]
commencer à apprendre
accuse sb of sth
aresztować kogoś za coś
commencer à apprendre
arrest sb for sth
uznać kogoś winnym
commencer à apprendre
find sb guilty of
oskarżyć kogoś o coś [c...]
commencer à apprendre
charge sb with sth
odebrać komuś prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych
commencer à apprendre
disqualify from (driving)
skazać na (karę) ... za (przestępstwo)
commencer à apprendre
sentence to ... for
podejrzewać kogoś o coś
commencer à apprendre
suspect sb of sth
pomoc humanitarna
commencer à apprendre
aid
położyć kres przemocy
commencer à apprendre
bring an end to violence
zawieszenie broni
commencer à apprendre
ceasefire
kraje rozwijające się
commencer à apprendre
developing countries
niepodległość
commencer à apprendre
independence
usprawiedliwione użycie siły
commencer à apprendre
justified use of force
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
commencer à apprendre
Middle East peace talks
nakreślić plan
commencer à apprendre
outline a plan
rozmowy pokojowe / proces / traktat pokojowy
commencer à apprendre
peace talks / process / treaty
osiągnąć trwałe porozumienie
commencer à apprendre
reach a long-lasting agreement
poddać się komuś
commencer à apprendre
surrender (to sb)
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction (WMD)
dyskryminować kogoś
commencer à apprendre
discriminate against sb
dyskryminacja
commencer à apprendre
discrimination
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
imigrant
commencer à apprendre
immigrant
bieda
commencer à apprendre
poverty
nierówności społeczne
commencer à apprendre
social inequality

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.