Lekcja 1,2,3

 0    110 fiche    albinmucha
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hectic schedule
I will have in next week ver hectic schedule.
commencer à apprendre
gorączkowy harmonogram
będę miał w przyszłym tygodniu bardzo gorączkowym harmonogram.
ahead of their time
Einstaint ahead of their time.
commencer à apprendre
wyprzedza swój czas/wcześnie
Einstaint wyprzedził swój czas.
deadline
In last week I had many deadlines
commencer à apprendre
ostateczny termin
w ostatnim tygodniu miałem wiele terminów
time during
In time during week I have to work
commencer à apprendre
okres, w np w tygodniu
W okresie tygodnia muszę pracować.
strangely
It's strangely smell.
commencer à apprendre
dziwnie
To dziwnie pachnie.
might be
May, are you will go to swiming pool with me?
commencer à apprendre
może być
Może, pójdziesz na basen ze mną?
scrub up
Before eating, you had to scrub this pepper.
commencer à apprendre
szorować się
Przed jedzieniem, trzeba wyszorować tą paprykę.
those
Those dishes are dirty!
commencer à apprendre
tamten
Te naczynia są brudne!
washing up
I have planed, tomorrow I will washing up.
commencer à apprendre
Mycie naczyń
Mam zaplanowane, jutro będę myć naczynia.
flour
I will bake biscuts and I will need the flour.
commencer à apprendre
mąka
Będę piec ciastka i będę potrzebować mąki.
backing goods
My teacher which teach in school catering show backing goods for make cake.
commencer à apprendre
wyroby do pieczenia
Mój nauczyciel, który uczy mnie w szkole gastronomicznej, pokazuje wypieki do pieczenia ciasta.
store
I have a lot of km to store.
commencer à apprendre
sklep
Mam wiele kilometrów do sklepu.
packet
Finally! The postman bring me packet.
commencer à apprendre
paczka
Wreszcie! Listonosz przyniósł mi paczkę.
biscuits
My mother bakes deliciuos biscuts.
commencer à apprendre
ciasteczka
Moja mama piecze pyszne ciastka.
top shelf
My furniture aren't top shelf.
commencer à apprendre
najwyższej półki
Moje meble nie są z najwyższej półki.
certainly
Certainly I get it.
commencer à apprendre
rzeczywiście/oczywiście
Oczywiście rozumiem.
to reach
This gypsy man from image want to reach yours wallet.
commencer à apprendre
sięgać
Ten Cygan z obrazka chcą sięgnąć twój portfel.
trolley
When I was college, I and my friends destroyed the trolley at the supermarket.
commencer à apprendre
wózek sklepowy
Kiedy byłem uczelni, ja i moi przyjaciele zniszczyliśmy wózek w supermarkecie.
point out
My accountant pointed out this paragraph.
commencer à apprendre
wskazywać
Mój księgowy wskazał na ten paragraf.
direction
I thinking, you choose a good direction.
commencer à apprendre
kierunek
Myśle, że wybrałeś dobry kierunek.
till
The till is empty.
commencer à apprendre
kasa
kasa jest pusta
rules
In law are rules.
commencer à apprendre
Zasady
W prawie są zasady.
conduct of the operation
My commant officer conducted of this operation.
commencer à apprendre
prowadzenie operacji
Moj CO przeprowadził tą operację.
lead
Legia Warszawa leading the polish ligue
commencer à apprendre
prowadzić
Legia Warszawa na czele Polskiej Ligi
formal opening
Mayor started formal opening,
commencer à apprendre
Uroczyste otwarcie
Burmistrz rozpoczął formalne otwarcie,
built
My father built the home
commencer à apprendre
wybudowany
Mój ojciec zbudował dom.
quite modern
My car is quite modern.
commencer à apprendre
bardzo nowoczesny
Mój samochód jest nowoczesny.
finally
Finally, I have started learn english.
commencer à apprendre
w końcu / wreszcie
Wreszcie zacząłem uczyć się angielskiego.
going out with friends
Honey, are you goin out with firends?
commencer à apprendre
wychodzisz z przyjaciółmi
Kochanie, wychodzisz z przyjaciółmi?
exhibition
I saw the image exhibition two years ago.
