listening 9,10,34,35,36,37,53

 0    82 fiche    keyso
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
unsolicited
commencer à apprendre
niepożądany nie proszony
proportion
commencer à apprendre
odsetek
hight profil
commencer à apprendre
wysokość profil
notably
commencer à apprendre
szczególnie
spoken out
commencer à apprendre
wypowiedział się otwarcie
accuses
commencer à apprendre
oskarża
diplomatic ties
commencer à apprendre
stosunków dyplomatycznych więzi
angered
commencer à apprendre
rozgniewany
enrichment
commencer à apprendre
wzbogacenie
charged
commencer à apprendre
oskarżony
allegedly member
commencer à apprendre
rzekomo członkiem
prosecutor
commencer à apprendre
prokurator
perpetrators
commencer à apprendre
przestępcy, Sprawcy
law banning
commencer à apprendre
prawo zakazujące
headscarves
commencer à apprendre
chusty
comes into
commencer à apprendre
wchodzi w
scrapping of
commencer à apprendre
pozbyć sie, złomowanie
unintended consequence
commencer à apprendre
niezamierzoną konsekwencją
properly
commencer à apprendre
prawidłowo
meaningful
commencer à apprendre
istotny / mający znaczenie
obtained
commencer à apprendre
uzyskać utrzymywać
fraction
commencer à apprendre
ułamek
is to lapse
commencer à apprendre
jest wygaśnięcie
to be renewed
commencer à apprendre
ponowiony, do odnowienia
stand off
commencer à apprendre
trzymać się z dala, zatrzymania
persuade
commencer à apprendre
namawiać
a convert
commencer à apprendre
nawrócony
to be sent to
commencer à apprendre
które mają być wysłane do
wisdom
commencer à apprendre
mądrość rozsądek
the culprits
commencer à apprendre
winowajcy sprawcy
sufferers
commencer à apprendre
osoba cierpiaca chorzy
mounting evidence
commencer à apprendre
więcej dowodów
for concern
commencer à apprendre
troska
a clue
commencer à apprendre
trop wskazówka
blame
commencer à apprendre
wina
overturned
commencer à apprendre
wywrócony odkręcić
doubt
There’s no doubt about it.
commencer à apprendre
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
suspects
commencer à apprendre
podejrzani
dubious assertions
commencer à apprendre
wątpliwych twierdzeń
supplanted
commencer à apprendre
wyparta zastępować
grasp
commencer à apprendre
pojęcie zrozumienie
poured
commencer à apprendre
wylewa
aspire
commencer à apprendre
dążyć do czegoś aspirowac
confidently
commencer à apprendre
ufnie pewny siebie
ambiguous
commencer à apprendre
dwuznaczny zagadkowe
circumlocution
commencer à apprendre
omówienie
ludicrous
commencer à apprendre
śmieszny
abbreviating
commencer à apprendre
skracania
extortionate
commencer à apprendre
wygórowany
rounding up
commencer à apprendre
obława
forced
commencer à apprendre
wymuszony
picked up
commencer à apprendre
podniósł, zbierana
essentially
commencer à apprendre
istotnie
threatened with
commencer à apprendre
zagrożone
to jail
commencer à apprendre
do więzienia
abuses
commencer à apprendre
Nadużycia
vulnerable
commencer à apprendre
wrażliwy
least able
commencer à apprendre
przynajmniej w stanie
withstand
commencer à apprendre
groźby, wytrzymać
intimidation
commencer à apprendre
zastraszenie
narrow lead
commencer à apprendre
nieznaczna przewaga, mała
gaining
commencer à apprendre
zyskuje
a wafer thin lead
commencer à apprendre
przewaga na włos
gap starching
commencer à apprendre
przewaga powiększa sie
flash point
commencer à apprendre
Temperatura zapłonu
congratulate
commencer à apprendre
Gratuluję
acquainted with
commencer à apprendre
zapoznał się z
keep cropping up
commencer à apprendre
pojawiają się utrzymać
trafficking
Arms trafficking is a serious issue in our country.
commencer à apprendre
nielegalny handel
Nielegalny handel bronią to poważny problem w naszym kraju.
interrelated
commencer à apprendre
powiązane
easy the tension
commencer à apprendre
złagodzić napięcie
confirmation
Could you send me the confirmation?
commencer à apprendre
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
extinguish
commencer à apprendre
gasić
wild fires
commencer à apprendre
dzikie pożary
emerged
commencer à apprendre
pojawiły
high and dry
commencer à apprendre
wysokie i suche "goły i wesoły"
jungle
commencer à apprendre
dżungla
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
commencer à apprendre
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
paramount
commencer à apprendre
najważniejszy
establishment
commencer à apprendre
ustanowienie
snooping
commencer à apprendre
wścibianie nosa
queries
commencer à apprendre
Zapytania

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.