Literatura DOKTORAT

 0    24 fiche    joannapetkowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rezultaty używane jako punkt odniesienia sukcesu
commencer à apprendre
results that are used as a benchmark of success
The valuation becomes a benchmark against which to judge other prices.
On ma uprzedzenia wobec kobiet.
Konserwatyści mają sympatie prawicowe. Studenci byli ocenieni bezstronnie. (bez uprzedzeń)
commencer à apprendre
he has a bias against women.
Conservatives have a right-wing bias. Students were evaluated without bias.
bardzo wydajna, efektywna technologia
commencer à apprendre
high-performance technology
wydajność, osiągi, wyniki
commencer à apprendre
performance
Dałeś wspaniały występ!
commencer à apprendre
You gave a great performance!
tym samym
Chcę wygrać, ale jednocześnie nie chcę urazić jego zaufania.
commencer à apprendre
by the same token
I want to win, but by the same token, I don't want to hurt Sam's confidence.
rozziew, różnica między
commencer à apprendre
a disparity between the salaries for men and women
narzucać porządek przestrzeni
commencer à apprendre
to impose an order on space
wyobrażenie
commencer à apprendre
mental image
wrażenie dotykowe
commencer à apprendre
tactile sensation
To musi mieć namacalne zyski dla Trumpa.
commencer à apprendre
It must have tangible benefits for Trump.
The silence of the countryside was almost tangible; with no tangible results
geometria wykreślna
commencer à apprendre
descriptive geometry
rozmieszczenie; mobilizacja
commencer à apprendre
rozmieszczenie; mobilizacja Anglais
deployment
a job in which a variety of professional skills will be deployed; techniques for deploying structures
punkt widzenia, punkt obserwcyjny
commencer à apprendre
vantage point
The whole dispute looked silly from my vantage point. From my vantage point on the hill, I could see the whole procession.
kąt ostry
silny ból, silny lęk
commencer à apprendre
acute angle
acute pain, acute anxiety
skala problemu
commencer à apprendre
the magnitude of the problem
wykonalność
commencer à apprendre
feasibility
Wiele kobiet pogardza użyciem make-upu
commencer à apprendre
Many women scorn the use of make-up.
traktat o architekturze
commencer à apprendre
a treatise on architecture
drzeworyt
commencer à apprendre
woodcut
On ma dużo politycznego sprytu.
commencer à apprendre
He’s got a lot of political savvy.
Tutaj biedni i bogaci żyją w dużej bliskości.
commencer à apprendre
Here the rich and the poor live in close proximity
wzajemne, obustronne powiązanie
commencer à apprendre
a reciprocal relationship
Niewolnictwo było czymś godnym odrazy.
commencer à apprendre
Slavery was an abomination.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.