lekcja 02/09/15

 0    29 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ludność
commencer à apprendre
population
dżungla
commencer à apprendre
jungle
targ
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
commencer à apprendre
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
targ
commencer à apprendre
open-air market
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
commencer à apprendre
convenient
It this date convenient for you?
zanieczyszczających
commencer à apprendre
polluting
wysiadać
commencer à apprendre
get off
porozmawiać
commencer à apprendre
chat to
zdjęcie czegoś
commencer à apprendre
photo of
patrzeć
commencer à apprendre
look at
wsiadać (np. do autobusu)
Marysia siada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
commencer à apprendre
get on
Mary gets on bus number 9 to get to work.
polecić
Polecam to.
commencer à apprendre
recommend
I recommend it.
dość dużo
commencer à apprendre
quite a lot
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
commencer à apprendre
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
km/mile
commencer à apprendre
miles
mijać
commencer à apprendre
pass by
13
commencer à apprendre
13
przedziały
commencer à apprendre
compartments
startować (samolotem)
commencer à apprendre
take off (by plane)
Proszę mnie obudzić o 7 rano
commencer à apprendre
Please wake me up at 7 a.m
przyjechać
commencer à apprendre
arrive
Muszę wyjść za 15 siódma wieczorem
commencer à apprendre
I must go out at a quarter to seven tonight
Chcemy pożegnać przed wyjazdem
commencer à apprendre
We want to say goodbye before we leave
Nie zostawiaj po 5 pm
commencer à apprendre
Don't leave after 5 p.m
podatek dochodowy
commencer à apprendre
income tax
Wyszła wcześnie, więc musi być zmęczona
commencer à apprendre
She left early so she must be tired
Nie wolno oszukiwać w grach
commencer à apprendre
You mustn't cheat at games
Dlaczego jesteś smutny z nimi?
commencer à apprendre
Why are you angry with them?
Dlaczego nie idziesz z nami?
commencer à apprendre
Why aren't you coming with us?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.