lesson 5+6 GOLD

 0    84 fiche    magdalenatur88
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
press
The press has to compete with other media for our attention.
commencer à apprendre
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
devote time
commencer à apprendre
poświęcić czas
bother
commencer à apprendre
niepokoić, zdawać sobie sprawę
agility
commencer à apprendre
zwinność, sprawność, zręczność
burn out calories
commencer à apprendre
spalić kalorie
guidance
He needs advice and guidance.
commencer à apprendre
poradnictwo
Potrzebuje porady i wskazówek.
fall out with sb
commencer à apprendre
pokłócić się z kimś
long to sth
commencer à apprendre
dążyć do
likely to do
commencer à apprendre
prawdopodobne, aby zrobić
pointless
commencer à apprendre
bezcelowy, bezsensowny
valid
My passport is valid till the year 2012.
commencer à apprendre
ważny (np. o paszporcie)
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
probable
commencer à apprendre
prawdopodobny
turn up, show up
commencer à apprendre
pojawić się, pojawiają się
do sth for a living
commencer à apprendre
zarabiać na życie
don't mind doing sth
commencer à apprendre
nie przeszkadza mi sth
refuse to
commencer à apprendre
odmówić
regret
commencer à apprendre
żałować
can afford to
commencer à apprendre
może sobie pozwolić na
feel like sth
commencer à apprendre
ochoty czegoś
consider
We'll have to consider all pros and cons.
commencer à apprendre
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
risk
commencer à apprendre
ryzyko
in 1980
commencer à apprendre
w 1980 roku
in the 1980s
commencer à apprendre
w latach 80tych
the poor
commencer à apprendre
biedni
the blind
commencer à apprendre
niewidomych
resume
commencer à apprendre
CV
resume [rizju: m]
commencer à apprendre
wznowić [rizju: m]
blunder
commencer à apprendre
pomyłka, gafa
derail
commencer à apprendre
wykoleić
snapshot
commencer à apprendre
migawka, zdjęcie
impress
commencer à apprendre
imponować
prospective
commencer à apprendre
spodziewany, potencjalny
to the point
commencer à apprendre
do rzeczy
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
commencer à apprendre
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
irrelevant
commencer à apprendre
nieistotny
tailor
commencer à apprendre
krawiec
expertise
commencer à apprendre
ekspertyza, wiedza specjalistyczna
bullet
commencer à apprendre
kula, pocisk, nabój
bullet point
commencer à apprendre
punktor, wypunktowanie
impurity
commencer à apprendre
nieczystość
downside
commencer à apprendre
negatywna strona
plauge
commencer à apprendre
plaga, dręczyć
certain
commencer à apprendre
pewny, konkretny
boost
commencer à apprendre
dać kopa, zwiększyć
inflammation
commencer à apprendre
zapalenie, stan zapalny
edible
commencer à apprendre
jadalny
while
Don't talk while eating.
commencer à apprendre
podczas / w trakcie
Nie rozmawiaj podczas jedzenia.
nourish
commencer à apprendre
karmić, odżywiać
enhancer
commencer à apprendre
wzmacniacz
while
commencer à apprendre
podczas / w trakcie, zaraz
potent
commencer à apprendre
silny
compound
commencer à apprendre
mieszanka, związek chemiczny
free radicals
commencer à apprendre
wolne rodniki
counter
commencer à apprendre
zwalczać, przeciwdziałać
condition
commencer à apprendre
warunek, stan
in a flash
commencer à apprendre
błyskawicznie
flush (out)
commencer à apprendre
spłukać (wypłukać)
retention
commencer à apprendre
zatrzymanie, zastój
take offence at
commencer à apprendre
obrażać się na
take pity on sth
commencer à apprendre
zlituj on sth
detoxify
commencer à apprendre
detoksykacji
aid
commencer à apprendre
1. pomoc 2. zasiłek
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
commencer à apprendre
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
acid
commencer à apprendre
kwaśny
invigorate
commencer à apprendre
krzepić, pobudzać, ożywiać
sense
It makes no sense to go there.
commencer à apprendre
zmysł
Nie ma sensu tam iść.
soothe
commencer à apprendre
koić, łagodzić
oral
commencer à apprendre
ustny
fragrance
commencer à apprendre
zapach
agent
commencer à apprendre
środek, czynnik
bloating
commencer à apprendre
wzdęcia
therefore
commencer à apprendre
zatem
rotate, revolve
commencer à apprendre
obracać, obracać
revolving, rotating
commencer à apprendre
obrotowe, obrotowe
intention
commencer à apprendre
intencja / zamiar
intentionally
commencer à apprendre
celowo, z zamiarem
obey the rule
commencer à apprendre
przestrzegać zasady
catch up
commencer à apprendre
doganiać, nadgonić
catch sb red handed
commencer à apprendre
złapać na gorącym uczynku SB
reader
commencer à apprendre
czytelnik, czytnik
enquiry, inquiry
commencer à apprendre
Pytanie, zapytanie ofertowe
canteen
commencer à apprendre
stołówka
bear in mind
commencer à apprendre
pamiętać o, mieć na uwadze
language of instruction
commencer à apprendre
język instrukcji

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.