Kolokwium Angielski

 0    299 fiche    jjanczur
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sedno, istota sprawy
commencer à apprendre
gist
chory, kulejący
commencer à apprendre
ailing
dyrektor generalny
commencer à apprendre
CEO- chief executive officer
przejąć
commencer à apprendre
take sth over
pokorny, skromny
commencer à apprendre
humble
zastępca, drugi po szefie
commencer à apprendre
second-in-command
powodzić się,"wypaść"być sukcesem lub nie
commencer à apprendre
fare
w zastępstwie
commencer à apprendre
in the absence of
arogancki, krzykliwy, zuchwały
commencer à apprendre
brash
być u steru
commencer à apprendre
be at the helm
pobić rekord
commencer à apprendre
smash a record
kapitalizm
commencer à apprendre
capitalisation
uzanie za coś (z powodu czegoś_
commencer à apprendre
credit for sb/sth
zasługiwać na pochwałę
commencer à apprendre
deserve praise
czkawka, mieć czkawkę, drobna przeszkoda
commencer à apprendre
hiccup
cena akcji/ udziału
commencer à apprendre
share price
ostro krytykować, mieszać z błotem
commencer à apprendre
lambast
pod ostrzałem
commencer à apprendre
under fire
natychmiastowo
commencer à apprendre
promptly
przyrzekać, zobowiązywać się
commencer à apprendre
pledge
kontrola, rewizja, audyt
commencer à apprendre
audit
nadmiernie, przesadnie, zbytnio
commencer à apprendre
unduly
poprzednik
commencer à apprendre
predecessor
łączyć, scalać
commencer à apprendre
to merge
lodówka
commencer à apprendre
refrigerator
zbiegać się, upodabniać, schodzić się
commencer à apprendre
converge
utrzymywać kreatywne myślenie
commencer à apprendre
keep creative juices flowing
odchodzić(z pracy), odstępować od, opuszczać
commencer à apprendre
deport from
"odchudzony" rząd, usprawniony
commencer à apprendre
lean government
państwo opiekuńcze
commencer à apprendre
welfare state
en economic policyin which taxes are incerased
commencer à apprendre
tax and spent country/policy
in oreder to found government spending
commencer à apprendre
...
wydadki publiczne
commencer à apprendre
social spendings
podatek dochodowy
commencer à apprendre
corporate income tax (CIT)
program pomocowy
commencer à apprendre
entitlement reform/program
add up all the debits and credits
commencer à apprendre
balance the books
solidny
commencer à apprendre
sound
wtrącić coś w coś
commencer à apprendre
inject sth into sth
solidny fundament, podstawa
commencer à apprendre
sound foundation
zasiłek dla bezrobotnych
commencer à apprendre
the dole (unemployment benefit)
ocena dochodow
commencer à apprendre
means test
zniszczenie
commencer à apprendre
devastation
srogi, silny, dziki
commencer à apprendre
ferocious
zbijać się, łączyć się
commencer à apprendre
cluster
przygniatający
commencer à apprendre
overwhelming
szczytowe nasilenie, maksymalne stężenie
commencer à apprendre
peak intesity
rozwijać się
commencer à apprendre
to unfold
zerwać
commencer à apprendre
to rip off
dwutlenek węgla
commencer à apprendre
carbon-dioxide
resztki (jedzenia)
commencer à apprendre
left overs
sos (mięsny)
commencer à apprendre
gravy
układ pokarmowy (trawienny)
commencer à apprendre
digestion system
produkt uboczny
commencer à apprendre
by-product
nawóz
commencer à apprendre
fertilizer
biomasa
commencer à apprendre
biomass
ważność produkt
commencer à apprendre
shelf-life of product
najlepiej spożyć przed
commencer à apprendre
best use before
bezpieczeńtwo jest najważniejsze
commencer à apprendre
safety is paramount
wyrzucać
commencer à apprendre
discard
ułamek
commencer à apprendre
fraction
program wsparcia finansowego
commencer à apprendre
bail-out program
detaliczny
commencer à apprendre
retail
siedziba główna
commencer à apprendre
headquarter
giełda
commencer à apprendre
stoch-exchange
potknięcie
commencer à apprendre
stumbling
chwiejna reputacja
commencer à apprendre
wavering reputation
...
commencer à apprendre
put a banana skin under sth
przemknąć
commencer à apprendre
slip past
dorównywać czemuś/komuś w czymś
commencer à apprendre
match sth/sb for sth
cios
commencer à apprendre
blow
kurs akcji
commencer à apprendre
share price
opracować strategię
commencer à apprendre
develop a strategy
?notowania spółki, trakcja
commencer à apprendre
traction
włany (nie zagraniczny) przemysł samoch.
