justina 3rd Dec 2013

 0    56 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Zjadłam kanapkę.
commencer à apprendre
I ate a sandwich.
szynka
commencer à apprendre
ham
ojciec chrzestny
commencer à apprendre
godfather
matka chrzestna
commencer à apprendre
godmother
chrześniak
commencer à apprendre
godson
chrześnica
commencer à apprendre
goddaughter
odwiedzić kogoś
commencer à apprendre
to visit
Eric pojechał do Seattle, żeby odwiedzić kuzyna.
commencer à apprendre
Eric went to Seattle to visit his cousins.
Zamierzam odwiedzić moją mamę.
commencer à apprendre
I'm going to see my mother.
wstawać
commencer à apprendre
to get up
chcieć coś zrobić
commencer à apprendre
to want TO sth
bajka
commencer à apprendre
cartoon
Chcę obejrzeć bajkę.
commencer à apprendre
I want to watch a cartoon.
wyobrażać sobie
commencer à apprendre
to imagine
do kina
commencer à apprendre
to the cinema
Chciałabym pójść do muzeum.
commencer à apprendre
I'd like to go to the museum.
w nocy
commencer à apprendre
at night
jezioro
commencer à apprendre
lake
Mogłybyśmy patrzeć na gwiazdy.
commencer à apprendre
We could look at stars.
mogłabyś to zrobić.
commencer à apprendre
you could do it
mogłabyś mi pomóc.
commencer à apprendre
you could help me.
On mógłby uczyć się więcej.
commencer à apprendre
He could learn more.
Moglibyśmy pracować mniej.
commencer à apprendre
We could work less.
On wie mniej o muzyce.
commencer à apprendre
He knows less about music.
Ona wie więcej o polityce.
commencer à apprendre
She knows more about politics.
polityka
commencer à apprendre
politics
zaimek
commencer à apprendre
pronoun
To jest mój samochód. Ten samochód jest mój.
commencer à apprendre
This is my car. This car is mine.
To jest twój dom. Ten dom jest twój.
commencer à apprendre
This is your house. This house is yours.
To jest jej rower. Ten rower jest jej.
commencer à apprendre
This is her bike. This bike is hers.
To jest jego lodówka. Ta lodówka jest jego.
commencer à apprendre
This is his fridge. This fridge is his.
zamek
commencer à apprendre
castle
To są wasze zeszyty. Te zeszyty są wasze.
commencer à apprendre
These are your notebooks. These notebooks are yours.
Nie lubię ich.
commencer à apprendre
I don't like them.
To są ich dzieci. Te dzieci są ich.
commencer à apprendre
These are their children. These children are theirs.
kawałek ziemi
commencer à apprendre
a piece of land
kraj
commencer à apprendre
country
Pojechałam na wieś.
commencer à apprendre
I went to the country/ the countryside.
Zawsze to mylę.
commencer à apprendre
I always mix it up.
Ona tego jeszcze nie zrobiła.
commencer à apprendre
She hasn't done it yet.
On nie wypił kawy jeszcze.
commencer à apprendre
He hasn't drunk coffee yet.
Moja mam nie kupiła sobie jeszcze sukienki.
commencer à apprendre
My mom hasn't bought a dress yet.
centrum Wilna
commencer à apprendre
THE centre of Vilnius
uniwerytet warszawski
commencer à apprendre
THE university of Warsaw
łza
commencer à apprendre
tear
Przeżyję.
commencer à apprendre
I will survive.
On nie przetrwał. On nie przeżył.
commencer à apprendre
He didn't survive.
sweter
commencer à apprendre
sweater
bluza
commencer à apprendre
sweatshirt
Chcę zrobić włosy.
commencer à apprendre
I want to do my hair.
Chciałabym zrobić włosy.
commencer à apprendre
I'd like to do my hair.
żona
commencer à apprendre
wife
mąż
commencer à apprendre
husband
małżonka, małżonek
commencer à apprendre
spouse
Słucham teraz muzyki.
commencer à apprendre
I'm listening TO music now.
Słuchaj mnie.
commencer à apprendre
Listen to me.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.