Karolina 11th Aug 2015 (1 hour)

 0    54 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czekam na ciebie przed pocztą.
commencer à apprendre
I'm waiting for you in front of the post office.
obok czegoś
commencer à apprendre
next to sth
posterunek policji
commencer à apprendre
police station
ona mieszka za strażą pożarną
commencer à apprendre
she lives behind the fire station
Ich biuro jest pomiędzy pocztą a supermarketem.
commencer à apprendre
Their office is between a post office and a supermarket.
poczta
commencer à apprendre
post office
jestem na poczcie
commencer à apprendre
I'm at the post office
idę na pocztę
commencer à apprendre
I'm going to the post office
Ona mieszka na rogu Utraty i Sejneńskiej.
commencer à apprendre
She lives on the corner of Utrata and Sejnaska.
mój budzik zadzwonił kilka minut temu
commencer à apprendre
my alarm went off a few minutes
Kilka lat temu bomba wybuchła w centrum Londynu.
commencer à apprendre
A few years ago a bomb went off in the centre of London.
dowiedzieć się
commencer à apprendre
to find out
zepsuć się
nasz samochód zepsuł się
commencer à apprendre
to break down
our car broke down
ciężarówka
commencer à apprendre
truck
nie zwracaj uwagi na...
commencer à apprendre
don't pay attention TO...
Musieliśmy wstać wcześniej, bo...
commencer à apprendre
We had to get up earlier because...
szczerze mówiąc
commencer à apprendre
Honestly, / to be honest
Nie musiałam nic zrobić.
commencer à apprendre
I didn't have to do anything.
szczery
commencer à apprendre
honest
(don't) be honest with me
commencer à apprendre
(do not) be honest with me
bądź punktualna
commencer à apprendre
be punctual
cecha
commencer à apprendre
feature
był szef
commencer à apprendre
former boss
ona spóźniła się półtorej godziny
commencer à apprendre
she was one and a half hours late
Ona mieszkała tam półtora miesiąca
commencer à apprendre
She lived there one and a half years
moje dziecko ma dwa lata
commencer à apprendre
my child is two (years OLD)
mój pies ma dwa dni
commencer à apprendre
my dog is two days OLD
Moja siostrzenica ma półtora tygodnia.
commencer à apprendre
My niece is one a half weeks old.
czy twój kot ma półtora miesiąca?
commencer à apprendre
Is your cat one and a half months old?
Nie miałam czasu, żeby powtórzyć naszą ostatnią listę.
commencer à apprendre
I didn't have time to revise the last list.
wyprowadzić się
commencer à apprendre
move out
wprowadzać się do nowego mieszkania
commencer à apprendre
to move into a new flat
przeprowadzić się
.
commencer à apprendre
to move house/home
We had to move house because of my husband's job.
przez coś
.
commencer à apprendre
because of sth
because of the rain we didn't go for a walk
wszystko zależy od mojego stolarza
commencer à apprendre
everything depends ON my carpenter
to zależy od ciebie
commencer à apprendre
it depends on you
Nikt nie wie co się wczoraj wydarzyło.
commencer à apprendre
Nobody knows what happened yesterday.
wszyscy są zmęczeni
commencer à apprendre
Everybody/ Everyone is tired.
zmęczony / wykończony
commencer à apprendre
tired / exhausted / shattered
Byłam taka zmęczona, że zasnęłam natychmiast.
commencer à apprendre
I was so exhausted that I fell asleep immediately
Nie mogłam wczoraj zasnąć.
commencer à apprendre
I couldn't fall asleep yesterday.
w końcu
commencer à apprendre
in the end
w internecie
commencer à apprendre
on the Internet
pod koniec kwietnia
commencer à apprendre
AT the end of April
na początku czerwca
commencer à apprendre
AT the beginning of June
dogodny
.
commencer à apprendre
convenient
What time is the most convenient for you?
zarejestrować się
commencer à apprendre
sign up
zapisz to na klawiaturze
commencer à apprendre
type it in
zatwierdzić
commencer à apprendre
to confirm
nazwisko
commencer à apprendre
last name / second name / surname
imię
commencer à apprendre
first name
zaznaczyć
commencer à apprendre
to tick
opłata
commencer à apprendre
fee
konto bankowe
commencer à apprendre
bank account

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.