lekcja 34 (Inauguration speach of Donald Trump)

 0    24 fiche    klaudia17871303
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Tak przytulnie jak robak pod dywanem.
commencer à apprendre
As snug as a bug on the rug.
Ile miałeś dobrze? (Ile zaznaczyłeś dobrze?)
commencer à apprendre
How many did you get right?
Miełem 3 dobrze. (trafiłem 3)
commencer à apprendre
I got 3 right.
Myliłem się co do "biała".
commencer à apprendre
I was wrong about "white".
Żadnego nie miałam dobrze. (Żadnego nie trafiłąm.)
commencer à apprendre
I got none right.
Byliśmy na pogrzebie.
commencer à apprendre
We went to the funeral.
Byłam w kinie na "La La Land".
commencer à apprendre
I went to cinema and I saw "La La Land".
Byłam na koncercie.
commencer à apprendre
I went to the concert.
Byłam na basenie.
commencer à apprendre
I went swimming.
Byłam na rybach.
commencer à apprendre
I went fishing.
Byłam na żaglach.
commencer à apprendre
I went sailing.
Nie wspomniał "bezpieczna". (Nie wymienił...)
commencer à apprendre
He didn't mention "safe".
gmach
commencer à apprendre
hall
ratusz
commencer à apprendre
city hall
Od dzisiaj...
commencer à apprendre
From this day forward...
kierować, rządzić
commencer à apprendre
govern
polityka zagraniczna
commencer à apprendre
foreign affairs
granica
commencer à apprendre
border
Musimy chronić naszych granic przed zrujnowaniem przez inne kraje.
commencer à apprendre
We must protect our borders from the revages of other countries.
siła robocza, trud
commencer à apprendre
labor
zasobny, bogaty
commencer à apprendre
wealthy
dobrobyt
commencer à apprendre
wealth
Każda decyzja zostanie podjęta z korzyścią dla amerykanów.
commencer à apprendre
Every decision will be made to benefit american people.
Zmieńmy temat.
commencer à apprendre
Let's change the subject. (Let's drop the subject.)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.