commencer à apprendre
wystawa
Widziałam wystawę obrazów dwa lata temu.
perhaps
Perhaps I forgot about my dog.
commencer à apprendre
być może
Być może zapomniałem o moim psie.
afterwards
Afterwards, we going for a creams.
commencer à apprendre
potem
Potem, poszliśmy na kremówki.
supposed to
Supposed to be great weather.
commencer à apprendre
będzie/ma być
Miała być super pogoda
nearest
I don't know where is nearest station.
commencer à apprendre
najbliższy
Nie wiem, gdzie jest najbliższa stacja.
tube station
Only in Warsaw is tube station.
commencer à apprendre
stacja metra
Tylko w Warszawie jest stacja metra.
blocks away
This street is a few blocks away.
commencer à apprendre
przecznic
Ta ulica jest kilka przecznic dalej.
south
Italy is on south.
commencer à apprendre
południe
Włochy są na południu.
confusing
This request is confusing.
commencer à apprendre
skąplikowane/ mylące
To zadanie jest skomplikowane.
Then may I
I said:" Then may I"
commencer à apprendre
To może ja
Powiedziałem: "to może ja"
In that case
In that case I prefer cola.
commencer à apprendre
W tym wypadku
W tym przypadku wolę colę.
suggest
My mother suggests, on I will eat this soup.
commencer à apprendre
sugerować
Moja matka sugeruje, będę się jeść tę zupę.
instead
I drive bike instead I run.
commencer à apprendre
zamiast
Jeżdżę na rowerze, a nie biegnę.
straight to
I had a accident. I will go strahgt to hospital.
commencer à apprendre
prosto do
Miałem wypadek. Poszedłem prosto do szpitala.
flat
I was in my flat two weeks ago.
commencer à apprendre
mieszkanie
Byłem w moim mieszkaniu dwa tygodnie temu.
current place
My current place is Grabów now.
commencer à apprendre
obecne miejsce pobycia
Moje obecne miejsce zamieszkania jest teraz w Grabowie.
view
I have diffrent view as a lot of people.
commencer à apprendre
pogląd
Mam inny pogląd jak wielu ludzi.
afford
I can not afford to play now.
commencer à apprendre
pozwolić sobie
nie mogę pozwolić sobie na zabawę teraz.
subway
In Grabów, We don't have a subway.
commencer à apprendre
metro
W Grabowie nie mamy metra.
convenience
My brother likes convenience.
commencer à apprendre
wygoda
Mój brat lubi wygodę.
consider
I consider about change job.
commencer à apprendre
rozważać
Rozważam o zmianie pracy.
retiring
When is diffrent opinion, I will retiring.
commencer à apprendre
ustępujący
Kiedy jest inna opinia, ja ustepuje,
flatmate
My flatmate isn't friendly.
commencer à apprendre
współlokator
Mój współlokator nie jest przyjazny.
neighbourhoods
She live two neighbourhoods away.
commencer à apprendre
dzielnice
Ona mieszka dwie dzielnice dalej.
weekly chores
Weekly chores I have made on sunday.
commencer à apprendre
tygodniowy porządki
Cotygodniowe porządki wykonuje w niedziele.
out of stock
The books wchich you wish are out of stock.
commencer à apprendre
brak na stanie
Książki, które chcesz są niedostępne.
dust
My wife always dusts the rug.
commencer à apprendre
odkurzać
Moja żona zawsze odkurza dywan.
furniture
The furnitures aren't resolution for my room.
commencer à apprendre
meble
Te meble nie są rozdzielczości do mojego pokoju.
talked me
He talked me on spend money.
commencer à apprendre
namówił mnie
On namówił mnie na wydawanie pieniędzy.
deal
I have deal for you!
commencer à apprendre
sprawa
Mam sprawę dla Ciebie!
city guide
My city guide will walk with me on city.
commencer à apprendre
przewodnik miejski
Mój przewodnik miejski pójdzie ze mną na miasto.
district
My house is on calm district.
commencer à apprendre
dzielnica
Mój dom znajduje się na spokojnej dzielnicy.
tenant
My tenant made a lot of problems.
commencer à apprendre
lokator
Mój lokator popełnił wiele problemów.
advertisement
In my company, the advertisements are very expensive.
