Justina 26th Nov 2013

 0    48 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
co słychać?
commencer à apprendre
how are you doing?
How are you?
co słychać?
commencer à apprendre
What's up? (informal)
Jak minął weekend?
commencer à apprendre
How was your weekend?
Co robiłaś w czasie minionego weekendu?
commencer à apprendre
What did you do last weekend?
brzmi ciekawie
commencer à apprendre
sounds nice
Warszawa
commencer à apprendre
Warsaw
uprawiać sport
commencer à apprendre
to do sport
chodzić
commencer à apprendre
to go TO the gym
ćwiczyć na siłowni
commencer à apprendre
to work out
ćwiczyć
commencer à apprendre
to do exercise
zmęczony
commencer à apprendre
tired
wykończony
commencer à apprendre
exhausted
Czy jesteś uzależniona od ćwiczeń na siłowni?
commencer à apprendre
Are you addicted TO working out at the gym?
być uzależnionym od kogoś/ czegoś
commencer à apprendre
to be addicted TO sth
My dad is addicted to smoking.
uzależnienie
commencer à apprendre
addiction
Czy jesteś uzależniona od kawy?
commencer à apprendre
Are you addicted TO coffee?
Nie mogę się doczekać kiedy cię zobaczę.
commencer à apprendre
I look forward TO seeing you.
Z niecierpliwością czekam na twoją odpowiedź.
commencer à apprendre
I look forward TO your reply.
Jestem przyzwyczajona do wstawania o szóstej.
commencer à apprendre
I'm used TO waking up at 6.
Moja siostra jest przyzwyczajona do chodzenia spać po północy.
commencer à apprendre
My sister is used TO going to sleep past midnight.
w nocy
commencer à apprendre
at night
Dostałam twojego maila, ale nie posłuchałam piosenki.
commencer à apprendre
I got your email BUT I didn't listen TO the song.
rozstać się
commencer à apprendre
to split up
to split, split, split
zerwać z kimś
commencer à apprendre
to break up WITH sb
tytuł
commencer à apprendre
title
Jacek zerwał z Agatą.
commencer à apprendre
Jacek broke up with Agata.
tekst piosenki
commencer à apprendre
lyrics
dźwięk
commencer à apprendre
sound
sezon, seria serialu
commencer à apprendre
season
zapoznaj się z czymś
commencer à apprendre
familiarise yourself WITH sth
na balkonie
commencer à apprendre
on the balcony
uderzać
commencer à apprendre
to pound, to hit
Musiałam sprawdzić częste błędy.
commencer à apprendre
I had to check common mistakes.
Ona umie grać na gitarze?
commencer à apprendre
She can play THE guitar.
skrzypce
commencer à apprendre
violin
Mój najlepszy przyjaciel nie umie grać na pianinie.
commencer à apprendre
My best friend can't play THE piano.
prawidłowy
commencer à apprendre
proper, correct
Gdzie znajdę bank?
commencer à apprendre
Where can I find a bank?
Gdzie znajdę pocztę?
commencer à apprendre
Where can I find a post office?
Mieszkam w USA.
commencer à apprendre
I live THE United States / in THE US(A).
Wielka Brytania
commencer à apprendre
THE United Kingdom
Kiedy skończę zadzwonię do ciebie.
commencer à apprendre
When I finish, I'll call you.
od marca
commencer à apprendre
SINCE March
od dziesięciu lat
commencer à apprendre
FOR 10 years
od zeszłetgo piątku
commencer à apprendre
since last Friday
Uczę się angielskiego od ponad roku.
commencer à apprendre
I've been learning English FOR over one year.
Mój chłopak ma nową pracę.
commencer à apprendre
My boyfriend has got a new job. My boyfriend had a new job.
szukać pracy
commencer à apprendre
to look for a job
I'm looking for a job as a teacher.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.