lekcja 12/08/15

 0    72 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Wiatr
commencer à apprendre
Wind
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
commencer à apprendre
cloud
The sky is covered in clouds.
grad
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
commencer à apprendre
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
commencer à apprendre
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
mgliście
commencer à apprendre
foggy
mgiełka
Mgiełka to lekka mgła.
commencer à apprendre
mist
Mist is a light fog.
jasny dzień
commencer à apprendre
clear day
wilgoć
commencer à apprendre
humidity
opady śniegu
commencer à apprendre
snowfall
fazy księżyca
commencer à apprendre
moon phase
częściowo zachmurzenie
commencer à apprendre
partly cloudly
przeważnie słonecznie
commencer à apprendre
mostly sunny
deszczowo
Nienawidzę deszczowych poranków!
commencer à apprendre
rainy
I hate rainy mornings!
śnieżnie
commencer à apprendre
snowy
pochmurno
commencer à apprendre
cloudy
sucho
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.
commencer à apprendre
dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
mokry
commencer à apprendre
wet
zamrażalnik
commencer à apprendre
freezer
zamrażać
commencer à apprendre
freeze
wiać
commencer à apprendre
blow
padać
commencer à apprendre
fall
Pogoda jest dobra / zła
commencer à apprendre
The weather is fine / bad
Jaka jest pogoda?
commencer à apprendre
What is the weather like?
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
commencer à apprendre
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
jesienią pada deszcz
commencer à apprendre
It's raining in autumn
Pada jesienią
commencer à apprendre
It rains in autumn
Jaka była pogoda?
commencer à apprendre
What was the weather like?
Niebo jest zachmurzone
commencer à apprendre
The sky is cloudy
Mgła jest gęsta
commencer à apprendre
The fog is thick
Padało przez cały dzień
commencer à apprendre
It rained all day
Padało przez cały dzień
commencer à apprendre
It was raining all day
jest mi zimno
commencer à apprendre
I'm cold
Jest ładna pogoda
commencer à apprendre
The weather is fine
Woda zamarza w temperaturze zero stopni
commencer à apprendre
Water freezes at zero degree
wieje wiatr
commencer à apprendre
The wind is blowing
Jest dużo chmur na niebie
commencer à apprendre
There are many clouds in the sky
prognoza
commencer à apprendre
forecast
prognoza sprzedaży
commencer à apprendre
sales forecast
Jaka jest prognoza pogody na następny tydzień
commencer à apprendre
What's the weather forecast for next week
Prognoza pogody nie jest obiecująca
commencer à apprendre
The weather forecast isn't promising
pobyt
commencer à apprendre
stay
pełny
Ulice były pełne ludzi.
commencer à apprendre
full
The streets were full of people.
mamy komplet
commencer à apprendre
we're full
Brak wolnych pokoi
commencer à apprendre
no vacancy
recepcja
Recepcja znajduje się na parterze.
commencer à apprendre
reception
The reception is on the ground floor.
zakwaterowanie
commencer à apprendre
accomodation
pokój jednoosobowy
Chciałbym zarezerwować dwie jedynki na trzy noce.
commencer à apprendre
single room
I'd like to book two single rooms for three nights.
pokój dwuosobowy
commencer à apprendre
double room
pokój na noc
commencer à apprendre
room for the night
Pokój dostępny
commencer à apprendre
room available
podwójne łóżko
commencer à apprendre
twin bed
zasłony
commencer à apprendre
curtains
kran
commencer à apprendre
faucet
nieśc bagaż
commencer à apprendre
take / carry luggage
Chciałbym zamówić budzenie
commencer à apprendre
I'd like to ask for wake up call
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
commencer à apprendre
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
zaawansowany
commencer à apprendre
advanced
wpłacić zaliczkę
commencer à apprendre
pay a deposit
kelnerka
commencer à apprendre
waitress
Serwis zawiera
commencer à apprendre
service included
napiwek
commencer à apprendre
tip
rzadki (o gatunku)
commencer à apprendre
rare
średni
commencer à apprendre
medium
dobra robota
commencer à apprendre
well done
Czy mogę prosić o kartę dań?
commencer à apprendre
May I have the menu please
Czy możesz mnie obudzić o 6 rano?
commencer à apprendre
Can you wake me up at 6 a. m?
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy
commencer à apprendre
I'd like to book a double room
Wrócimy w poniedziałek wieczorem przyjechać i będziemy tu dwa dni.
commencer à apprendre
We'll come on Monday evening arrive and we will stay two days.
Zazwyczaj dajemy 10% napiwku
commencer à apprendre
We usually give a 10 % tip
Mamy tylko dwuosobowe łóżka
commencer à apprendre
We only have twin beds
widły
Właśnie kupiłem komplet aluminiowych widelców.
commencer à apprendre
fork
I have just bought a set of aluminium forks.
odrobina octu
commencer à apprendre
a little bit of vinegar

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.