lekcja 30 (superstitions and space oddity David Bowie)

 0    39 fiche    klaudia17871303
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
scena (sceny)
commencer à apprendre
scene (scenes)
przesąd
commencer à apprendre
superstition
Miałam atak paniki.
commencer à apprendre
I was having a panic attack.
Nie ma wody.
commencer à apprendre
There's no water.
średnio
commencer à apprendre
on average
komórki (np. skóry)
commencer à apprendre
cells
nadmuchać balon
commencer à apprendre
to inflate a baloon
nierafinowany olej kokosowy
commencer à apprendre
unrefined coconut oil
Mam zdjąć buty?
commencer à apprendre
Shall I take my shoes off?
Nie ma tlenu.
commencer à apprendre
There's no oxygen.
Jest głównie dwutlenek węgla.
commencer à apprendre
There's mainly carbon dioxide.
Nie czułem palców.
commencer à apprendre
I couldn't feel my fingers.
płytki oddech (oddychanie)
commencer à apprendre
shallow breathing
Ktoś zadzwonił po karetkę.
commencer à apprendre
Someone called an ambulance.
wdech / wydech
commencer à apprendre
breath in / breath out
szyć
commencer à apprendre
szyć Anglais
sew - sewed - sewn
Jeśli przewrócisz miotłę, będziesz miał gości.
commencer à apprendre
If you knock a broom over, you'll have a guest.
Jeśli stłuczesz lustro, będziesz miał 7 lat nieszczęścia.
commencer à apprendre
If you break a mirror, you'll have seven years of bad luck.
Jeśli rozsypiesz sól, pokłócisz się z kimś.
commencer à apprendre
If you spill salt, you'll have an argument.
Jeśli czarny kot przetnie ci drogę, będziesz miał pecha cały dzień.
commencer à apprendre
If a black cat crosses your path, you'll have bad luck all day.
dziwactwo
commencer à apprendre
oddity
Weź swoje białkowe pigułki i załóż kask.
commencer à apprendre
Take your protein pills and put your helmet on.
Rozpoczynam odliczanie, włączyć silniki.
commencer à apprendre
Commencing countdown, engines on.
Sprawdź zapłon i niech Bóg ma Cię w opiece.
commencer à apprendre
Check ignition and may God's love be with you.
Stanąłeś na wysokości zadania.
commencer à apprendre
You've really made the grade.
Gazety chcą to wiedzieć.
commencer à apprendre
The paper's want to know that.
Czas opuścić kapsułę, jeśli się odważysz.
commencer à apprendre
Now it's time to leave capsule if you dare.
Jak śmiesz!
commencer à apprendre
How dare you!
Przechodzę przez drzwi.
commencer à apprendre
I'm stepping through the door.
Unoszę się w najbardziej szczególny sposób.
commencer à apprendre
I'm floating in a most peculiar way.
blaszana puszka
commencer à apprendre
tin can
puszka
commencer à apprendre
can
chociaż
commencer à apprendre
though (although)
nieruchomy
commencer à apprendre
still
Twój obwód elektryczny (łączność) nie działa, coś jest nietak.
commencer à apprendre
Your circuit's dead, there is something wrong.
Nic nie mogę zrobić.
commencer à apprendre
There's nothing I can do.
Jeśli narobi na ciebie ptak, będziesz bogaty.
commencer à apprendre
If a bird makes a poo on you, you'll be rich.
Jeśli powiesisz podkowę w sypialni, odpędzi koszmary.
commencer à apprendre
If you hang a horseshoe in your bedroom, it'll drive the nightmares away.
Jeśli pomyślisz życzenie jak gwiazda spada, spełni się.
commencer à apprendre
If you make a wish when a star is falling, it'll come true.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.