Karolina words 1

 0    51 fiche    amemikos
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zachowanie
commencer à apprendre
behaviour
zaburzenie
commencer à apprendre
disorder
ona ma
Ona ma długie, ciemne włosy.
commencer à apprendre
she has
She has long, dark hair.
osobowość
commencer à apprendre
personality
wydanie (np. książki), edycja
commencer à apprendre
edition
dowiedzieć się, dowiadywać się
Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?
commencer à apprendre
find out
Have they found out how much the tickets will cost?
przeszkoda
commencer à apprendre
obstacle
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki)
złapać okazję
commencer à apprendre
to grab
grab the opportunity
osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor, leniuch
commencer à apprendre
couch potato
wściec się
commencer à apprendre
go bananas
mieć na coś ochotę
Nie mam ochoty dzwonić
commencer à apprendre
feel like something
I don't feel like calling.
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
commencer à apprendre
put something off
He put off writing his essay until the last minute.
krajobraz, pejzaż
Krajobraz był przepiękny.
commencer à apprendre
landscape
The landscape was absolutely beautiful.
obawiać się czegoś
On boi się pająków.
commencer à apprendre
be afraid of something
He's afraid of spiders.
wzgórza
commencer à apprendre
heights
krawędź czegoś
commencer à apprendre
the edge of something
zmęczony
Jest późno i jestem trochę zmęczony.
commencer à apprendre
tired
It's late, and I'm a little tired.
Czy chciałbyś herbaty?
commencer à apprendre
Would you like some tea?
mówić kłamstwa
commencer à apprendre
tell lies
patrzeć na coś, przyglądać się czemuś, spojrzeć na coś
commencer à apprendre
look at something
autobus piętrowy, piętrus
commencer à apprendre
double-decker
kurde
commencer à apprendre
Oh crap
martwić się o
commencer à apprendre
worry about
obszerny, workowaty (o ubraniu)
On lubi ubierać luźne ubrania.
commencer à apprendre
baggy
He likes wearing baggy clothes.
Czy on ma...
commencer à apprendre
Does he have... Has he got...
w jaki sposób
commencer à apprendre
in what way
dochód do opodatkowania
commencer à apprendre
taxable income
narzekać
commencer à apprendre
to complain
nadpobudliwe, pobudzona
commencer à apprendre
hyperactive
wpływ na
commencer à apprendre
impact on
wziąć taksówkę
commencer à apprendre
to take a taxi
po drodze
Kup ziemniaki po drodze.
commencer à apprendre
on the fly
Buy potatoes on the fly.
jestem pijana
commencer à apprendre
I'm drunk
jestem wstawiona
commencer à apprendre
I’m tipsy
harować jak wół
On harował jak wół.
commencer à apprendre
to work one’s (my/your/his) ass off
He worked his ass off.
Opowiadasz bzdury (gdy ktoś kłamie)
commencer à apprendre
You are full of shit.
być chętnym, by coś zrobić
commencer à apprendre
be keen to do something
wydawać się
commencer à apprendre
to appear
czy
commencer à apprendre
whether
irytujące, denerwujące
commencer à apprendre
annoying
znęca się
commencer à apprendre
bully
upewnić się
commencer à apprendre
make sure
powtarzalny
commencer à apprendre
repetitive
Ja uważam, postrzegam, że trudno / łatwo wstawać o 6 rano każdego dnia.
commencer à apprendre
I find it difficult/ easy to get up at six o'clock every day.
Poszliśmy na randkę.
commencer à apprendre
We went on a date.
musiałam
commencer à apprendre
I had to
Ojciec kazał mi jeść marchewki.
commencer à apprendre
My father made me eat carrot.
Moja szefowa karze mi dzwonić do klientów.
commencer à apprendre
My boss make me call the clients.
wpuścić kogoś
Nie wpuszczaj psa!
commencer à apprendre
let somebody in
Don't let the dog in!
Wpuść mnie!
commencer à apprendre
Let me in!
Wpuść ją!
commencer à apprendre
Let her in!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.