justina 6th June 2014

 0    42 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przepraszam za spóźnienie.
commencer à apprendre
I'm sorry I'm late. I'm sorry for being late.
musiałam zadzwonić do banku
commencer à apprendre
I had to call the bank.
nie zapomnij zadzwonić do mnie rano
commencer à apprendre
don't forget to call me in the morning
dostać, otrzymać
commencer à apprendre
to get, to receive
lodówka jest zepsuta
commencer à apprendre
the fridge is broken
zepsuć się
commencer à apprendre
to break down
nasza lodówka zepsuła się wczoraj
commencer à apprendre
our fridge broke DOWN yesterday
czy możesz ją naprawić?
commencer à apprendre
Can you fix it?
Gdzie kupiłaś te spodnie?
commencer à apprendre
Where did you get these pants/trousers?
O której chciałabyś się spotkać?
commencer à apprendre
What time would you like to meet?
O której chcesz się spotkać?
commencer à apprendre
What time do you want to meet?
Czy nie masz nic przeciwko, żebyśmy spotkali się wieczorem?
commencer à apprendre
Do you mind meeting in the evening?
Czy nie masz nic przeciwko, żebyśmy poszli do kina razem?
commencer à apprendre
Do you mind going to the movies together?
to wydaje się bardzo trudne
commencer à apprendre
it seems very difficult
chciałabym dostać podwyżkę.
commencer à apprendre
I would like to get a raise.
nie mogę wyjść na miasto, bo muszę opiekować się moim siostrzeńcem.
commencer à apprendre
I can't go out because I have to look after my nephew.
siostrzeniec, bratanek
commencer à apprendre
nephew
siostrzenica, bratanica
commencer à apprendre
niece
Nie mogę teraz rozmawiać, jestem w pracy?
commencer à apprendre
I can't talk now, I'm at work.
Co robisz po pracy?
commencer à apprendre
What are you doing after work?
czy umiesz grać na gitarze?
commencer à apprendre
can you play THE guitar?
nie umiem grać na skrzypcach.
commencer à apprendre
I can't play THE violin.
Oni zdecydowali się pojechać na wakacje do Włoch.
commencer à apprendre
They decided to go on a holiday to Italy.
pojechać na wakacje
commencer à apprendre
to go on holiday
po raz pierwszy
commencer à apprendre
for the first time
po raz drugi
commencer à apprendre
for the second time
uczęszczać na kurs
commencer à apprendre
to attend a course
obowiązkowy
commencer à apprendre
obligatory / compulsory
Musiałam wybrać 10 obowiązkowych przedmiotów
commencer à apprendre
I had to choose 10 compulsory subjects.
niektóre przedmioty nie były obowiązkowe.
commencer à apprendre
some subjects weren't obligatory.
zapisać się na coś
commencer à apprendre
to enrol FOR sth
Zaczęłam studia w 2005.
commencer à apprendre
I started university in 2005...
I decided to enrol for 'Art for Beginners'.
gdybym chciała porównać...
commencer à apprendre
If I wanted to compare...
zwykły dzień
commencer à apprendre
an ordinary day
Miałam pogawędkę z moim szefem.
commencer à apprendre
I had a chat with my boss.
dlatego, z tego powodu
commencer à apprendre
that's why
czy masz chłopaka?
commencer à apprendre
Do you have a boyfriend? Are you single?
w stresującej sytuacji
commencer à apprendre
in a stressful situation
masz rację
commencer à apprendre
you're right
nie masz racji
commencer à apprendre
you are wrong
ja nie miałam racji
commencer à apprendre
I was wrong
podrywać kogoś
commencer à apprendre
to hit on sb

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.