Kamile 1st Feb 2017 #9

 0    29 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Dzisiaj jest pierwszy lutego.
commencer à apprendre
Today's the first of Feb
trzeci
commencer à apprendre
thiRD / 3rd
epidemia
commencer à apprendre
epidemic
grypa
commencer à apprendre
flu
przeziębienie
commencer à apprendre
a cold
Jak się teraz czujesz?
commencer à apprendre
How are you feeling now?
Mam zatkany nos.
commencer à apprendre
I have a blocked nose.
rada
commencer à apprendre
advice
na pusty żołądek
commencer à apprendre
on an empty stomach
klucz do sukcesu
commencer à apprendre
the key to success
codziennie
commencer à apprendre
every single day
fast food
commencer à apprendre
fast food / junk food
NAZWY języków i narodowości piszemy WIELKĄ literą.
commencer à apprendre
English / German / Italian / French
słuchać czegoś / kogoś
commencer à apprendre
to listen TO sth / sb
bez wyjątków
commencer à apprendre
no exception
żeby coś zrobić
commencer à apprendre
in order to do sth
nie trzeba było (gdy ktoś dał nam przezent)
commencer à apprendre
you shouldn't have
Nie potrzebuję twojej pomocy.
commencer à apprendre
I don't need your help.
to jest rodzaj telefonu
commencer à apprendre
it's A kind of phone
karmić
commencer à apprendre
to feed - fed - fed
Nie rozumiem tego.
commencer à apprendre
I don't understand. / I don't get it.
po południu
commencer à apprendre
in the afternoon
Jestem przyzwyczajona do wstawania o 6.
commencer à apprendre
I'm used to GETTING up at 6.
w weekendy
.
commencer à apprendre
on weekends
I'm used to getting up at 10 on weekends.
Moja mama jest przyzwyczajona do uczenia się angielskiego codziennie.
commencer à apprendre
My mum IS used to LEARNING English every day.
ale / aczkolwiek / зато
.
commencer à apprendre
however
It's really nice to live in England. However, sometimes it's difficult because I miss my family.
tak czy siak
.
commencer à apprendre
Nevertheless,...
I was in so much pain I didn’t want to get up in the morning. Nevertheless, I went to football practice as usual.
ból
commencer à apprendre
pain
ponadto / кроме того
.
commencer à apprendre
moreover
In my opinion it's very difficult. Moreover, it's too expensive.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.