Kamile 17th Nov 2016 #14

 0    19 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
niestety
commencer à apprendre
unfortunately
na szczęście
commencer à apprendre
fortunately
Nie mogłam ci pomóc wczoraj.
commencer à apprendre
I couldn't help you yesterday.
Nie mogłam zadzwonić do ciebie w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
I couldn't call you last week.
Nie mogłabam zadzwonić do ciebie w zeszłym tygodniu, bo byłam chora.
commencer à apprendre
I couldn't call you last week, because I was sick/ ill.
Nie mogę zadzwonić do ciebie, bo jestem zajęta.
commencer à apprendre
I can't call you now because I'm busy.
Mogę pożyczyć twój długopis?
commencer à apprendre
Can I borrow your pen?
Umiesz jeździć na rowerze?
commencer à apprendre
Can you ride a bike?
Czy umiesz grać w koszykówkę?
.
commencer à apprendre
Can you play basketball?
Can you play tennis? / Can you golf? / Can you honkey?
Czy umiesz grać na gitarze?
commencer à apprendre
Can you play the guitar?
trochę
commencer à apprendre
a little BIT
To zależy od moich rodziców.
commencer à apprendre
It's up to my parents. / It depends ON my parents.
To zależy od pogody.
commencer à apprendre
It depends ON the weather.
Ona nie ma kota.
commencer à apprendre
She doesn't have a cat.
Ona nie ma samochodu.
commencer à apprendre
She doesn't have a car.
Czy ona ma siostrę?
commencer à apprendre
Does she have a sister?
Czy ona miała samochód?
commencer à apprendre
Did she have a car?
tabela
commencer à apprendre
table
W przyszłym tygodniu jadę do Berlina.
commencer à apprendre
Next week I'm going to Berlin.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.