klatka piersiowa

 0    307 fiche    martu0226
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
klatka piersiowa
commencer à apprendre
chest
kręgosłup piersiowy
commencer à apprendre
ss
żebro
commencer à apprendre
rib
mostek
commencer à apprendre
sternum
chrząstka żebrowa
commencer à apprendre
costal cartilage
otwór górny klatki piersiowej
commencer à apprendre
superior thoracic aperture
otwór dolny klatki piersiowej
commencer à apprendre
inferior thoracic aperture
łuk żebrowy
commencer à apprendre
costal arch
wyrostek mieczykowaty mostka
commencer à apprendre
Xiphoid process
linia pośrodkowa przednia
commencer à apprendre
anterior median line
linia mostkowa
commencer à apprendre
sternal line
linia przymostkowa
commencer à apprendre
parasternal line
linia środkowo-obojczykowa
commencer à apprendre
midclavicular line
linia pachowa przednia
commencer à apprendre
anterior axillary line
linia pachowa środkowa
commencer à apprendre
midaxillary line
linia pachowa tylna
commencer à apprendre
anterior axillary line
linia łopatkowa
commencer à apprendre
scapular line
linia przykręgowa
commencer à apprendre
paravertebral line
linia pośrodkowa tylna
commencer à apprendre
posterior median line
kręgi piersiowe
commencer à apprendre
thoracic vertebrae
dołkek żebrowy górny
commencer à apprendre
superior costal facet
dołek żebrowy dolny
commencer à apprendre
inferior costal facet
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
commencer à apprendre
transverse costal facet
wyrostek poprzeczny
commencer à apprendre
trensverse process
wyrostek stawowy górny
commencer à apprendre
superior articular process
wyrostek stawowy dolny
commencer à apprendre
inferior articular process
wyrostek kolczysty
commencer à apprendre
spinous process
otwór kręgowy
commencer à apprendre
vertebral foramen
żebro prawidzwe
commencer à apprendre
true rib
żebro rzekome
commencer à apprendre
false rib
żebro wolne
commencer à apprendre
floating ib
głowa żebra
commencer à apprendre
head of rib
szyjka żebra
commencer à apprendre
neck of rib
guzek żebra
commencer à apprendre
tubercle of rib
grzebień głowy żebra
commencer à apprendre
crest of head of rib
trzon żebra
commencer à apprendre
shaft of rib
kąt żebra
commencer à apprendre
costal angle
bruzda żebra
commencer à apprendre
costal groove
guzek mięśnia pochyłego przedniego
commencer à apprendre
scalene tubercle
bruzda żyły podobojczykowej
commencer à apprendre
groove for subclavian vain
bruzda tętnicy podobojczykowej
commencer à apprendre
groove for subclavian artery
guzowatość mięśnia zębatego przedniego
commencer à apprendre
tuberosity for serratus anterior
żebra szyjne
commencer à apprendre
cervical rib
rękojeść mostka
commencer à apprendre
manubrium of sternum
trzon mostka
commencer à apprendre
body of sternum
wcięcie szyjne mostka
commencer à apprendre
jugular notch
wcięcie obojczykowe mostka
commencer à apprendre
clavicular notch
wcięcie żebrowe mostka
commencer à apprendre
costal notch
kąt mostka
commencer à apprendre
sternal angle
staw żebrowo-kręgowy
commencer à apprendre
costovertebral joint
staw głowy żebra
commencer à apprendre
joint of head of rib
więzadło promieniste głowy żebra
commencer à apprendre
radiate ligament of head of rib
więzadło śródstawowe głowy żebra
commencer à apprendre
Intra-articular ligament of head of rib
staw żebrowo-poprzeczny
commencer à apprendre
costotransverse joint
więzadło żebrowo-poprzeczne
commencer à apprendre
costotransverse ligament
żebrowo-poprzeczne górne
commencer à apprendre
superior costotransverse ligament
żebrowo-poprzeczne boczne
commencer à apprendre
lateral costotransverse ligament
staw mostkowo-żebrowy
commencer à apprendre
sternocostal joint
więzadło promieniste mosktowo-żebrowe
commencer à apprendre
radiate sternocostal ligament
więzadło śródstawowe mostka
commencer à apprendre
intra-articular sternocostal ligmanet
więzadło żebrowo-mieczykowate
commencer à apprendre
