Johnny Cash - I Walk The Line fiszki

 0    16 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Trzymam się prosto
commencer à apprendre
I walk the line
Nieustannie trzymam oczy szeroko otwarte
commencer à apprendre
I keep my eyes wide open all the time
Sciskam końce wstęgi która nas wiąże
commencer à apprendre
I keep the ends out for the tie that binds
Jest mi bardzo, bardzo łatwo być wiernym
commencer à apprendre
I find it very, very easy to be true
Po końcu każdego dnia jestem bez towarzystwa
commencer à apprendre
I find myself alone when each day is through
Tak, przyznaję że zwariowałem na Twoim punkcie
commencer à apprendre
Yes, I'll admit that I'm a fool for you
Jak pewnym jest, że noc jest ciemna a dzień jasny
commencer à apprendre
As sure as night is dark and day is light
Pamiętam o Tobie także w dzień i noc
commencer à apprendre
I keep you on my mind both day and night
A szczęście, które zaznałem potwierdza, że to dobre
commencer à apprendre
And happiness I've known proves that it's right
Dlatego, że jesteś moja, trzymam sie prosto
commencer à apprendre
Because you're mine, I walk the line
Masz sposoby aby mnie zatrzymać przy sobie
commencer à apprendre
You've got a way to keep me on your side
Dajesz mi powody do miłości, której nie mogę ukryć
commencer à apprendre
You give me cause for love that I can't hide
Dla Ciebie spróbowałbym nawet odwrócić bieg rzeki
commencer à apprendre
For you I know I'd even try to turn the tide
Uważnie przyglądam się temu sercu mojemu
commencer à apprendre
I keep a close watch on this heart of mine
Nieustannie mam oczy szeroko otwarte
commencer à apprendre
I keep my eyes wide open all the time
Trzymam końce wstęgi która nas wiąże
commencer à apprendre
I keep the ends out for the tie that binds

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.