commencer à apprendre
home-grown car industry
techniczne olbrzymy
commencer à apprendre
tech giants
wyjaśniać, stanowić (część czegoś)
commencer à apprendre
account for
...
commencer à apprendre
depresion is lifting
b. oparty na połączniach pomiędzy pojed. os
commencer à apprendre
peer-to-peer business
podwożenie kogoś za drobną opłatą
commencer à apprendre
car pooling
podwieźć kogoś
commencer à apprendre
to give sb a lift
podwieźć kogoś
commencer à apprendre
to pick sb up
...
commencer à apprendre
sharing economy
cudowne dziecko
commencer à apprendre
whiz - kid
ogłosić bankructwo
commencer à apprendre
declare bankruptcy
kredyt konsolidacyjny
commencer à apprendre
syndicated loan
podpowiadać coś, zachęcać do czegoś
commencer à apprendre
prompt sth
sprawować nad czymś kontrolę
commencer à apprendre
exercise control over sth
minimalny nakład/ wydatek
commencer à apprendre
minimaly uotlay
dominujący, powszechny
commencer à apprendre
prevalent
upraszczać
commencer à apprendre
simplyfy
ciąć (ich) siły robocze
commencer à apprendre
slash (their) worforces
wystrzegać się
commencer à apprendre
eschew
zwolnienia z pracy
commencer à apprendre
lay- offs
dyskont, sklep z towarami z niższymi cenami
commencer à apprendre
discount shop
powalony
commencer à apprendre
felled
to be on the stoch exchange
commencer à apprendre
to be listed
doświadczeni praktyczne
commencer à apprendre
hends - on experience
chaos, zamęt, spustoszenie
commencer à apprendre
havoc
kusić los
commencer à apprendre
tempt fate
przynosić owoce
commencer à apprendre
bear fruit
rozwiązywać problemy
commencer à apprendre
tackle problems
zebrać informacje
commencer à apprendre
pool recources
przystosować się do
commencer à apprendre
adapt to sth
increase
commencer à apprendre
boost
wprowadzać w życie
commencer à apprendre
to implement
ultimatum
commencer à apprendre
ultimatum
żyzny, podatny grunt
commencer à apprendre
fertile ground
wprowadzać
commencer à apprendre
launch
związek zawodowy
commencer à apprendre
labour union
piąć się po szczeblach kariery
commencer à apprendre
rung of career ladder
praktyczne poddejście
commencer à apprendre
hands - on approach
gierki w firmie, wewnętrzen układy
commencer à apprendre
politics
ogólna polityka firmy
commencer à apprendre
policy
kształtować, formować
commencer à apprendre
to form/ shape
przedsiębiorca
commencer à apprendre
enterpreneur
opieka medyczna
commencer à apprendre
medical care
dostosować się do czegoś
commencer à apprendre
to adopt to sth
włączyć (np. jedną firmę w drugą)
commencer à apprendre
to incorporate
krótko terminowa
commencer à apprendre
over the short term
ocena możliwości
commencer à apprendre
measuring performance
szastać pieniędzmi
commencer à apprendre
splurge
...
commencer à apprendre
to cater to
rupia (indyjski pieniądz)
commencer à apprendre
rupee
rezerwat dzikiej przyrody
commencer à apprendre
wildlife reserves
naprawiać, poprawiać
commencer à apprendre
rectify / improve
rozbudowa
commencer à apprendre
extension
wewnętrzne funkcje
commencer à apprendre
internal functions
łańcuch dowodzenia
commencer à apprendre
chain of command
hierarchia
commencer à apprendre
hierarchy
niezależny
commencer à apprendre
autonomous
hierarchia służbowa?
commencer à apprendre
line authority
odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
commencer à apprendre
report to
zlecać coś
commencer à apprendre
delegate sth
bezpośredni podwładni
commencer à apprendre
immediate subordinetes
przerzucać odpowiedzialność na
commencer à apprendre
pass on responsibility to
pracować z pełną wydajnością
commencer à apprendre
work at full capacity
sprzedawcy
commencer à apprendre
sales force
prowizja
commencer à apprendre
commision
hojne usługi kredytowe
commencer à apprendre
generous credit facilities for
wysoka marża
commencer à apprendre
high profit margins
wydatki badowaczo rozwojowe
commencer à apprendre
research and development spending
inwentarz, spis
commencer à apprendre
inventories
zatrzymane dochody
commencer à apprendre
retain earnings
samofinansowanie
commencer à apprendre
self - financing
fuzja
commencer à apprendre
merger
przejęcie
commencer à apprendre
takeover
wklad w firmę
commencer à apprendre
contribution to the firm
filia zagraniczna
commencer à apprendre
a foreign subsidiary
wynagrodzenie
commencer à apprendre
remuneration
dyrektor odpowiedzialny?