costoxiphoid ligament
staw międzychrząstkowy
commencer à apprendre
interchondral joint
powieź piersiowa
commencer à apprendre
pectoral fascia
powięź obojczykowo-piersiowa
commencer à apprendre
clavipectoral fascia
powięź wewnątrzpiersiowa
commencer à apprendre
endothoracic fascia
mięsień piersiowy większy
commencer à apprendre
pectoralis major
mięsień piersiowy mniejszy
commencer à apprendre
pectoralis minor
mięsień podobojczykowy
commencer à apprendre
subclavius
mięsień zębaty przedni
commencer à apprendre
serratus anterior
mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
commencer à apprendre
external intercostal muscles
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne
commencer à apprendre
internal intercostal muscles
mięśnie międzyżebrowe najgłębsze
commencer à apprendre
innermost intercostal muscles
błona międzyżebrowa wewnętrzna
commencer à apprendre
internal intercostal membrane
błona międzyżebrowa zewnętrzna
commencer à apprendre
external intercostal membrane
przepona
commencer à apprendre
diaphragm
część lędźwiowa przepony
commencer à apprendre
lumbar part of diaphragm
odnoga prawa przepony
commencer à apprendre
right crus
odnoga lewa przepony
commencer à apprendre
left crus
więzadło łukowate pośrodkowe
commencer à apprendre
median arcuate ligament
więzadło łukowate przyśrdkowe
commencer à apprendre
medial arcuate ligament
więzadło łukowate boczne
commencer à apprendre
lateral arcuate ligament
rozwór aortowy
commencer à apprendre
aortic hiatus
rozwór przełykowe
commencer à apprendre
esophageal hiatus
część żebrowa przepony
commencer à apprendre
costal part of diaphragm
część mostkowa przepony
commencer à apprendre
sternal part of diaphragm
środek ścięgnisty
commencer à apprendre
central tendon
trójkąt lędźwiowo-żebrowy
commencer à apprendre
lumbocostal triangle
trójkąt mostkowo-żebrowy
commencer à apprendre
sternocostal triangle
otwór żyły głównej dolnej
commencer à apprendre
caval opening
gruczoł sutkowy
commencer à apprendre
mammary gland
sutek
commencer à apprendre
breast
wyrostek pachowy
commencer à apprendre
axillary process
ciało sutka
commencer à apprendre
body of breast
brodawka sutka
commencer à apprendre
nipple
otoczka brodawki sutkowej
commencer à apprendre
areola of nipple
gruczoły otoczki sutkowej
commencer à apprendre
areolar glands
płaty gruczołu sutkowego
commencer à apprendre
lobes of mammary gland
płaciki gruczołu sutkowego
commencer à apprendre
lobules of mammary gland
przewód mleczny
commencer à apprendre
lactiferous duct
zatoka mleczna
commencer à apprendre
lactiferous sinus
więzadło wieszadłowe sutka
commencer à apprendre
suspensory ligament of breast
węzły pachowe piersiowe
commencer à apprendre
pectoral lymph nodes
węzły pachowe środkowe
commencer à apprendre
central lymph nodes
węzły międzyżebrowe tylne
commencer à apprendre
intercostal lymph nodes
węzły międzypiersiowe
commencer à apprendre
interpectoral lymph nodes
węzły chłonne szczytowe
commencer à apprendre
apical lymph nodes
śródpiersie
commencer à apprendre
mediastinum
śródpiersie górne
commencer à apprendre
superior mediastinum
śródpiersie dolne
commencer à apprendre
inferior mediastinum
śródpiersie przednie
commencer à apprendre
anterior mediastinum
śródpiersie środkowe
commencer à apprendre
middle mediastinum
śródpiersie tylne
commencer à apprendre
posterior mediastinum
grasica
commencer à apprendre
thymus
żyła ramienno głowowa
commencer à apprendre
brachiocephalic vein
żyła główna górna
commencer à apprendre
superior vena cava
żyła nieparzysta
commencer à apprendre
azygos vein
żyła nieparzysta krótka dodatkowa
commencer à apprendre
accessory hemi-azygos vein
nerwy przeponowe
commencer à apprendre
phrenic nerve
nerwy błędne
commencer à apprendre
vagus nerve
nerw krtaniowy wsteczny lewy
commencer à apprendre
left recurrent laryngeal nerve
pień ramienno głowowy
commencer à apprendre
brachiocephalic trunk
tętnica szyjna wspólna lewa
commencer à apprendre
