Kamil 12th Dec 2013

 0    53 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Która strona?
commencer à apprendre
What page?
Czy rozmawiałem z tobą w piątek?
commencer à apprendre
Did I talk to you on Friday?
Czy kot wypił mleko?
commencer à apprendre
Did the cat drink the milk?
w przeszłości
commencer à apprendre
in the past
widzieć
commencer à apprendre
to see, saw
Czy widziałeś ten film?
commencer à apprendre
Did you see this film?
Oni poszli do kina wczoraj?
commencer à apprendre
They went to the cinema yesterday.
Czy oni poszli do kina wczoraj?
commencer à apprendre
Did they go to the cinema yesterday?
chować
commencer à apprendre
to hide, hid
Czy Maria schowała jego telefon rano?
commencer à apprendre
Did Maria hide his mobile phone this morning?
Pies bawił się piłką.
commencer à apprendre
The dog played with the ball.
grać, bawić
commencer à apprendre
to play, played
Czy pies bawił się piłką?
commencer à apprendre
Did the dog play with the ball?
Oni przyszli do mojego domu minionej nocy.
commencer à apprendre
They came to my house last night.
przyjść
commencer à apprendre
to come, came
Czy oni przyszli do Twojego domu minionej nocy?
commencer à apprendre
Did they come to your house last night?
szukać czegoś/ kogoś
commencer à apprendre
to look for sth/sb
Portugalia
commencer à apprendre
Portugal
Czy oni pojechali do Portugalii?
commencer à apprendre
Did they go to Portugal?
Czy widzieliśmy ciebie na plaży?
commencer à apprendre
Did we see you on the beach?
na plaży
commencer à apprendre
on the beach
czekaj na mnie
commencer à apprendre
wait for me
On nie widziała tamtego filmu w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
She didn't see that film last week.
Nie poszedłem do szkoły w miniony poniedzialek.
commencer à apprendre
I didn't go to school last Monday.
uczyć się
commencer à apprendre
to study
w zeszłym roku
commencer à apprendre
last year
Oni nie odrobili lekcji w miniony weekend.
commencer à apprendre
They didn't do their hw last weekend.
dlaczego?
commencer à apprendre
why?
Dlaczego on zjadł moją kanapkę?
commencer à apprendre
Why did he eat my sandwich?
gdzie
commencer à apprendre
where
Gdzie mieszkasz?
commencer à apprendre
Where do you live?
Gdzie ona kupiła tamtą spódnicę?
commencer à apprendre
Where did she buy that skirt?
spódnica
commencer à apprendre
skirt
sukienka
commencer à apprendre
dress
kilometry
commencer à apprendre
kilometres
biegać
commencer à apprendre
to run, ran
Ile kilometrów przebiegłeś?
commencer à apprendre
How many kilometres did you run?
jechać autobusem
commencer à apprendre
to go by bus
Dlaczego pojechałeś autobusem?
commencer à apprendre
Why did you go by bus?
powiedzieć
commencer à apprendre
to say, said
Co ty jej powiedziałeś?
commencer à apprendre
What did you say to her?
Spóźniłem się.
commencer à apprendre
I was late.
platyka, sztuka
commencer à apprendre
art
bilogia
commencer à apprendre
biology
chemia
commencer à apprendre
chemistry
francuski
commencer à apprendre
French
geografia
commencer à apprendre
geography
historia
commencer à apprendre
history
informatyka
commencer à apprendre
I.T.
matematyka
commencer à apprendre
maths
muzyka
commencer à apprendre
music
fizyka
commencer à apprendre
physics
hiszpański
commencer à apprendre
Spanish

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.