justina 4th June 2014

 0    37 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to jest książka mojego przyjaciela
commencer à apprendre
it's my friend'S book
należeć do kogoś
commencer à apprendre
to belong to sb
lodówka
commencer à apprendre
refrigerator, fridge
te spodnie należą do mojego chłopaka
commencer à apprendre
these trousers belong TO my boyfriend
spodnie
commencer à apprendre
pants, trousers
czy ona zapomniała kupić pomarańcze.
commencer à apprendre
She forgot TO buy oranges.
Ile wydałaś na tę sukienkę?
commencer à apprendre
How much did you spend ON the dress?
ile zapłaciłaś za tę sukienkę?
commencer à apprendre
How much did you pay for the dress?
Mój teść pojechał do Norwegii w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
My father-in-law went to Norway last week.
Która godzina?
commencer à apprendre
What time is it?
Jaki to kolor?
commencer à apprendre
What colour is it?
wydaje się łatwe
commencer à apprendre
it seemS easy
doceniać coś / kogoś
commencer à apprendre
to appreciate
podwyżka pensji
commencer à apprendre
rise (BrE), raise (AmE)
Poszukałabym nowej pracy.
commencer à apprendre
I would look FOR a new job.
opiekować się
commencer à apprendre
to look after sb
Szukam mojej książki.
commencer à apprendre
I'm looking for my book.
Czy wiesz gdzie ona jest?
commencer à apprendre
Do you know where she is.
kiedy się urodziłaś?
commencer à apprendre
When were you born?
gdzie się urodziłaś?
commencer à apprendre
where were you born?
kiedy się ona urodziła?
commencer à apprendre
when was she born?
pieszo
commencer à apprendre
on foot
pójdźmy tam pieszo.
commencer à apprendre
let's go there on foot
Czy lubisz swoją pracę?
commencer à apprendre
Do you like your job?
Jestem w pracy.
commencer à apprendre
I'm at work.
robić błędy
commencer à apprendre
to make mistakes
ile błędów zrobiłaś?
commencer à apprendre
How many mistakes did you make?
Nie wiem ile błędów zrobiłam.
commencer à apprendre
I don't know how many mistakes I made.
Zapomniałam ile on zrobił błędów.
commencer à apprendre
I forgot how many mistakes he made.
ojczym
commencer à apprendre
stepfather
kłócić się
commencer à apprendre
to quarrel = to have an argument
argumenty za/przeciw czemuś
commencer à apprendre
arguments for / against sth
miał dosyć
commencer à apprendre
He had enough
mam już dosyć lekcji angielskiego z ulą.
commencer à apprendre
I'm fed up with English classes with ula.
Tom miał dosyć sytuacji w domu.
commencer à apprendre
Tom was fed up with the situation at home.
postanowić coś zrobić
commencer à apprendre
to decide TO do something
grać na skrzypcach
commencer à apprendre
to play the violin

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.