lekcja 26/08/15

 0    22 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nie macie racji?
commencer à apprendre
You aren't right
Czy są zadowoleni?
commencer à apprendre
Are they glad / pleased?
Masz jakieś mleko w lodówce?
commencer à apprendre
Have you got any milk in the fridge?
Nie jestem śpiący
commencer à apprendre
I'm not sleepy
to nie jest możliwe
commencer à apprendre
it isn't possible
Mam nadzieję, że sie nie spieszysz
commencer à apprendre
I hope you aren't in a hurry
Czy jest pociąg o 3 po południu?
commencer à apprendre
Is there a train at 3 p. m?
Czy jest apteka otwarta dzisiaj?
commencer à apprendre
Is there a chemist's open today?
Nie ma wina w kieliszku
commencer à apprendre
There is no wine in the glass
tam Są nowe sklepy
commencer à apprendre
There are new shops
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
commencer à apprendre
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
Czy gazeta jest w pokoju?
commencer à apprendre
Is there a newspaper in the room?
obce kraje
commencer à apprendre
foreign countries
bardzo Lubię włoską kawę
commencer à apprendre
I like Italian coffee a lot
przepis kucharski
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
commencer à apprendre
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
commencer à apprendre
receipt
Have you got the receipt?
Powiedz mi swoje nazwisko
commencer à apprendre
I'd like you to tell me your name
Chcę, żebyś się z nami poszedł
commencer à apprendre
I want you to come with us
Czy chcesz żebym Ci pomógł?
commencer à apprendre
Do you want me to help you?
Czy chcesz żeby towarzyszyć tobie
commencer à apprendre
Do you want me to accompany you
oni chcą żebyśmy zostali
commencer à apprendre
They want as to stay
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje?
commencer à apprendre
Can you tell me how much it costs?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.