justina 21st Feb 2014

 0    73 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zepsuć plany
commencer à apprendre
to spoil sb's plans
mam nadzieję, że nie zepsułam twoich planów.
commencer à apprendre
I hope I didn't ruin your plans.
Spotykam się z przyjaciółmi. (jutro wieczorem)
commencer à apprendre
I'm meeting my friends.
Odwiedźmy ich.
commencer à apprendre
let's go and see them. let's go to see them.
Nie wyrzucaj tych starych rękawiczek.
commencer à apprendre
Don't throw out these old gloves.
nie krzycz
commencer à apprendre
don't shout
nie kłam
commencer à apprendre
don't lie
nie odrabiaj lekcji tutaj
commencer à apprendre
don't do your homework here
odrabiaj lekcje tutaj
commencer à apprendre
do your homework here
zróbmy jej niespodziankę
commencer à apprendre
let's make a surprise for her
czy jesteś przyzwyczajona do pracy w nocy?
commencer à apprendre
Are you used to working at night?
Jestem przyzwyczajona do pracy w nocy.
commencer à apprendre
I am used to working at night.
Ona nie jest przyzwyczajona do pracy w nocy.
commencer à apprendre
She's not used to working at night.
trolejbus
commencer à apprendre
trolleybus
spróbuję
commencer à apprendre
I'll try
dzwonić (o budziku)
Mój budzik nie zadzwonił.
commencer à apprendre
to go off
My alarm clock didn't go off.
przynajmniej trzy razy
commencer à apprendre
at least three times
robić coś w pośpiechu
commencer à apprendre
do something in a rush
nastawiać czajnik
commencer à apprendre
to put the kettle on
łazienka
commencer à apprendre
bathroom
brać kąpiel
commencer à apprendre
to take a bath
brać prysznic
commencer à apprendre
to take a shower
jeszcze raz
commencer à apprendre
again, once again
świeży
commencer à apprendre
fresh
Gdybym nie wypiła kawy rano, zasnęłabym w moim biurze.
commencer à apprendre
If I didn't drink coffee in the morning, I would fall asleep in my office.
Gdybym nie jadła tylu warzyw, byłabym cały czas chora.
commencer à apprendre
I didn't eat so many vegetables, I'd be sick all the time.
cały czas
commencer à apprendre
all the time
bez cukru
commencer à apprendre
without sugar
Nie, nie jem nic na śniadanie.
commencer à apprendre
No, I don't eat anything for breakfast.
Nie jem, bo nie jestem głodna.
commencer à apprendre
I don't eat because I'm not hungry.
suchy
commencer à apprendre
dry
mokry
commencer à apprendre
wet
suszyć
commencer à apprendre
to dry
moczyć
commencer à apprendre
to wet
wsiadać do samochodu
commencer à apprendre
to get IN the car
wsiadać do autobusu
commencer à apprendre
to get ON the bus
wsiadać do pociągu
commencer à apprendre
to get ON the train
wsiadać do samolotu
commencer à apprendre
to get ON plane
wysiadać z samochodu
commencer à apprendre
to get OUT OF the car
wysiadać z pociągu
commencer à apprendre
to get OFF the train
wysiadać (wysiąść) z samolotu
commencer à apprendre
to get OFF the plane
odpalać silnik
commencer à apprendre
to start the engine
przejazd do pracy zajmuje mi około 20 minut
commencer à apprendre
it takes me about 20 minutes to go to work; my way to work takes (me) around 20 minutes
na parterze
commencer à apprendre
ON the ground floor
na drugim piętrze
commencer à apprendre
ON the second floor
Moje biuro jest na drugim piętrze
commencer à apprendre
My office is on the second floor.
iść schodami
commencer à apprendre
to take the stairs
nie liczę
commencer à apprendre
I don't count
musimy przynosić herbatę z domu
commencer à apprendre
we have to bring tea from home
od dwunastej do pierwszej
commencer à apprendre
FROM twelve TO one
po raz pierwszy
commencer à apprendre
for the first time
różne
commencer à apprendre
different
naczynie, danie
commencer à apprendre
dish
zupa buraczkowa
commencer à apprendre
beetroot soup
kapuśniak
commencer à apprendre
cabbage soup
wychodzę z biura o piątej
commencer à apprendre
I LEAVE the office at five
jak często się to zdarza?
commencer à apprendre
how often does it happen?
diesel, ropa
commencer à apprendre
diesel
rolnik
commencer à apprendre
farmer
rolnicy mają dużo pracy w lato
commencer à apprendre
farmers have a lot of work in summer
po dziesiątej
commencer à apprendre
after ten
chodzę na siłownię
commencer à apprendre
I go TO the gym
Jak często chodzisz na siłowę?
commencer à apprendre
How often do you go to the gym?
cztery razy w tygodniu
commencer à apprendre
four times a week
spędzam tam godzinę
commencer à apprendre
I spend there an/one hour
półtrej godziny
commencer à apprendre
one and a half hours
dwie i pół godziny
commencer à apprendre
two and a half hours
pięć i pół godziny
commencer à apprendre
five and a half hours
próbować coś zrobić
commencer à apprendre
to try TO do sth
próbować czegoś nie robić
commencer à apprendre
to try NOT to do something
czasami sprawdzam coś w internecie
commencer à apprendre
I sometimes check something ON the Internet.
zawsze zapominam
commencer à apprendre
I always forget
wydaje się, że zrozumiałam wszystko
commencer à apprendre
it seems I understood everything

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.