kasia 5th Feb 2014

 0    33 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nic nie zrobiłam.
commencer à apprendre
I haven't done anything.
on jest tak przystojny jak jego ojciec.
commencer à apprendre
He is as handsome as his father.
Czy lubisz koty?
commencer à apprendre
Are you a cat person?
Czy lubisz wstawać rano?
commencer à apprendre
Are you a morning person?
poważnie
commencer à apprendre
seriously
odpukać w niemalnowane
commencer à apprendre
touch wood BrE; knock on wood AmE
jak szukanie igły w stogu siana
commencer à apprendre
like looking for a needle in a haystack
igła
commencer à apprendre
needle
siano
commencer à apprendre
hay
stóg siana
commencer à apprendre
haystack
bardzo zmarznięty, siny z zimna
commencer à apprendre
blue with cold
z Rosji
commencer à apprendre
from Russia
na rosyjskim rynku
commencer à apprendre
on the Russian market
przełożony
commencer à apprendre
supervisor
Gdyby rozmawial z tobą po litewsku, mogłabyś go poprawić.
commencer à apprendre
If he spoke Lithuanian with you, you could improve it.
Gdybyś mowiła po litewsku codziennie, byłabyś biegła.
commencer à apprendre
If you spoke Lithuanian every day, you would be fluent.
ja też nie
commencer à apprendre
neither do I
ona też nie
commencer à apprendre
neither does she
Jest mi jakoś tak smutno.
commencer à apprendre
I've been feeling kind of blue.
zagadka
commencer à apprendre
riddle
nie mam pojęcia
commencer à apprendre
I have no idea
nic nie przychodzi mi do głowy
commencer à apprendre
nothing comes to my mind
czy możesz dać mi wskazówkę?
commencer à apprendre
can you give me a hint?
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
commencer à apprendre
to run out of sth
Wczoraj skończyło mi się mleko.
commencer à apprendre
Yesterday I ran out of milk.
ubranie
commencer à apprendre
clothing
chyba że
commencer à apprendre
unless
zawierać
commencer à apprendre
to contain
poczta
commencer à apprendre
post office
machać do kogoś
commencer à apprendre
to wave AT sb
orzeł czy reszka?
commencer à apprendre
heads or tails?
ogon
commencer à apprendre
tail
moneta
commencer à apprendre
coin

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.