Kamile 14th Nov 2016 #12

 0    44 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zabrać
commencer à apprendre
to take - took - taken
tata
ojciec
commencer à apprendre
dad
father
Mój tata pożyczył (ode mnie) mój computer.
commencer à apprendre
My dad borrowed my computer.
pożyczyć coś OD kogoś
commencer à apprendre
to borrow sth FROM sb
On pożyczył dwie książki ode mnie.
.
commencer à apprendre
He borrowED two books from me.
to borrow - borrowed - borrowed
to zależy od ciebie
commencer à apprendre
it's up to you
Nie mam dzisiaj mojego komputera.
commencer à apprendre
I don't have my computer today.
Wyślę ci zdjęcie.
commencer à apprendre
I WILL send you a picture. / I'll send you a picture.
quad
commencer à apprendre
quad bike
Ile razy?
commencer à apprendre
How many times?
ile czasu?
commencer à apprendre
How much time?
Ile razy byłaś w Polsce?
commencer à apprendre
How many times have you been to Poland?
Ile razy pływałaś w oceanie?
commencer à apprendre
How many times HAVE you SWUM in the ocean?
Pływałam w oceanie dwa razy.
commencer à apprendre
I have swum in the ocean two times.
Ile razy jadłaś sushi?
commencer à apprendre
How many times have you easten sushi?
Ile razy byłaś w Niemczech.
commencer à apprendre
How many times have you been TO Germany?
Nigdy nie byłam w Niemczech.
commencer à apprendre
I have never been to Germany.
Nigdy nie czytałam tej książki.
commencer à apprendre
I have never read /red/ this book.
Nigdy nie oglądałam tego filmu.
commencer à apprendre
I have never watched this film.
Czy byłaś kiedyś w Rzymie?
commencer à apprendre
Have you ever been to Rome?
Czy skoczyłaś kiedyś ze spadochronem?
commencer à apprendre
Have you ever jumped with a parachute?
Ile razy byłaś w Irlandii?
commencer à apprendre
How many time have you been to Ireland?
Chciałabym to zrobić.
commencer à apprendre
I would like to do it.
Chcę to zrobić.
commencer à apprendre
I want to do it.
Praga
commencer à apprendre
Prague
do tej pory
commencer à apprendre
so far
Ona nigdy nie pływała w oceanie.
commencer à apprendre
She HAS never swum in the ocean.
Moja siostra nigdy nie widziała tego filmu.
commencer à apprendre
My sister HAS never WATCHED this film.
Czy możesz mi pomóc?
commencer à apprendre
Can you give me a hand? / Can you help me?
Chcę iść do domu.
commencer à apprendre
I want to go home.
Chciałabym kupić nowy rower.
commencer à apprendre
I would like to buy a new bike.
Chcę się z tobą spotkać.
commencer à apprendre
I want to meet you. / I want to meet UP WITH you.
On chciałby pojechać do Niemiec.
commencer à apprendre
He would like to go to Germany.
Zapomniałam odrobić lekcje.
commencer à apprendre
I forgot TO do my homework.
My zawsze zapominamy zrobić śniadanie.
commencer à apprendre
We always forget TO make breakfast.
Postaraj się pomóc mu.
commencer à apprendre
Try to help him.
Postarałam się przeczytać tę książkę w piątek.
commencer à apprendre
I tried TO read this book on Friday.
dużo czegoś
commencer à apprendre
lots of...
Kamile (gdy podpisujemy list/email)
commencer à apprendre
Yours Kamile / Your Kamile / Kamile
Proponuję obejrzeć ten film.
commencer à apprendre
I suggest watching this film.
Proponuję pójść pieszo.
commencer à apprendre
I suggest going on foot.
A co ty na to, żebyśmy poszły na basen?
commencer à apprendre
How about going to the pool?
A co ty na to, żebyśmy zostały w domu.
commencer à apprendre
How about staying at home?
Obejrzyjmy ten film.
commencer à apprendre
Let's watch this film.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.