iwka 6th Dec 2013 MIKOŁAJKI

 0    60 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jestem w drodze
commencer à apprendre
I'm on my way home.
Zapytał czy mogłabym mu pomóc.
commencer à apprendre
He aksed me if I could help him.
poszłam do bankomatu
commencer à apprendre
I wnet to a cashpoint/cash machine
w restauracji
commencer à apprendre
in a restaurant
Spóźniłam się na autobus.
commencer à apprendre
I missed my bus.
korek uliczny
commencer à apprendre
traffic jam
I got stuck in a traffic jam.
Jestem w drodze do pracy.
commencer à apprendre
I'm on way to work.
Jesteśmy w drodze do kina.
commencer à apprendre
We're on our way to the cinema.
nastolatek
commencer à apprendre
teenager
czy byłaś w pośpiechu?
commencer à apprendre
were you in a rush?
spieszyć się, być w pośpiechu
commencer à apprendre
to be in a hurry, to be in a rush
Spieszę się.
commencer à apprendre
I'm in a hurry.
nie ma pośpiechu
commencer à apprendre
there's no rush
nie spiesz się
commencer à apprendre
take your time
wysypka
commencer à apprendre
rash
Święty Mikołaj
commencer à apprendre
Santa Claus
w związku z czymś
commencer à apprendre
in connection with sth
on zostawia prezenty w naszych butach
commencer à apprendre
he leaveS presents in out shoes
kozaki, trzewiki
commencer à apprendre
boots
buty
commencer à apprendre
shoes
w moim dzieciństwie
commencer à apprendre
in my childhood
kaptur
commencer à apprendre
hood
sąsiedztwo
commencer à apprendre
neighbourhood
lakier do paznokci
commencer à apprendre
nail polish
bransoletka
commencer à apprendre
bracelet
amulet
commencer à apprendre
charm
Poświęcamy taką samą ilość czasu na uczenie się.
commencer à apprendre
We devote the same amount of time to learning.
He devoted his energies to writing films.
poświęcać coś na coś
commencer à apprendre
to devote sth to sth
usuwać
commencer à apprendre
to remove
Remove the old wallpaper and fill any holes in the walls.
zmywać do paznokci
commencer à apprendre
nail polish remover
z pulpitu
commencer à apprendre
from the desktop
pusty
commencer à apprendre
empty
odpowiadać
Odpowiedz na moje pytanie.
commencer à apprendre
to answer
Answer my question.
w czasie moich studiów
commencer à apprendre
during my studies
dziwny nauczyciel
commencer à apprendre
a strange teacher
Ula is a strange teacher.
Oblałam ten egzamin.
commencer à apprendre
I failed this exam.
matematyka
commencer à apprendre
math AmE, maths BrE
być dobry
commencer à apprendre
to be good/bad AT sth
Are you good at maths?
posiadać
commencer à apprendre
to possess (formal)
Different workers possess different skills.
najcenniejszy
commencer à apprendre
the most precious
Gdybym miała dużo pieniędzy, pojechałabym do Islandii.
commencer à apprendre
If I had a lot of money, I would go to Iceland.
Islandia
commencer à apprendre
Iceland
Gdybym nie miała męża, byłąbym smutna.
commencer à apprendre
If I didn't have a husband, I would be sad.
Gdybym była tobą, uczyłabym się więcej.
commencer à apprendre
If I were you, I would study more.
kucharz
commencer à apprendre
cook
dużo informacji
commencer à apprendre
a lot of information
gruba książka
commencer à apprendre
a thick book
wykład
commencer à apprendre
lecture
na kilka dni
commencer à apprendre
for a few days
drzemać
commencer à apprendre
to nap
kaczka
commencer à apprendre
duck
zwierzątko domowe
commencer à apprendre
pet
wymiotować
commencer à apprendre
to vomit, to throw up
on znalazł książkę
commencer à apprendre
he found a book
pod poduszką Rachel
commencer à apprendre
under Rachel's pillow
brudny, sprośny
commencer à apprendre
dirty
rower mojego brata
commencer à apprendre
my brother's bike
drewniane łyżki
commencer à apprendre
wooden spoons
syn Agaty
commencer à apprendre
Agata's son
słownik
commencer à apprendre
dictionary

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.