Karol 18th Aug 2015 (1 hour)

 0    18 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mroźno
commencer à apprendre
freezING
zamrozić
commencer à apprendre
to freeze
Kiedy pojechałeś do Ełku?
commencer à apprendre
When did you GO to Ełk.
Czy zamierzasz pomóc swojemu bratu?
commencer à apprendre
Are you going to help your brother?
Nie jestem pewna.
commencer à apprendre
I'm not sure.
Dam z siebie wszystko.
commencer à apprendre
I'll do my best.
chodźmy na spacer.
commencer à apprendre
let's go for a walk
kupmy nowe auto.
commencer à apprendre
let's buy a new car
Ona pozwoliła mi skorzystać ze swojego telefonu.
commencer à apprendre
She let me use her phone.
Moi rodzice pozwolili mi sprzedać mój nowy rower.
commencer à apprendre
My parents let me sell my old bike.
Moja mama nie pozwala mi oglądać telewizji.
commencer à apprendre
My mum doesn't let me watch tv.
Moi rodzice nie pozwalają mi oglądać telewizji.
commencer à apprendre
My parents don't let me watch tv.
Czy twoi rodzice pozwalają ci oglądać tv?
commencer à apprendre
Do your parents let you watch tv?
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
make sb do sth
Ona zmusiła mnie do posprzątania kuchni.
commencer à apprendre
She made me clean the kitchen.
Mój tata zmusił mnie do odrobienia lekcji.
commencer à apprendre
My dad made me do my homework.
Moja mama zmusza mnie do czytania książek.
commencer à apprendre
My mum makes me read books.
Moja mama zmuszała mnie do czytania książek.
commencer à apprendre
My mum made me read books.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.