job market

 0    29 fiche    sid95
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
urlop macierzyński/ ojcowski
commencer à apprendre
maternity/ paternity leave
praca o stałych godzinach pracy
commencer à apprendre
nine-to-five job
na takich samych warunkach
commencer à apprendre
on equal terms
przepracować się
commencer à apprendre
overwork
posada
commencer à apprendre
position
perspektywy awansu
commencer à apprendre
prospects of promotion
zwolnić się, zrezygnować z pracy
commencer à apprendre
quit/ resign
wymagania
commencer à apprendre
requirements
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
emerytura
commencer à apprendre
retirement
przekwalfikować się
commencer à apprendre
retain
prowadzić usługi/biznes
commencer à apprendre
run a service/ business
prowadzić swój własny interes
commencer à apprendre
run your own business
zwolnić kogoś
commencer à apprendre
sack sb/give sb the sack/fire sb
założyć firmę
commencer à apprendre
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
commencer à apprendre
sick pay
brać wolny dzień
commencer à apprendre
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
commencer à apprendre
take on (employees)
przejmować od kogoś
commencer à apprendre
take over from sb
z pracą wiąże się...
commencer à apprendre
the job/work involves
bezrobotni
commencer à apprendre
the unemployed
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
wolna posada, wakat
commencer à apprendre
vacancy
powołanie
commencer à apprendre
vocation
pracować zdalnie (z domu)
commencer à apprendre
work from home
pracować w firmie
commencer à apprendre
work for a company
pracować w zespole/ samemu
commencer à apprendre
work in a team/on your own
pracować dotrzymując terminów
commencer à apprendre
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
work/do overtime

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.