lekcja 4.1

 0    46 fiche    annaszafertfm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
competitive
commencer à apprendre
lubiący współzawodnictwo
a good leader
commencer à apprendre
dobrym liderem
indecisive
commencer à apprendre
niezdecydowany
hard - working
commencer à apprendre
ciężka praca
a good communicator
commencer à apprendre
dobry komunikator
think outside the box
commencer à apprendre
myśleć poza pole
a risk taker
commencer à apprendre
przyjmujący ryzyko
motivated
commencer à apprendre
zmotywowany
ambitious
commencer à apprendre
ambitny
have you what it takes
commencer à apprendre
czy stać cię żeby coś zrobić
really like
commencer à apprendre
bardzo lubię
what motivates them
commencer à apprendre
co motywuje ich
self - made
commencer à apprendre
zawdzięczający życiowe sukcesy samemu sobie
qualities
commencer à apprendre
cechy, wartości
needed
commencer à apprendre
wymagany
make a million
commencer à apprendre
zarobić milion
do not have to be born
commencer à apprendre
nie trzeba się urodzić
surprisingly
commencer à apprendre
zaskakująco
the answer
commencer à apprendre
Odpowiedź
come from relatively poor backgrounds
commencer à apprendre
pochodzą ze stosunkowo ubogich rodzin
either
commencer à apprendre
bądź
a lot of
commencer à apprendre
Wiele
successful
commencer à apprendre
odnoszący sukcesy, udany, z powodzeniem, skutecznie
entrepreneurs
commencer à apprendre
przedsiębiorców, świadczący o przedsiębiorczości
however
commencer à apprendre
jednakże, jakkolwiek
clear idea
commencer à apprendre
jasne pomysł, czyste idee
of what you want to do
commencer à apprendre
z tego, co ty chcesz zrobić
you really ought to start early
commencer à apprendre
naprawdę powinniśmy rozpocząć na początku
to start their own business
commencer à apprendre
aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, biznes
should enjoy
commencer à apprendre
powinien cieszyć się
take
commencer à apprendre
wziąć, brać
office
commencer à apprendre
gabinet, buro
of them
commencer à apprendre
z nimi, z ich
refuse to switch off
commencer à apprendre
odmówić wyłączenia
having a good work - life balance
commencer à apprendre
posiadać dobrą równowage między pracą a
who only want to be
commencer à apprendre
którzy tylko chcą być
moderately successful
commencer à apprendre
umiarkowanie sukces, średni sukces
put in the hours
commencer à apprendre
pracować całymi godzinami
like as people
commencer à apprendre
tak jak ludzie
the survey found
commencer à apprendre
Badanie wykazało
like taking risks
commencer à apprendre
jak podejmowanie ryzyka
self - confident
commencer à apprendre
samo - pewny siebie
anything they can to get what they want
commencer à apprendre
wszystko co możliwe, aby uzyskać to, co chcą
can to get what they want
commencer à apprendre
można dostać to, czego chcą
of rules
commencer à apprendre
zasad
spenders
commencer à apprendre
ludzie oszczedni

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.