klasa 5 SP - lekcja 9 (unit 1 i 2) zdania

 0    12 fiche    krisfisz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ile jajek jest w omlecie?
commencer à apprendre
How many eggs are in the omelette?
Ile wody pijeszc każdego dnia?
commencer à apprendre
How much water do you drink every day?
Ile książek czytasz w roku?
commencer à apprendre
How many books do you read in a year?
Ile nauczycieli jest w twojej szkole?
commencer à apprendre
How many teachers are there at your school?
Ile sera jest w tej pitcy?
commencer à apprendre
How much cheese is in that pizza?
Czy jest jedzenie w twoim tornistrze?
commencer à apprendre
Is there a food in your schoolbag?
Jak możesz to pić?
commencer à apprendre
How can you drink that?
Czy są tam jakieś komputery?
commencer à apprendre
Are there any computers?
Czy masz jakichś braci lub siosty?
commencer à apprendre
Have you got any brothers or sisters?
Na półce są rękawice.
commencer à apprendre
There are some gloves on the shelf.
Nie ma żadnego komputera w klasie.
commencer à apprendre
There isn't any computer in the classroom.
W naszym mieszkaniu nie ma schodów.
commencer à apprendre
There aren't any stairs in our flat.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.