commencer à apprendre
line manager
relacje ze współpracownikami
commencer à apprendre
working relations
warunki pracy
commencer à apprendre
working conditions
gwarancja stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
firma o płaskiej strukturze
commencer à apprendre
flat - structure company
przedstawić coś w zarysie, wyznaczyć
commencer à apprendre
outline sth
bodziec, zachęta, motywator
commencer à apprendre
incentive
samorealizacja
commencer à apprendre
self - actualization
monotonny
commencer à apprendre
repetitive
rotacja stanowisk
commencer à apprendre
job rotation
kasa sklepowa
commencer à apprendre
checkout till
pozostawanie pracowników w firmie
commencer à apprendre
staff retention
dług, zadłużenie
commencer à apprendre
debt
czynnik higieny (? higiena pracy)
commencer à apprendre
hygiene factors
aspekt pieniężny
commencer à apprendre
monetary aspect
kultura pracy
commencer à apprendre
corporate culture
niewykwalifikowany pracownik
commencer à apprendre
out - skilled worker
zawieść, ponieść porażkę
commencer à apprendre
come unstuck
nadmiar zdolnośći produkcyjnych
commencer à apprendre
overcapacity
strata całoroczna
commencer à apprendre
full - year loss
mieć się na baczności
commencer à apprendre
be wary of
sporządzać, opracowywać
commencer à apprendre
compile
wpływ, nacisk, (tu; dźwignia finansowa)
commencer à apprendre
leverage
pokonał, oparł się pragnieniu / pokusie
commencer à apprendre
trumps desire
sprawiedliwość, (tu; kapitał własny)
commencer à apprendre
equity
tworzyć
commencer à apprendre
make up
bilans
commencer à apprendre
balance-sheet
tend. zniżkowa, recesja, spowolnienie gosp
commencer à apprendre
downturn
imperium
commencer à apprendre
empire
mylące gierki finasowe
commencer à apprendre
misguided financial gambles
statki o dużym załadunku
commencer à apprendre
container-shipping
Dom towarowy
commencer à apprendre
department-store
przymusowe zwolnienia
commencer à apprendre
compulsory redundancies
powierzać firmę
commencer à apprendre
entrust the firm
ponury, szary
commencer à apprendre
drab
łożysko
commencer à apprendre
bearings
ustalić swoją pozycję, położenie
commencer à apprendre
to get one's bearings
być ocalony, uratowanym
commencer à apprendre
to be bailed out
próba kupna
commencer à apprendre
a bid to buy sth
oferta przetargowa
commencer à apprendre
a bid
odnosić przeciwny skutek
commencer à apprendre
to backfire
coś nie poszło, nie udało się
commencer à apprendre
sth went sour =sth went bad
pożyczki
commencer à apprendre
loans
roztropność, ostrożność, ostrzeżenie
commencer à apprendre
caution
uciec się do czegoś
commencer à apprendre
resort to sth
dzierżyć władzę, (posługiwać się)
commencer à apprendre
wield significant influence
rozszerzyć
commencer à apprendre
extend
odmówić udzielenia kredytu
commencer à apprendre
to deny credit= to refuse credit
tracić zdrowy rozsądek
commencer à apprendre
lose caution
nakład
commencer à apprendre
outlay
w ostateczności
commencer à apprendre
as a last resort
przejąć kontrolę
commencer à apprendre
to take over
przewyższać, lepiej sobie radzić
commencer à apprendre
to outperform
przepływ gotówki
commencer à apprendre
cash flow
trwałość, wytrzymałość
commencer à apprendre
durability
powierzać przeżycie, los
commencer à apprendre
entrust the survival
kolejne fale nacjonalizacji
commencer à apprendre
successive waves of nationalisation
być chętnym do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to be eager to do sth
obciążające jego imperium cięzkimi długami
commencer à apprendre
burdering his empire with heavy debts
ponieść duże straty
commencer à apprendre
incured huge losses
przyznać kredyt
commencer à apprendre
to grant a credit
wziąć kredyt
commencer à apprendre
to take out a credit
okazał się być
commencer à apprendre
turn out to be
dodatkowe świadczenia korzyści
commencer à apprendre
perks
teoria zakłada, że
commencer à apprendre
the teory assume that
uznanie
commencer à apprendre
recognition
unikać rozgłosu
commencer à apprendre
shun the limlight
ponosić odpowiedzialność za coś
commencer à apprendre
to bear responsibility for sth
sprzeciwiać się
commencer à apprendre
to defy
matoda kija i marchewki
commencer à apprendre
carrot & stick approach
