lekcja 30/09/15

 0    34 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
późne śniadanie lub wczesny obiad
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
commencer à apprendre
brunch
Food shortage is still a big problem in the world today.
coś innego, coś jeszcze
commencer à apprendre
something else
być w kontakcie
Do zobaczenia, będziemy w kontakcie.
commencer à apprendre
keep in touch
See you, we'll keep in touch.
wrócić do domu wcześniej i spędzić czas z rodziną
commencer à apprendre
get home early and spend time with family
wyrzucać
commencer à apprendre
throw away
doświadczenie w pracy, zawodowe
commencer à apprendre
work experience
Chcę napisać angielska wersja mojego CV
commencer à apprendre
I want to write an english version of my CV
Przyjrzę się temu, Zajmę się tym
commencer à apprendre
I will into it
Będę musiał się bliżej przyjrzeć temu
commencer à apprendre
I will have a closer look at it
przechodzień
commencer à apprendre
passerby
zwiedzanie
commencer à apprendre
sightseeing
miejsce przy przejściu
commencer à apprendre
aisle seat
zarazki
commencer à apprendre
germs
definicja
commencer à apprendre
definition
Jak długi jest twój samochód?
commencer à apprendre
How long is your car?
Jak długie są zajęcia?
commencer à apprendre
How long are the classes?
Jak szybki jest Twój samochód
commencer à apprendre
How fast is your car
Jak głęboka jest jezioro?
commencer à apprendre
How deep is the lake?
Ile kosztuje to urządzenie?
commencer à apprendre
How much is this device?
waga
commencer à apprendre
weight
ważyć
commencer à apprendre
weigh
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
commencer à apprendre
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
głębokość
commencer à apprendre
depth
ważka
commencer à apprendre
dragonfly
trzepotanie
commencer à apprendre
flapping
wewnętrzny
commencer à apprendre
internal
ogonek
commencer à apprendre
tail
robak
commencer à apprendre
bug
znaleziono
commencer à apprendre
found
o wartości
commencer à apprendre
worth
długi
commencer à apprendre
long
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
commencer à apprendre
length
I measured the length of the room.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
commencer à apprendre
wide
He has broad shoulders.
wzrost, wysokość
commencer à apprendre
height

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.