Krzysio Eng 2017-01-23, Gim2, Unit 7B, Lekcja 2 p70-73

 0    78 fiche    wlfisz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
komponować
commencer à apprendre
compose
symfonia
commencer à apprendre
symphony
ściana, mur
commencer à apprendre
wall
lina, struna
commencer à apprendre
cord
wzór, szablon (rysunek)
commencer à apprendre
pattern
dekoracja (ozdoba)
commencer à apprendre
decoration
osiedlać się
commencer à apprendre
settle
Moskwa
commencer à apprendre
Moscow
wynajął (dom od kogoś) [simple past]
commencer à apprendre
he rented
zwiedzający, gość
commencer à apprendre
visitor
na północny zachód od Moskwy
commencer à apprendre
northwest of Moscow
śmierć
commencer à apprendre
death
major (stopień wojskowy)
commencer à apprendre
major
główny, popularny
commencer à apprendre
major
kuchnia
commencer à apprendre
kitchen
salon (od siedzieć, oddzielnie)
commencer à apprendre
sitting room
zlokalizować, umiejscowić
commencer à apprendre
locate
ulokowany, położony
commencer à apprendre
located
regał na książki
commencer à apprendre
bookcase
sypialnia
commencer à apprendre
bedroom
zwykły, prosty
commencer à apprendre
plain
gładki (bez deseni, ozdób)
commencer à apprendre
plain
pomalowany
commencer à apprendre
painted
niemalowany
commencer à apprendre
unpainted
wychodzić na (okno na ogród)
commencer à apprendre
overlook
końcowy, ostateczny
commencer à apprendre
final
adorować, ubóstwiać
commencer à apprendre
adore
kwiat
commencer à apprendre
flower
szczególny (osobliwy)
commencer à apprendre
particular
szczególnie (niezwykle)
commencer à apprendre
particularly
skromny
commencer à apprendre
modest
lilia
commencer à apprendre
lily
lilie (lm)
commencer à apprendre
lilies
bolszewik, bolszewicki
commencer à apprendre
Bolshevik
rewolucja
commencer à apprendre
revolution
anarchista, anarchistyczny
commencer à apprendre
anarchist
strzał
commencer à apprendre
shot
postrzelony (trafiony pociskiem)
commencer à apprendre
shot
portret
commencer à apprendre
portrait
niewinny
commencer à apprendre
innocent
wiszący
commencer à apprendre
hanging
aresztować
commencer à apprendre
arrest
aresztowany
commencer à apprendre
arrested
zwycięzca
commencer à apprendre
winner
coroczny
commencer à apprendre
annual
zasadzić (roślinę)
commencer à apprendre
plant
pozostać
commencer à apprendre
remain
piękny
commencer à apprendre
beautiful
architektura
commencer à apprendre
architecture
mówca
commencer à apprendre
speaker
zaawansowana technologia (skrót)
commencer à apprendre
hi-tech
luksus
commencer à apprendre
luxury
luksusowy
commencer à apprendre
luxury
luksusowy, komfortowy
commencer à apprendre
luxurious
przyjazny dla środowiska (z myślnikiem)
commencer à apprendre
eco-friendly
cecha, funkcja
commencer à apprendre
feature
zwięzły, skrótowy
commencer à apprendre
brief
opis
commencer à apprendre
description
wynajem (lokalu, AMER)
commencer à apprendre
rental
witryna internetowa (krótko)
commencer à apprendre
website
budować
commencer à apprendre
build
sugestia
commencer à apprendre
suggestion
sugerować, proponować
commencer à apprendre
suggest
klub
commencer à apprendre
club
koncert, występ (krótko)
commencer à apprendre
gig
brakujący, zaginiony
commencer à apprendre
missing
nie, dzięki
commencer à apprendre
no thanks
na zewnątrz
commencer à apprendre
outside
forma
commencer à apprendre
form
formularz
commencer à apprendre
form
rzeczownik odczasownikowy
commencer à apprendre
gerund
wyrażenia (lm)
commencer à apprendre
expressions
odpowiadać (reagować)
commencer à apprendre
respond
dobitny, stanowczy
commencer à apprendre
emphatic
intonacja
commencer à apprendre
intonation
dialogi (lm)
commencer à apprendre
dialogues
on obiecuje [simple present]
commencer à apprendre
he promises
popołudnie
commencer à apprendre
afternoon

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.