left common carotid artery
tętnica podobojczykowa lewa
commencer à apprendre
left subclavian artery
łuk aorty
commencer à apprendre
arch of aorta
tętnica oskrzelowa
commencer à apprendre
bronchial artery
tchawica
commencer à apprendre
trachea
przełyk
commencer à apprendre
esophagus
przewód piersiowy
commencer à apprendre
thoracic duct
pień współczulny
commencer à apprendre
sympathetic trunk
osierdzie
commencer à apprendre
pericardium
serce
commencer à apprendre
heart
aorta wstępująca
commencer à apprendre
ascending aorta
pień płucny
commencer à apprendre
pulmonary trunk
tętnica płucna prawa
commencer à apprendre
right pulmonary artery
tętnica płucna lewa
commencer à apprendre
left pulmonary artery
żyła główna dolna
commencer à apprendre
inferior vena cava
żyły płucne
commencer à apprendre
pulmonary veins
oskrzele główne
commencer à apprendre
main bronchus
oskrzela główne
commencer à apprendre
main bronchi
żyła oskrzelowa
commencer à apprendre
bronchial artery
splot płucny
commencer à apprendre
pulmonary plexus
węzły przedosierdziowe
commencer à apprendre
prepericardial lymph nodes
węzły śródpiersiowe
commencer à apprendre
mediastinal lymph nodes
węzły osierdziowe boczne
commencer à apprendre
lateral pericardial lymph nodes
węzły tchawiczo oskrzelowe
commencer à apprendre
tracheobronchial lymph nodes
węzeł łuku żyły nieparzystej
commencer à apprendre
lymph node of arch of azygos vein
pień błędny przedni
commencer à apprendre
anterior vagal trunk
pień błędny tylny
commencer à apprendre
posterior vagal trunk
żyła nieparzysta krótka
commencer à apprendre
hemi-azygos vein
nerw trzewny piersiowy większy
commencer à apprendre
greater splanchnic nerve
nerw trzewny piesiowy mnniejszy
commencer à apprendre
lesser splanchnic nerve
nerw trzewny piersiowy najniższy
commencer à apprendre
lowest splanchnic nerve
węzły przedkręgowe
commencer à apprendre
ss
podstawa serca
commencer à apprendre
base of heart
koniuszek serca
commencer à apprendre
apex of heart
bruzda wieńcowa
commencer à apprendre
coronary groove
bruzda międzykomorowa
commencer à apprendre
interventricular groove
uszko prawe
commencer à apprendre
right auricle
uszko lewe
commencer à apprendre
left auricle
blaszka trzewna osierdzia surowiczego - nasierdzie
commencer à apprendre
visceral layer - epicardium
blaszka ścienna osierdzia surowiczego
commencer à apprendre
parietal layer
osierdzie włókniste
commencer à apprendre
fibrous pericardium
osierdzie surowicze
commencer à apprendre
serous pericardium
jama osierdzia
commencer à apprendre
pericardial cavity
zatoka poprzeczna osierdzia
commencer à apprendre
transverse pericardial sinus
zatoka skośna osierdzia
commencer à apprendre
oblique pericardial sinus
tętnica osierdziowo-przeponowa
commencer à apprendre
pericardiacophrenic artery
gałęzie osierdziowe
commencer à apprendre
pericardiac branches
tętnice przełykowe
commencer à apprendre
esophageal arteries
wsierdzie
commencer à apprendre
endocardium
pierścień włóknisty
commencer à apprendre
fibrous ring
trójkąt włóknisty
commencer à apprendre
fibrous triangle
część błoniasta przegrody międzykomorowej
commencer à apprendre
membranous part of interventricular septum
część mięśniowa przegrody międzykomorowej
commencer à apprendre
muscular part of interventricular septum
węzeł zatokowo-przedsionkowy
commencer à apprendre
sinu-atrial node
węzeł przedsionkowo-komorowy
commencer à apprendre
atrioventricular node
pęczek przedsionkowo-komorowy
commencer à apprendre
atrioventricular bundle
odnoga peczka
commencer à apprendre
bundle branch
włókna podwsierdziowe - purnikniego
commencer à apprendre
subendocardial branches
przegroda międzyprzedsionkowa
commencer à apprendre
interatrial septum
przegroda międzykomorowa
commencer à apprendre
interventricular septum
bruzda graniczna
commencer à apprendre
terminal groove
grzebień graniczny
commencer à apprendre
crista terminalis
mięśnie grzebieniaste
commencer à apprendre
