kasia Valentine's Day

 0    29 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
buziak wystarczy
commencer à apprendre
a kiss will do
oszukiwać
commencer à apprendre
to cheat sb
zdradzać kogoś
commencer à apprendre
to cheat on sb
na początku naszej znajomości
commencer à apprendre
at the beginning OF our relationship
te kwiaty
commencer à apprendre
these flowers
te kwiaty są sztuczne.
commencer à apprendre
These flowers are artificial.
prawdziwy
commencer à apprendre
real
on zdradził ją pięć razy
commencer à apprendre
He cheated ON her five times
On oszukiwał na teście.
commencer à apprendre
He had cheated in the test.
kalkulator
commencer à apprendre
calculator
ściąga
commencer à apprendre
cheat sheet
ocena (w szkole)
commencer à apprendre
grade / mark
uderzać (o sercu)
commencer à apprendre
to beat - beat - beaten
Jem teraz lunch.
commencer à apprendre
I'm having lunch now. I'm eating lunch now.
uważać kogoś za atrakcyjnego
commencer à apprendre
to find sb attractive
skrzypce
commencer à apprendre
violin
kwiecisty
commencer à apprendre
flowery
o boże!
commencer à apprendre
OMG! oh my gosh!
Co u ciebie słychać?
commencer à apprendre
What have you been up to?
do zo!
commencer à apprendre
see ya!
do później
commencer à apprendre
later!
być wrażenia, że
commencer à apprendre
to be under the impression (that)
Gdybym miała więcej pieniędzy, poleciałabym do Paryża.
commencer à apprendre
If I had more money, I'd fly to Paris.
Co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion dolarów?
commencer à apprendre
What would you do if you won one milion dollars?
Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym tort urodzinowy.
commencer à apprendre
If I had more time, I would make a birthday cake.
Gdybym nie była zmęczona, poszłabym z Tobą na basen.
commencer à apprendre
If I weren't tired, I'd go with you to the pool.
Na twoim miejscu przeczytałabym tę ksiązkę.
commencer à apprendre
If I were you, I'd read this book.
Gdybym była pracowita, zrobiłabym to od razu.
commencer à apprendre
If I were hard-working, I would do it right away.
od razu
commencer à apprendre
right away / at once / immediately

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.