letters of condolence

 0    23 fiche    malgomalinowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I know that nothing I can say can really soften the blow for you
commencer à apprendre
wiem, że nic co mogę powiedzieć, nie może złagodzić cios dla Ciebie
if there were anything, I can possibly do to be of help
commencer à apprendre
jeśli byłoby coś, co mogę ewentualnie zrobić, aby być pomocnym
I was distressed indeed to hear that
commencer à apprendre
Byłem rzeczywiście zmartwiony słyszac że
It is with deep regret that
commencer à apprendre
Z głębokim żalem, że
Mere words seem so futile at a time such as this.
commencer à apprendre
Puste słowa wydają się tak daremne w czasie takim jak ten.
We only wish there were some way in which we could lighten your grief
commencer à apprendre
Chcielibyśmy by był jakiś sposób, w który moglibyśmy rozjaśnić Twój żal
I know what a loss it is for you
commencer à apprendre
Wiem jaka to jest strata dla ciebie
I am at a loss for words
commencer à apprendre
nie potrafię wyrazić słowami
I shall not exhort you to bear up manfully for I know how easy it is to say and how hard to do
commencer à apprendre
nie zachęcam Cię żeby znosić to mężnie bo wiem że łatwo mówić trudno zrobić
Aware as I am of the scant solace which words can bring
commencer à apprendre
będąc świadomym skromności pocieszenia jakie niosą słowa
you have my heartfelt sympathy
commencer à apprendre
masz moje szczere współczucie
It came as a great shock to all of us to hear of...
commencer à apprendre
To wielki szok dla nas wszystkich, aby usłyszeć o...
I know full well what an irreparable loss it is to you
commencer à apprendre
Wiem dobrze jaka to jest niepowetowaną stratą dla ciebie
Mere words can do little to comfort you
commencer à apprendre
Puste słowa niewiele mogą zrobić, aby cię pocieszyć
His premature death bereaved us of a loving father
commencer à apprendre
Jego przedwczesna śmierć pogrążyła nas w żałobie po kochającym ojcu
We all sympathise with you in your bereavement
commencer à apprendre
Wszyscy Ci współczuję w żałobie
bereavement
commencer à apprendre
bereavement Anglais
żałoba
May the kind thoughts give you courage and fortitude
commencer à apprendre
Może uprzejme myśli dadzą Ci odwagę i hart ducha
Please convey my sympathy
commencer à apprendre
Proszę przyjąć wyrazy współczucia
His loss is a great one for all of us
commencer à apprendre
Jego strata jest wielki dla nas wszystkich
His death is a crippling blow to our company
commencer à apprendre
Jego śmierć to druzgocący cios dla naszej firmy
someone is no more
commencer à apprendre
kogoś nie ma już na świecie
This is just to let you know how deeply I feel for you and your sorrow
commencer à apprendre
To jest po prostu poinformować, jak bardzo czuję się dla Ciebie i Twojego smutku

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.