Karol 20th Aug 2015 (2 hours)

 0    67 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
od czasu do czasu
commencer à apprendre
from time to time
zamiatać podłogę
commencer à apprendre
to sweep the floor
Mieszkam na pierwszym piętrze.
commencer à apprendre
I live on the second floor.
liście
commencer à apprendre
leaves
liść
commencer à apprendre
leaf
nóż / noże
commencer à apprendre
knife / knives
żona / żony
commencer à apprendre
wife / wives
wyprowadzić psa
commencer à apprendre
to walk a dog
wyrzucać śmieci
commencer à apprendre
to take put the trash
zrobić pranie
commencer à apprendre
to do the laundry / to do the washing
nie zapomnij odrobić lekcji
commencer à apprendre
don't forget to do your homework
smaczny
commencer à apprendre
tasty
W każdą wiosnę kupuję nowe buty.
commencer à apprendre
Every spring I buy new shoes.
jeszcze raz
commencer à apprendre
once again
składać pranie
commencer à apprendre
to fold the laundry
wycierać kurze
commencer à apprendre
to dust
Moja mama zmywa naczynia we wtorki.
commencer à apprendre
My mum does/ washes the dishes on Tuesdays.
w tym miesiącu
commencer à apprendre
this month
w przyszłym roku
commencer à apprendre
next year
Ja skończę dwadzieścia w przyszłym miesiącu.
commencer à apprendre
I'll be 20 next month.
Ona skończy dwanaście lat w przyszły wtorek.
commencer à apprendre
She will be 12 next Tuesday.
jej mama skończy 50 lat w lutym
commencer à apprendre
her mum will be 50 in February
kupić coś
commencer à apprendre
to get / to buy
Myślę, że ona zda ten egzamin.
commencer à apprendre
I think she will pass this exam.
Stany Zjednoczone
commencer à apprendre
the USA
na wsi
commencer à apprendre
in the countryside
rzucić np. palenie
commencer à apprendre
to quit
włożyć coś np. kurtkę
Zapomniałem włożyć sweter.
commencer à apprendre
to put sth on
I forgot to put on a sweater.
mucha
commencer à apprendre
fly
komary
commencer à apprendre
mosquitoes
czy boisz się duchów?
commencer à apprendre
ARE you afraid of ghots?
to be afraid
commencer à apprendre
> bać się
Nie boję się psów.
commencer à apprendre
I'm not afraid of dogs.
Ona boi się kotów.
commencer à apprendre
She is afraid of cats.
pszczoły
commencer à apprendre
bees
Czy boisz się pszczół?
commencer à apprendre
Are you afraid of bees?
Boję się śmierci.
commencer à apprendre
I'm afraid of death.
umierać
commencer à apprendre
to die - died - died
kanapka
commencer à apprendre
sandwich
Powtarzam słowa na fiszkotece.
commencer à apprendre
I revisED words on Fiszkoteka.
ona ma psa
commencer à apprendre
she has a dog.
Jeśli ona będzie mieć czas, zadzwoni do ciebie.
commencer à apprendre
If she has time, she will call you.
odwołać np. lekcję
commencer à apprendre
to cancel a lesson
Jeśli odwołasz lekcję, poproszę cię, żebyśmy połączyli się w czasie weekendu.
commencer à apprendre
If you cancel the lesson, I will ask you to skype on the weekened.
zadzwoń do mnie
commencer à apprendre
call me
Jeśli ktoś do mnie zadzwoni, nie odbiorę telefonu.
commencer à apprendre
IF somebody calls me, I won't pick up the phone.
Jeśli będzie padać jutro, zostanę w domu.
commencer à apprendre
If it rains tomorrow, I will stay at home.
Jeśli jutro będzie padać, nie pójdę do parku.
commencer à apprendre
If it rains tomorrow, I won't go to the park.
przytyć
commencer à apprendre
to get fat
przecinek
commencer à apprendre
comma
dotykać
commencer à apprendre
to touch
poparzyć się
commencer à apprendre
to get burnt
Jeśli będę się dzisiaj uczyć, pójdę na imprezę dzisiaj wieczorem.
commencer à apprendre
If I study today, I'll go to the party tonight.
hulajnoga
commencer à apprendre
scooter
zaprosić kogoś na imprezę
commencer à apprendre
to invite sb TO a party
Mam egzamin w poniedziałek.
commencer à apprendre
I'm having an exam on Monday
Jeśli dzieci są głodne, płaczą.
commencer à apprendre
If babies are hungry, they cry.
podrzuć mnie proszę
commencer à apprendre
give me a lift please
rośliny / kwiaty
commencer à apprendre
plants
regularnie
commencer à apprendre
regularly
Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.
commencer à apprendre
If I had a lot of money, I would buy a new car.
Kupiłbym nowy samochód, gdybym miał dużo pieniędzy.
commencer à apprendre
I would buy a new car if I had a lot of money.
Gdybym miał więcej czasu, pomógłbym ci.
commencer à apprendre
If I had more time, I would help you.
Gdyby ona mówiła po francusku, dostałaby tę pracę.
commencer à apprendre
If she spoke French, she would get this job.
Gdyby moi rodzice mieszkali w Warszawie, spędzałbym z nimi więcej czasu.
commencer à apprendre
If my parents lived in Warsaw, I would spend more time with them.
Poszedłem tam z nimi.
commencer à apprendre
I went there with them
Na twoim miejscu poszedłbym do lekarza.
commencer à apprendre
If I WERE you, I would go to the doctor.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.