krótkie zwroty 5.1

 0    36 fiche    fotymarzi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bez związkunie na temat
commencer à apprendre
beside the point
w świetnym humorze
commencer à apprendre
in high spirits
w dobrym nastroju
commencer à apprendre
in good mood
Nie jestem w nastroju
commencer à apprendre
I'm not in the mood
jeśli o to chodzi
commencer à apprendre
for that matter
chwilowo
commencer à apprendre
for the moment
zwłaszcza
commencer à apprendre
in particular
w ostateczności
commencer à apprendre
as a last resort
ogół społeczeństwa
commencer à apprendre
the general public
powrócić do normy
commencer à apprendre
return to normal
wyrażenie opinii
commencer à apprendre
express an opinion
moim zdaniem
commencer à apprendre
in my opinion
zrobić miejsce dla
commencer à apprendre
make room (for)
wywierać presję
commencer à apprendre
bring pressure
wymiana poglądów
commencer à apprendre
exchange of views
Do trzech razy sztuka
commencer à apprendre
third time lucky
Czy to miejsce jest zajęte?
commencer à apprendre
is this seat taken?
doprowadza mnie do szału
commencer à apprendre
drive me crazy
Znam ją z widzenia
commencer à apprendre
i know her by sight
brakuje nam pieniędzy
commencer à apprendre
we are short of money
popełnić gafę
commencer à apprendre
put my foot in it
bez dodatkowych opłat
commencer à apprendre
with no extras
mało istotny
commencer à apprendre
of little account
to znaczy dla mnie bardzo wiele
commencer à apprendre
it means a lot to me
w niedalekiej przyszłości
commencer à apprendre
in the near future
Zmieniłem zdanie
commencer à apprendre
I changed my mind
W pierwszej kolejności
commencer à apprendre
in the first place
jest przeznaczone do
commencer à apprendre
it's meant for
umówić się na wizytę, ustalić termin
commencer à apprendre
make an appointment
odmówić zrobienia czegoś
commencer à apprendre
refuse to do sth
zagiąć, składać
commencer à apprendre
fold
wzmacniać
commencer à apprendre
amplify
wymagać naprawy
commencer à apprendre
require repair
wymagać
commencer à apprendre
require
w dodatku, ponadto
commencer à apprendre
in addition to
czyżby, naprawdę?
commencer à apprendre
is that so?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.