commencer à apprendre
reklama
W mojej firmy, reklamy są bardzo drogie.
to avoid
I avoid selfish people.
commencer à apprendre
unikać
Unikam egoistycznych ludzi.
admire
I admire my teacher
commencer à apprendre
podziwiać
Podziwiam mojego nauczyciela
outdoor
The event was a outdoor.
commencer à apprendre
na wolnym powietrzu
Impreza była na zewnątrz.
transfer to
Can you transfer this carton to wagon?
commencer à apprendre
przenieść do
Można przenieść ten karton do wagonów?
similar
Your sister is very similar at you.
commencer à apprendre
podobny / podobna
Twoja siostra jest bardzo podobna do ciebie.
move up the ladder in company
I wish you move up the leadder in company.
commencer à apprendre
awansu w firmie
Życzę awansu w firmie.
rivals
My rivals always are envy me.
commencer à apprendre
rywale
Moi rywale zawsze mi zazdroszczą.
taking people on
My boss will take people for work.
commencer à apprendre
prowadzić rekrutacje
Mój szef weźmie ludzi do pracy.
sales
My collagues work in sales department.
commencer à apprendre
dział sprzedaży
Moi koledzy pracują w dziale sprzedaży.
newest
My friend has newest phone.
commencer à apprendre
Najnowszy
Mój przyjaciel ma najnowszy telefon.
amount of sth
I have a lot of amount of candies.
commencer à apprendre
ilość czegoś
Mam dużą ilość cukierków.
require
I require dyscipline!
commencer à apprendre
wymagać
Ja wymagam dyscypliny!
used
My car was used.
commencer à apprendre
używany
Mój samochód był używany.
getting used
I getting used for effort
commencer à apprendre
przyzwyczaić
Przyzwyczaiłem się do wysiłku
organise
My brother told me about, as he will organise party iat home.
commencer à apprendre
zorganizować
Mój brat powiedział mi o, jak chce zorganizować imprezę w domu.
productive
My subordinates are productive.
commencer à apprendre
produktywny/ wydajny
Moi podwładni są produktywni.
dedicate
I dedicate this prize for my girlfriend.
commencer à apprendre
przeznaczyć
Dedykuje tę nagrodę mojej dziewczynie.
opportunities
I think, in this century we have many opportunities.
commencer à apprendre
Możliwości
Myślę, że w tym wieku mamy wiele możliwości.
breake down
You have to breake down!
commencer à apprendre
przełamanie
Musisz się przełamać.
barriers
Barriers are everywhere!
commencer à apprendre
Bariery
Bariery są wszędzie!
hire someone
My dad hired someone.
commencer à apprendre
zatrudnić kogoś
Mój tata kogoś zatrodnił.
letter of resignation
commencer à apprendre
pismo z rezygnacją
to hand
commencer à apprendre
podawać
letter of recommendation
commencer à apprendre
list polecający
position
commencer à apprendre
stanowisko
feel free
commencer à apprendre
nie krępuj się
to use
commencer à apprendre
używać
entire
commencer à apprendre
cały
familiar with, knowing
commencer à apprendre
znają, wiedząc,
maintaining combat readiness
commencer à apprendre
utrzymanie gotowości bojowej
greeted
commencer à apprendre
witać
coming into
commencer à apprendre
wejścia w
to handle
commencer à apprendre
do obsługi
duties, responsibilities
commencer à apprendre
Zadania, obowiązki
competitiors
commencer à apprendre
zawodników
to up date
commencer à apprendre
aktualizować
efectively
commencer à apprendre
efektywniej
to run smoothly
commencer à apprendre
płynnie (bez problemów)
wear
commencer à apprendre
założyć (ubranie / odzież)
vacancies
commencer à apprendre
wolne posady
hang of
commencer à apprendre
powiesić
attendance
commencer à apprendre
obecność
obligatory
commencer à apprendre
obowiązkowy
strenghts
commencer à apprendre
atuty
improve upon
My friend day to day has improved upon machine.
commencer à apprendre
ulepszyć
Mój kolega dzien po dniu poprawia się na maszynie
areas
This areas are us!
commencer à apprendre
Obszary
Te obszary są nasze!
available
Wi-Fi is available.
commencer à apprendre
dostępny
Wi-Fi jest dostępny.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.