pectinate muscles
zastawka żyły głównej dolnej
commencer à apprendre
caval valve
zatoka wieńcowa
commencer à apprendre
coronary sinus
zastawka zatoki wieńcowej
commencer à apprendre
coronary valve
dół owalny
commencer à apprendre
oval fossa
otwór owalny
commencer à apprendre
foramen ovale
rąbek dołu owalnego
commencer à apprendre
border of oval fossa
ujście przedsionkowo-komorowe prawe
commencer à apprendre
right atrioventricular orifice
komora prawa
commencer à apprendre
right ventricle
przedsionek prawy
commencer à apprendre
right atrium
stożek tętniczy prawy
commencer à apprendre
conus arteriosus
beleczki mięśniowe
commencer à apprendre
trabeculae carneae
beleczka przegrodowo-brzeżna
commencer à apprendre
septomarginal trabecula
mięśnie brodawkowate przegrodowy
commencer à apprendre
septal papillary muscle
struny ścięgniste
commencer à apprendre
chordae tendineae
zastawka przedsionkowo-komorowa
commencer à apprendre
atrioventricular valve
płatek przegrodowy
commencer à apprendre
septal cusp
ujście pnia płucnego
commencer à apprendre
opening of pulmonary trunk
płatek półksiężycowaty
commencer à apprendre
semilunar cusp
ujście aorty
commencer à apprendre
aortic orifice
zatoka aorty
commencer à apprendre
aortic sinus
opuszka aorty
commencer à apprendre
aortic bulb
splot sercowy
commencer à apprendre
cardiac plexus
nerw sercowy szyjny środkowy
commencer à apprendre
middle cervical cardiac nerve
nerw sercowy piersiowy
commencer à apprendre
thoracic cardiac branches
tętnica wieńcowa
commencer à apprendre
coronary artery
gałąź międzykomorowa przednia
commencer à apprendre
anterior interventricular branch
gałąź okalająca
commencer à apprendre
circumflex branch
gałąź międzykomorowa tylna
commencer à apprendre
posterior interventricular branch
żyła wielka serca
commencer à apprendre
anterior interventricular vein
żyła mała serca
commencer à apprendre
small cardiac vein
żyła średnia serca
commencer à apprendre
posterior interventricular vein
żyła tylna komory lewej
commencer à apprendre
posterior vein of left ventricle
żyła skośna przedsionka lewewgo
commencer à apprendre
oblique vein of left atrium
żyły najmniejsze serca
commencer à apprendre
smallest cardiac veins
rozdwojenie tchawicy
commencer à apprendre
tracheal bifurcation
chrząstki tchawicze
commencer à apprendre
tracheal cartilages
mięsień tchawiczy
commencer à apprendre
trachealis
ściana błoniasta
commencer à apprendre
membranous wall
więzadło obrączkowe
commencer à apprendre
anular ligament
ostroga tchawicy
commencer à apprendre
carina of trachea
płuco
commencer à apprendre
lung
podstawa płuca
commencer à apprendre
base of lung
szczyt płuca
commencer à apprendre
apex of lung
języczek płuca lewego
commencer à apprendre
lingula of left lung
wcięcie sercowe płuca lewego
commencer à apprendre
cardiac notch of left lung
wnęka płuca
commencer à apprendre
hilum of lung
korzeń płuca
commencer à apprendre
root of lung
więzadło płucne
commencer à apprendre
pulmonary ligament
wycisk sercowy
commencer à apprendre
cardiac impression
bruzda dla tętnicy podobojczykowej
commencer à apprendre
groove for subclavian artery
bruzda żyły głównej górnej
commencer à apprendre
groove for superior vena cava
bruzda dla żyły ramienno-głowowej
commencer à apprendre
groove for brachiocephalic vein
bruzda dla żyły nieparzystej
commencer à apprendre
groove for axugos vein
bruzda dla przełyku
commencer à apprendre
groove for esophagus
bruzda dla żyły głównej dolnej
commencer à apprendre
groove for inferior vena cava
bruzda dla aorty zstępującej
commencer à apprendre
groove for descending aorta
płat środkowy płuca
commencer à apprendre
middle lobe
szczelina pozioma
commencer à apprendre
horizontal fissure
szczelina skośna
commencer à apprendre
oblique fissure
powierzchnia międzypłatowa
commencer à apprendre
interlobar surface
oskrzele płatowe
commencer à apprendre
lobar bronchus
oskrzela segmentowe
commencer à apprendre
