lekcja 32 (superstitions c.d.)

 0    27 fiche    klaudia17871303
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jeśli czarny kot przetnie ci drogę, słowo "pech" może przejść ci przez myśl.
commencer à apprendre
If a black cat crosses your path, the phrase "bad luck" might cross your mind.
Jeśli stłuczesz lustro będziesz miał pecha przez 7 lat.
commencer à apprendre
If you brake a mirror, you'll be unlucky for 7 years.
Jeśli położysz torbę na podłodzę wyjdą ci pieniądzę.
commencer à apprendre
If you put your bag on the floor you'll go broke.
Jeśli odpukasz w drewno odgonisz pecha (zaklniesz).
commencer à apprendre
If you knock on wood you'll ward off bad luck.
"połamaniec" językowy
commencer à apprendre
a bit of a mouth full
odpukać w niemalowane drewno
commencer à apprendre
touch wood
Nie oddaj mi pieniędzy a cię zabiję!
commencer à apprendre
Don't give me money and I'll kill you!
Nie kładź torby na podłodzę, albo będziesz spłukany.
commencer à apprendre
Don't put your bag on the floor or you'll go broke.
Połóż torbę na podłodzę a będziesz spłukany.
commencer à apprendre
Put your bag on the floor and you'll go broke.
Nie pozwól żeby generator tlenu się zepsuł, bo inaczej się udusisz.
commencer à apprendre
Don't let the oxygenator break or you'll suffocate.
Pozwól żeby generator tlenu się zepsuł, a się udusisz.
commencer à apprendre
Let the oxygenator break and you'll suffocate.
Nie mam pojęcia.
commencer à apprendre
I haven't got a clue.
Nie mam bladego pojęcia.
commencer à apprendre
I have absolutely no idea.
Poddaję się.
commencer à apprendre
I give up.
Ok... Kontunuuj. (Dalej)
commencer à apprendre
Ok. Go on.
To nadal się dzieje. (Wciąż ma miejsce)
commencer à apprendre
It still goes on.
To przyniesie ci szczęście (pecha).
commencer à apprendre
It'll bring you (bad) luck.
Spełni się.
commencer à apprendre
It'll come true.
Zamierzam zaprowadzić samochód do mechanika.
commencer à apprendre
I'm going to take my car to the garage.
Mechanik obejrzy mój samochód.
commencer à apprendre
The mechanic is going to have a look at my car.
Chaiałem podwózki.
commencer à apprendre
I wanted a lift.
Podrzucisz mnie? (podwieziesz mnie?)
commencer à apprendre
Can you give me a lift?
Jest przystojny?
commencer à apprendre
Is he handsome (good looking)?
Miałam przeczucie.
commencer à apprendre
I had a gut feeling.
Myślę, że on ci się nie podoba.
commencer à apprendre
I think you don't fancy him.
(Ona) Może się od razu wprowadzić.
commencer à apprendre
She can move in straight away.
kredyt hipoteczny
commencer à apprendre
kredyt hipoteczny Anglais
mortgage

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.