kasia 17th Feb 2014

 0    41 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dlaczego?
commencer à apprendre
why? how come?
to była katastrofa/ tragedia
commencer à apprendre
it was a disaster!
podpity
commencer à apprendre
tipsy
Zasnął pod koniec filmu.
commencer à apprendre
He FELL asleep at the end of the movie.
On chrapał.
commencer à apprendre
He was snoring.
chrapać
commencer à apprendre
to snore
chichotać
commencer à apprendre
to giggle
Najchętniej zjadłabym jabłko.
commencer à apprendre
I'd rather eat an apple.
frytki
commencer à apprendre
French fries, chips (BrE)
cielęcina
commencer à apprendre
veal
sarnina
commencer à apprendre
venison
dziczyzna
commencer à apprendre
game
owoce morza
commencer à apprendre
seafood
konina
commencer à apprendre
horse meat
to była historia o...
commencer à apprendre
it was a story about...
przypadkowy
commencer à apprendre
random
szukać czegoś
commencer à apprendre
to search for sth, to look for sth
założyć się z kimś, że...
commencer à apprendre
to bet with sb that...
rozstać się z kimś
commencer à apprendre
to drift apart
Nie poleciłabym tego filmu.
commencer à apprendre
I wouldn't recommend this movie
wyszukać coś (np. słowo w słowniku)
commencer à apprendre
to look sth up
zachowywać się w nieuczciwy sposób
commencer à apprendre
to behave in a dishonest way
nieuczciwy, nieszczery
commencer à apprendre
dishonest
na egzaminie
commencer à apprendre
in the exam
dodawać coś do czegoś
commencer à apprendre
to add sth TO sth
mnożyć
commencer à apprendre
to multiply
dzielić się z kimś
commencer à apprendre
to share with sb
smyczek, luk
commencer à apprendre
bow /bou/
Byłoby fajnie, gdyby przestało padać.
commencer à apprendre
It would be nice if the rain stopped.
śpiwór
commencer à apprendre
sleeping bag
zdefiniować
commencer à apprendre
to define
namiot
commencer à apprendre
tent
przenośny
commencer à apprendre
portable
wypatrywać czegoś
commencer à apprendre
to look out for sth
fasola
commencer à apprendre
beans
groszek
commencer à apprendre
peas
gruszka
commencer à apprendre
pear
zakładać prawdziwość kogoś/czegoś
commencer à apprendre
to take sb at face value
rola
commencer à apprendre
role
odgrywać rolę
commencer à apprendre
to play a role
kameleon
commencer à apprendre
chameleon

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.