iwona 27th June 2014

 0    56 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Wczoraj skończyłam 28 lat.
commencer à apprendre
Yesterday I turned 28.
NEVER: I finished 28.
zasłonić żaluzje
commencer à apprendre
to shut the blinds
stracić rachubę czasu
commencer à apprendre
lose track of time / to lose count of time
napisać maila
commencer à apprendre
to write AN email = to email
Kiedy są urodziny Helenki?
commencer à apprendre
When's Helena's birthday?
czoło
commencer à apprendre
forehead
w każdym sklepie
commencer à apprendre
in every shop
we wszystkich sklepach
commencer à apprendre
in all shops
on z nią zerwał
oni się rozstali
commencer à apprendre
He broke up with her
they drifted apart
Ona powiedziała mi, że on z nią zerwał.
commencer à apprendre
She told me that he had broken with her.
Poszliśmy do Eli.
commencer à apprendre
I went to Ela's (place).
maskara
commencer à apprendre
mascara
malować się
commencer à apprendre
to do your make-up, to put on / apply make-up
to do your face / to do your eyes / to do your lips / to do your nails
zmyslać, wymyślać coś
commencer à apprendre
to make sth up
brzwi
commencer à apprendre
eyebrowS
zrośnięta brew
commencer à apprendre
unibrow
pęseta
commencer à apprendre
tweezers
mieć na sobie makijaż
commencer à apprendre
to wear make-up
kolega z pracy
commencer à apprendre
colleague
caly czas
commencer à apprendre
all the time
za każdym razem
commencer à apprendre
every time
mieć tytuł z czegoś
commencer à apprendre
to have a degree IN sth
wymagania
spełaniać wymagania
commencer à apprendre
requirement
to meet / satisfy / fulfil requirement
wynagrodzenie
commencer à apprendre
salary
poliglota
commencer à apprendre
polyglot
wzrok
commencer à apprendre
eyesight
ciało
commencer à apprendre
body
brać udział w czymś
commencer à apprendre
to take part in sth, to participate in sth
maratończyk
commencer à apprendre
marathon runner
metoda kija i marchewki
commencer à apprendre
carrot and stick approach
a way of trying to persuade someone to do something by offering them something good if they do it, and a punishment if they do not:
the government's carrot and stick approach in getting young people to find jobs
oni są jak dwie krople wody
commencer à apprendre
they are like to peas in a pod
strączek
commencer à apprendre
pod
cegła
commencer à apprendre
brick
drapać
commencer à apprendre
to scratch
zamek (budowla)
commencer à apprendre
castle
rzucać czymś w coś/ kogoś
commencer à apprendre
to throw sth AT sth / sb
rzucać coś do kogoś
commencer à apprendre
to throw sth TO sb
na dole (np. strony)
commencer à apprendre
at the bottom
mysz, myszy
commencer à apprendre
mouse, mice
ubrania
commencer à apprendre
clothes
zmieścić się, pasować do czegoś (mieć odpowiedni kształ, rozmiar)
commencer à apprendre
to fit
I couldn't find a key which fitted the lock.
średniej wielkości
commencer à apprendre
medium-seized
bagaż podręczny
commencer à apprendre
hand / cabin luggage
samolot
commencer à apprendre
plane, airplane, aircraft
na pokładzie samolotu
commencer à apprendre
on board the aircraft / the plane
parking
commencer à apprendre
car park BrE, parking lot AmE
large car parks (NOT parkings) near train stations
karta pokładowa
commencer à apprendre
boarding pass
waluta
commencer à apprendre
currency
cel podróży
Dokąd lecisz?
commencer à apprendre
destination
What's your destination?
wyciągać pieniądze z bankomatu
commencer à apprendre
to withdraw
godzina odlotu
commencer à apprendre
departure time
godzina przylotu
commencer à apprendre
arrival time
bagaż rejestrowany
commencer à apprendre
hold luggage
Co myślisz o mojej nowej fryzurze?
commencer à apprendre
What do you think of my new haircut?
rozważać
commencer à apprendre
to consider sth
Rozważam zrobienie intensywnego kursu angielskiego w Anglii.
commencer à apprendre
I’m thinking about doing an intensive English course in England.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.