segmental bronchi
oskrzelka
commencer à apprendre
bronchioles
oskrzelka oddechowe
commencer à apprendre
respiratory brochioles
przewodziki pęcherzykowe
commencer à apprendre
alveolar ductules
woreczki pęcherzykowe
commencer à apprendre
alveolar sacs
pęcherzyki płucne
commencer à apprendre
pulmonary alveoli
gronko
commencer à apprendre
acinus
zrazik
commencer à apprendre
lobule
opłucna
commencer à apprendre
pleura
opłucna trzewna - płucna
commencer à apprendre
visceral pleura
opłucna ścienna
commencer à apprendre
parietal pleura
jama opłucnej
commencer à apprendre
pleural cavity
osklepek opłucnej
commencer à apprendre
cervical pleura
błona nadopłucnowa
commencer à apprendre
suprapleural membrane
zachyłek opłucnowy
commencer à apprendre
pleural recess
zachyłek żebrowo-przeponowy
commencer à apprendre
costodiaphragmatic recess
zachyłek przeponowo-śródpiersiowy
commencer à apprendre
phrenicomediastinal recess
zachyłek żebrowo-śródpiersiowy
commencer à apprendre
costomediastinal recess
zwężenie piersiowe przełyku
commencer à apprendre
thoracic constriction
zwężenie przeponowe
commencer à apprendre
diaphragmatic constriction
zwęzenie gardłowo-przełykowe
commencer à apprendre
pharyngo-esophageal constriction
ścięgno pierścienno-przełykowe
commencer à apprendre
crico-esophageal tendon
splot przełykowy
commencer à apprendre
esophageal plexus
tętnica tarczowa dolna
commencer à apprendre
inferior thyroid artery
tętnica żołądkowa lewa
commencer à apprendre
left gastric artery
tętnica przeponowa dolna
commencer à apprendre
inferior phrenic artery
płat grasicy
commencer à apprendre
lobe of thymus
płaciki grasicy
commencer à apprendre
lobules of thymus
tętnica piersiowa wewnętrzna
commencer à apprendre
internal thoracic artery
żyła piersiowa wewnętrzna
commencer à apprendre
internal thoracic vein
żyła tarczowa dolna
commencer à apprendre
inferior thyroid vein
cieśń aorty
commencer à apprendre
aortic isthmus
tętnice śródpiersiowe
commencer à apprendre
mediastinal arteries
tętnice międzyżebrowe tylne
commencer à apprendre
posterior intercostal arteries
tętnica podżebrowa
commencer à apprendre
subcostal artery
tętnica podobojczykowa prawa
commencer à apprendre
right subclavian artery
tętnica wspólna szyjna prawa
commencer à apprendre
right common carotid artery
tętnica pachowa
commencer à apprendre
axillary artery
tętnica kręgowa
commencer à apprendre
vertebral artery
pień tarczowo-szyjny
commencer à apprendre
thyrocervical trunk
pień żebrowo-szyjny
commencer à apprendre
costocervical trunk
gałęzie międzyżebrowe przednie
commencer à apprendre
anterior intercostal branches
tętnica nabrzuszna
commencer à apprendre
epigastric artery
gałęzie przeszywające
commencer à apprendre
perforating branches
tętnica mięśniowo-przeponowa
commencer à apprendre
musculophrenic artery
tętnica międzyżebrowa najwyższa
commencer à apprendre
supreme intercostal artery
żyła podobojczykowa
commencer à apprendre
subclavian vein
żyła szyjna wewnętrzna
commencer à apprendre
internal jugular vein
żyła płucna
commencer à apprendre
pulmonary vein
splot szyjny
commencer à apprendre
cervical plexus
nerw przeponowy
commencer à apprendre
phrenic nerve
nerw błędny
commencer à apprendre
vagus nerve
gałęzie sercowe piersiowe
commencer à apprendre
thoracic cardiac branches
gałęzie oskrzelowe
commencer à apprendre
bronchial branches
gałęzie międzyzwojowe
commencer à apprendre
interganglionic branches
gałąź łącząca biała
commencer à apprendre
white communicating branch
gałąź łącząca szara
commencer à apprendre
grey communicating branch
nerw sercowy szyjny górny
commencer à apprendre
superior cervical cardiac nerve
nerw sercowy szyjny dolny
commencer à apprendre
inferior cervical cardiac nerve
nerwy międzyżebrowe
commencer à apprendre
intercostal nerves
gałąź skórna
commencer à apprendre
cutaneous branch
gałąź mięśniowa
commencer à apprendre
muscular branch

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.