poczucie własnej wartości
commencer à apprendre
esteem needs
schron, osłona
commencer à apprendre
shelter
największa pasja
commencer à apprendre
ultimate passion
najważniejszy czynnik motywujący
commencer à apprendre
a core driver
rezygnować, rzucać, opuszczać
commencer à apprendre
to quit
zajmować, angażować, włączać
commencer à apprendre
to engage
świadczenia pracownicze
commencer à apprendre
fringe benefits
staff rotation
commencer à apprendre
staff turn over
średnie przedsiębiorstwa
commencer à apprendre
mid-sized company
optymalizacja (pracy)
commencer à apprendre
downsizing
wydajność
commencer à apprendre
compacity
gwałtownie spadać, pogarszać się
commencer à apprendre
plummet
plątanina, gąszcz
commencer à apprendre
tangle
harmonogram
commencer à apprendre
schedule
nabywać, rozwijać, posiadać
commencer à apprendre
acquire
pójniej
commencer à apprendre
subsequently
przyrzekł
commencer à apprendre
pledged
dostawca
commencer à apprendre
supplier
nadmiernie
commencer à apprendre
unduly
krzywda, szkoda
commencer à apprendre
harm
oczekiwać na
commencer à apprendre
await
skłonność, zamiłowanie
commencer à apprendre
penchant
szkalować
commencer à apprendre
to vilify
szwedzki stół
commencer à apprendre
smorgasboard
żebrak
commencer à apprendre
to beggar
szperać, szukać pożywienia
commencer à apprendre
to forage for (good ideas)
poprawiać, uwydatniać, podnosić
commencer à apprendre
enhance
wykorzenić
commencer à apprendre
root-out
ulokowany kapitał
commencer à apprendre
vested interest
osiągać, realizować
commencer à apprendre
accomplish
rozdzielać zasoby
commencer à apprendre
allocating resources
powstawać, pojawiać się
commencer à apprendre
arises
całkowicie, wyłącznie
commencer à apprendre
entirely
...
commencer à apprendre
set objectives
przetrząsać, przeszukiwać, wertować
commencer à apprendre
scour
kontynuacja, kolejny tom, część (np. książki)
commencer à apprendre
sequel
waluta
commencer à apprendre
currency
atuty
commencer à apprendre
assets
stateczny
commencer à apprendre
staid
zaściankowy, lokalny
commencer à apprendre
parochial
przestarzały
commencer à apprendre
obsolete
nisza
commencer à apprendre
niche
uparty, zawzięty
commencer à apprendre
dogged
wywodzić się z
commencer à apprendre
derive from
pasjonujący, fascynujący
commencer à apprendre
gripping
tabaka
commencer à apprendre
snuff
fala zamieszek
commencer à apprendre
spate of riots
obieżyświatowanie' światowe obycie?
commencer à apprendre
globe-trotting
nafaszerowany, wypchany
commencer à apprendre
steffed
kółka od mebli
commencer à apprendre
castors
pożerać
commencer à apprendre
gobblet up
zdumiewający, zadziwiający
commencer à apprendre
astonishing
wyolbrzymiać, przeceniać, przesadzać
commencer à apprendre
overstate
rozległy, olbrzymi
commencer à apprendre
vast
skromny, smukły, nieznaczny
commencer à apprendre
slender
naukowe szacunki, przybliżone obliczenia
commencer à apprendre
scientific estimates
kłaść drogi
commencer à apprendre
paving the roads
kłaść drogi
commencer à apprendre
laid roads
zastrzyk gotówki
commencer à apprendre
windfall
fatum
commencer à apprendre
doom
emigranci
commencer à apprendre
expatriate
kłopotliwe położenie
commencer à apprendre
predicament
zbawienie, wybawienie, ratunek
commencer à apprendre
salvation
bieda, ubóstwo
commencer à apprendre
poverty
nieporadny
commencer à apprendre
incapable
kontrolować, pilnować
commencer à apprendre
supervise
obciążenie, ciężar
commencer à apprendre
burden
natychmiastowy, bezpośredni
commencer à apprendre
immediate
spłaszczać, wyrównywać
commencer à apprendre
flatten
przełożony
commencer à apprendre
superior
w pełni rozwinięty
commencer à apprendre
fully feldget
wywierący presję
commencer à apprendre
exertic preasure
mocniejsze więzy
commencer à apprendre
closer ties
wskazówka, sygnał
commencer à apprendre
a hint
zakazać
commencer à apprendre
to ban
fabryka słodyczy
commencer à apprendre
confectionery factory
zawiesić coś
commencer à apprendre
to put sth on hold
ścierać się, zderzać się, kolidować
commencer à apprendre
to clash
wzniecać złość
commencer à apprendre
to spork anger
ograniczenia handlowe
commencer à apprendre
trade restrictions

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.