kasia 21st Feb 2014

 0    35 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przenocować kogoś
Przepraszam, ale nie mogę cię przenocować w tym tygodniu
commencer à apprendre
to put sb up
I'm sorry but I can't put you up this week.
nie cały czas
commencer à apprendre
not all the time
mżawka
commencer à apprendre
drizzle
mży
commencer à apprendre
it's drizzling
robak
commencer à apprendre
worm
laboratorium
commencer à apprendre
laboratory
błędne koło
commencer à apprendre
vicous circle
z czego jesteś beznadziejna?
commencer à apprendre
what are you hopeless AT?
czy optymistycznie patrzysz w przyszłość?
commencer à apprendre
Are you optimistic ABOUT the future?
realista
commencer à apprendre
realist
nigdy nie wiemy co przyniesie przyszłość
commencer à apprendre
you never what the future holds; no one knows what the future holds.
i tak dalej
commencer à apprendre
and so on; and so on and so forth
Próbuję znaleźć mu coś interesującego.
commencer à apprendre
I've been trying to find sth interesting for him.
jestem zaniepokojona
commencer à apprendre
I'm worried ABOUT sth
poszukiwanie pracy
commencer à apprendre
job search
coś dodatkowego
commencer à apprendre
something extra, something additional
kiedyś w przyszłości
commencer à apprendre
sometime in the future
zarabiać na życie
commencer à apprendre
to earn a living
mam obawy
commencer à apprendre
I have some worries
wymagający
commencer à apprendre
demanding
przykro mi z powodu twojej straty
commencer à apprendre
I'm sorry for your loss
on nie ma nic przeciwko
commencer à apprendre
He doesn't mind; he has nothing against
chociaż czasami jest trudno
commencer à apprendre
though I'm sometimes sad
narzekać
commencer à apprendre
to complain
być uczulonym na coś
commencer à apprendre
be allergic TO something
on też nie jest
commencer à apprendre
nor / neither he is
wysokość
commencer à apprendre
heights
ciemność
commencer à apprendre
darkness
owady, robaki
commencer à apprendre
insects, worms
śmialiśmy się, że...
commencer à apprendre
we laughed that...
blok mieszkalny
commencer à apprendre
a block of flats
słynąć z czegoś
commencer à apprendre
to be famous FOR sth
gdybym była wysoką blondynką
commencer à apprendre
If I were a tall blonde
przedmiot szkolny
commencer à apprendre
school subject
geometria
commencer à apprendre
geometry

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.