lekcja 23/09/15

 0    47 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
spragniony
commencer à apprendre
thirsty
list
commencer à apprendre
letter
Mam ugotować obiad
commencer à apprendre
I have dinner to cook
Mam do napisania raport
commencer à apprendre
I have a report to write
Mam dużo pracy domowej
commencer à apprendre
I have got a lot of do homework
trudny
commencer à apprendre
difficult
Mam nadzieję, że nie spieszy Ci się.
commencer à apprendre
I hope you aren't in hurry
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
commencer à apprendre
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
Gdzie są nasze walizki
commencer à apprendre
Where are our suitcases
Gdzie jest nasz bagaż?
commencer à apprendre
Where is our luggage?
Gdzie męska ubikacja
commencer à apprendre
Where are the gents?
Gdzie są toalety damskie?
commencer à apprendre
Where are the ladies?
jest wiele samochodów na ulicach
commencer à apprendre
There are many cars in the streets
Lubię, kiedy pada deszcz
commencer à apprendre
I like when it's raining
Chciałbym wynająć samochód
commencer à apprendre
I would like to rent a car
Chciałbym, aby mi powiedział
commencer à apprendre
I would like you to tell me
Towarzyszyć
commencer à apprendre
To accompany
whisky z lodem, whisky z lodem
commencer à apprendre
whisky on the rocks, whisky straight
Oni chcą żebyśmy zostali
commencer à apprendre
They want us to stay
Czy możesz mi powiedzieć na cenę /
commencer à apprendre
Can you tell me the price of /
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje? x2
commencer à apprendre
Can you tell me how much it costs? / How much does it cost?
Kiedy chcemy przyjść?
commencer à apprendre
When do you want to come?
O której podają obiad?
commencer à apprendre
What time is diner served?
Kiedy tam byłeś?
commencer à apprendre
When were you there
Kiedy odjeżdża pociąg do Londynu?
commencer à apprendre
When does the train to london leave?
Czy wiesz czy ona przyjdzie?
commencer à apprendre
Do you know if she is coming?
Myślę, że on ma rację
commencer à apprendre
I think he is right
Myślę, że wiem, ale nie jestem pewien,
commencer à apprendre
I think I know but I'm not sure
Jestem zbyt zmęczony, żeby o tym myśleć
commencer à apprendre
I'm too tired to think about it
Jest za wcześnie
commencer à apprendre
It's too early
Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy x2
commencer à apprendre
We haven't got enough money / We don't have enough money
Moge prosić troche...
commencer à apprendre
May I have some ... please
Jak długo to trwa
commencer à apprendre
How long does it last
Jak daleko
commencer à apprendre
How far
Co zamierzasz?
commencer à apprendre
What are you up to?
Co można zrobić?
commencer à apprendre
What can be done?
Na co czekasz
commencer à apprendre
What are you waiting for
Co wiesz o nich?
commencer à apprendre
What do you know about them?
Co oni mówią?
commencer à apprendre
What do they say?
Jak się ma Twoja żona?
commencer à apprendre
How is your wife?
Jak to działa?
commencer à apprendre
How does it work?
Nie wiem, jak ci dziękować
commencer à apprendre
I don't know how to thank you
Dlaczego nie zadzwonił/zadzwonił
commencer à apprendre
Why didn't he phone /call?
Czy powiedział, dlaczego?
commencer à apprendre
Did he say why?
Nie wolno Ci się spóźniać
commencer à apprendre
You mustn't be late
Nie wolno Ci śmiać się z nich
commencer à apprendre
You mustn't laugh at them
Nie możesz przegapić spotkania
commencer à apprendre
You mustn't miss the meeting

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.