KC i KPC, do t,u

 0    67 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
temu z nich
commencer à apprendre
to that one of them
ten kto...
commencer à apprendre
whoever
termin rozpoczęcia robót
commencer à apprendre
work commencement date
termin uiszczenia odsetek
commencer à apprendre
date for payment of interest
termin wynosi rok
commencer à apprendre
the period amounts to one year
termin zakończenia robót
commencer à apprendre
work completion date
termin zwyczajowo przyjęty
commencer à apprendre
customarily – accepted payment period
terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczac lat dzieisęciu
commencer à apprendre
their joint payment term may not exceed ten yers
treść prawa
commencer à apprendre
substance of the right
treść służebności polega na obowiązku nieczynienia
commencer à apprendre
the ea consists in the obligation to refrain from doing sth
treść zobowiązania
commencer à apprendre
substance of obligation
uchybiac przepisom o......
commencer à apprendre
prevail over the provisions on
uchylić postanowienie
commencer à apprendre
quash/ revoke/ rescind an order
uchylić się od czegoś
commencer à apprendre
evade sth
uciążliwy
commencer à apprendre
burdensome (for sb)
uciec
commencer à apprendre
run away
uczynić zadość obowiązkowi
commencer à apprendre
fulfil an obligation
Uczynić zadośc swoim obowiązkom
commencer à apprendre
Comply with your duties
udziały, części
commencer à apprendre
shares
udzielić kredytu
commencer à apprendre
grant a credit
uieprzerwanie
commencer à apprendre
uninterrupedly
uiszczanie spłat i dopłat
commencer à apprendre
remittance of payments
ułożyć stosunek prawny
commencer à apprendre
arrange legal relationship
umarzać się wzajemnie
commencer à apprendre
cancel each other
umorzenie przez potrącenie
commencer à apprendre
cancellation by set-off
umorzyć
commencer à apprendre
strike out
umorzyć sprawę
commencer à apprendre
dismiss/ strike out a case
umowa darowizy
commencer à apprendre
contract of donation
umowa dostawy
commencer à apprendre
contract of delivery
umowa leasingu
commencer à apprendre
contract of leasing
umowa najmu
commencer à apprendre
contract of tenancy
umowa o dzieło
commencer à apprendre
project contract /
umowa o przepadek
commencer à apprendre
forfeiture contract
umowa przedłużenia uw
commencer à apprendre
a contract extending pu
umowa przelewu
commencer à apprendre
contract of assignment
umowa przeniesienia wierzytelności
commencer à apprendre
contract obliging the transfer of receivable
umowa rachunku bankowego
commencer à apprendre
bank account contract
umowa spedycji
commencer à apprendre
contract of forwarding
umowa sprzedaży
commencer à apprendre
contract of sale
umowa użytkowania wieczystego
commencer à apprendre
a contract for letting land for perpetual usufruct
umowa wzajemna
commencer à apprendre
reciprocal contract
umowa zamiany
commencer à apprendre
contract of exchange
unanonimous agreement
commencer à apprendre
zgodne porozumienie
unjust enrichment
commencer à apprendre
bezpodstawne wzbogacenie się
unregistered letters
commencer à apprendre
listy zwykłe
uprawniony
commencer à apprendre
beneficiary
uprawniony z tytułu służebności osobistej
commencer à apprendre
beneficiary of a right of habitation?
uprzedzić
commencer à apprendre
forewarn
ustąpić pierszeństwa
commencer à apprendre
yield priority
ustawa
commencer à apprendre
statue
ustępstwo
commencer à apprendre
concession
uszczerbek, szkody lub straty wyrządzone osobom i w majątku / obrażenia ciała, szkody lub straty w majątku
commencer à apprendre
injuries, damage or losses
uszkodzenia ukryte
commencer à apprendre
latent damage
utrudniać korzystanie z nieruchomości
commencer à apprendre
impede the use of real estate
uwolnić od służebności
commencer à apprendre
release from easement
uwzględnić zażalenie
commencer à apprendre
grant an appeal
uzasadnione przypuszczenie
commencer à apprendre
justified conjecture that...
uznać
commencer à apprendre
construe
uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
commencer à apprendre
declaring ineffective the juridical act
użyczający
commencer à apprendre
lender for use
użyczenie
commencer à apprendre
loan for use (borrower for use)
uzyskać pełnoletność
commencer à apprendre
attain majority
Uzyskać pełnoletność
commencer à apprendre
become an adult
uzyskać pierszeństwo
commencer à apprendre
take priority
uzyskać przez zasiedzenie
commencer à apprendre
acquire by adverse possession
użytkowanie nieprawidłowe
commencer à apprendre
irregular usufruct
użytkownik wieczysty
commencer à apprendre
perpetual usufructuary/ usufructor

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.