Koło 3 cz. 1

 0    77 fiche    staaralfur
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
śpiewać z playbacku
commencer à apprendre
to lip-synch
cofnąć, unieważnić
commencer à apprendre
to rescind
niechęć, wstręt
commencer à apprendre
reluctance
kruchy, delikatny
commencer à apprendre
fragile
podsumować
commencer à apprendre
to recapitulate
dokładność, precyzja
commencer à apprendre
accuracy
wystarczać
commencer à apprendre
to suffice
przeplatać się z
commencer à apprendre
to intertwine with
szkodliwy, zgubny
commencer à apprendre
pernicious
przedstawić, opisać
commencer à apprendre
to depict
jedyny, wyłączny
commencer à apprendre
sole
poprzednik
commencer à apprendre
predecessor
gorszy
commencer à apprendre
inferior
zawierać, obejmować
commencer à apprendre
to encompass
zwięzły
commencer à apprendre
succinct
osoba urodzona w okresie wyżu demograficznego
commencer à apprendre
baby boomer
rzeczy osobiste
commencer à apprendre
paraphernalia
wiarygodny/ wiarygodność
commencer à apprendre
credible/ credibility
oznaka, cecha
commencer à apprendre
hallmark
słyszalny, wyraźny
commencer à apprendre
audible
zjawisko/ zjawiska
commencer à apprendre
phenomenon/ phenomena
wszechstronny
commencer à apprendre
versatile
rozpocząć
commencer à apprendre
rozpocząć Anglais
embark
oceniać
commencer à apprendre
to assess
miłośnik
commencer à apprendre
aficionado
wstydliwa przyjemność
commencer à apprendre
guilty pleasure
przed
commencer à apprendre
prior to
stronniczość, uprzedzenie
commencer à apprendre
bias
słuchowy
commencer à apprendre
auditory
uosabiać, ucieleśniać
commencer à apprendre
to embody
kontrkultura
commencer à apprendre
counterculture
zwiększyć, wzmocnić
commencer à apprendre
to enhance
zestawienie
commencer à apprendre
juxtaposition
zrezygnować, zrzec się
commencer à apprendre
to relinquish
odniesienie, nawiązanie
commencer à apprendre
reference
wrogi, nieprzyjazny
commencer à apprendre
hostile
cichy, dyskretny
commencer à apprendre
low-profile
spuścizna, dziedzictwo
commencer à apprendre
legacy
naruszyć, łamać prawo
commencer à apprendre
to infringe
zrzucić na kogoś winę
commencer à apprendre
to scapegoat
jest zdumiony/ skonsternowany
commencer à apprendre
he is perplexed
narzeka, zrzędzi
commencer à apprendre
he grumbles
wejście filmu na ekrany
commencer à apprendre
release of the movie
historia wychodzi na światło dzienne/ jest ujawniona
commencer à apprendre
the story is revealed
tytuł, który trzeba zobaczyć
commencer à apprendre
a ‘must see’ title
konwergencja/ zbieżność mediów
commencer à apprendre
media convergence
ślepa uliczka, ślepy zaułek
commencer à apprendre
cul-de-sac
samodzielny, niezależny
commencer à apprendre
self-contained
osiągnąć cel
commencer à apprendre
to achieve a goal
chaotyczny, niespójny
commencer à apprendre
incoherent
spójny, koherentny
commencer à apprendre
coherent
skaza, wada, błąd
commencer à apprendre
a flaw
znaleźć najlepszy sposób
commencer à apprendre
to figure out the best way
kultowy przedmiot
commencer à apprendre
a cult artifact
niejasne uczucie
commencer à apprendre
a vague feeling
zdrajca, zdrajczyni
commencer à apprendre
a traitor
mnóstwo aluzji
commencer à apprendre
abundance of allusions
film stał się sukcesem kasowym
commencer à apprendre
a film became a money maker
na peryferiach miasta
commencer à apprendre
on the outskirts of a town
decydująca scena
commencer à apprendre
a crucial scene
to jest nieuniknione
commencer à apprendre
it’s inevitable
jasno przedstawia tutaj swoje zdanie
commencer à apprendre
he is explicit on this point
to jest dosyć kiepskie/ słabe
commencer à apprendre
it’s pretty lame
drań, łajdak, złoczyńca
commencer à apprendre
a villain
wierność szczegółom
commencer à apprendre
fidelity to the details
kultura wywiera wpływ na media
commencer à apprendre
culture exerts an influence over media
szukali pisarzy
commencer à apprendre
(seek-sought-sought) for writers
w pierwszej chwili, od pierwszego wejrzenia
commencer à apprendre
at first glance
powtarzający się motyw
commencer à apprendre
a recurring motif
w okresie największej popularności
commencer à apprendre
at its peak popularity
film trzymający w napięciu
commencer à apprendre
a cliffhanger
przerwa na reklamę
commencer à apprendre
commercial break
kazanie
commencer à apprendre
a sermon
stworzył to od zera
commencer à apprendre
he created it from scratch
komunikat prasowy
commencer à apprendre
a press release
popularność marki
commencer à apprendre
brand awareness
dociekliwa osoba
commencer à apprendre
an inquisitive person

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.