Leaving a message

 0    15 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Could you leave a message?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś zostawić wiadomość?
Could I leave a message?
commencer à apprendre
Czy mógłbym zostawić wiadomość?
Could you take a message for me?
commencer à apprendre
Czy mogłaby Pani przekazać ode mnie wiadomość?
May I leave a message for Greg?
commencer à apprendre
Czy mogę zostawić wiadomość dla Grega?
Can I leave a message?
commencer à apprendre
Czy mogę zostawić wiadomość?
Could you ask... (him) to call... Joe Garver?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś... (go) poprosić, aby zadzwonił do Joego Garvera?
Could you tell... (him) that... (Jack) called?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś powiedzieć... (mu), że dzwonił (Jack)?
Could you give Ed a message, please?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś przekazać Edowi wiadomość?
Could you ask Ed to call me when he comes back?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś poprosić Eda, aby po przyjściu/ powrocie zadzwonił do mnie?
Could you ask... (him) to call... Jack Hall?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś... (go) poprosić, aby zadzwonił do Jacka Halla?
Please tell him that Greg called.
commencer à apprendre
Proszę mu powiedzieć, że dzwonił Greg.
Will you take a message?
commencer à apprendre
Czy mogę zostawić wiadomość?
Would you take a message, please?
commencer à apprendre
Czy mogę zostawić wiadomość?
Please tell Mrs Ross to contact me as soon as possible.
commencer à apprendre
Proszę powiedzieć Pani Ross, aby jak najszybciej skontaktowała się ze mną.
Please tell the boss/manager that I'll call back later.
commencer à apprendre
Proszę powiedzieć szefowi/kierownikowi, że oddzwonię później.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.