iwka 30th Jan 2014

 0    100 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nie długo
commencer à apprendre
not long
straszny, okropny
commencer à apprendre
horrible
był (gdzieś) wypadek
commencer à apprendre
there was an accident
Warszawa
commencer à apprendre
Warsaw
półtorej godziny
commencer à apprendre
one and a half hours
dziwny
commencer à apprendre
strange
straszny, przerażający
commencer à apprendre
scary
On przeprowadził dwie lekcje pod rząd.
commencer à apprendre
He conducted two classes in a row.
O której godzinie przybyłaś do Warszawy?
commencer à apprendre
What time did you arrive in Warsaw?
Widziałam ten film tylko raz.
commencer à apprendre
I saw this movie only once.
ona jest w ciąży.
commencer à apprendre
she is pregnant.
sąsiad
commencer à apprendre
neighbour, neighbor (AmE)
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to force sb to do sth
Ona urodziła zdrowego chłopca.
commencer à apprendre
She gave birth to a healthy boy.
Czy nie masz nic przeciwko wstawaniu o piątej?
commencer à apprendre
Don't you mind waking up at 5?
koncert na żywo
commencer à apprendre
live concert /laiv/
nie marnuj czasu
commencer à apprendre
don't waste your time
on wynalazł nowy telefon
commencer à apprendre
He invented a new phone
Spędzę dużo czasu ucząć się angielskiego.
commencer à apprendre
I'll spend a lot of time learning English.
spędzać/marnować czas robiąc coś
commencer à apprendre
to spend / waste time doing sth
tabla, stół
commencer à apprendre
table
kolumna
commencer à apprendre
column
Zdecydowałam pojechać do Niemiec.
commencer à apprendre
I decided to go to Germany.
dążyć do celu
commencer à apprendre
to aim to do sth
próbować, usiłować
commencer à apprendre
to attempt to do sth
Czy stać cię na ten samochód?
commencer à apprendre
Can you afford this car?
mieć nadzieję coś zrobić
commencer à apprendre
to hope to do sth
Mam nadzieję zdać ten egzamin.
commencer à apprendre
I hope to pass this exam.
mieć zamiar
commencer à apprendre
to intend to do sth
Mam zamiar wziąć udział w tym konkursie.
commencer à apprendre
I intend to take part in this competition.
dać radę coś zrobić
commencer à apprendre
to manage to do sth
Czy dałaś radę mu pomóc?
commencer à apprendre
Did you manage to help him?
oferować
commencer à apprendre
to offer to do sth
planować
commencer à apprendre
to plan to do sth
odmawiać
commencer à apprendre
to refuse to do sth
ona wygląda na zmęczoną.
commencer à apprendre
she seems to be tired.
Ona często zapomina kluczy.
commencer à apprendre
She tend to forget her keys.
klucze
commencer à apprendre
keys
próbować
commencer à apprendre
to try to do sth
Powinnaś spróbować nauczyć się niemieckiego.
commencer à apprendre
You should try to learn German.
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
commencer à apprendre
to expect sb to do sth
Oczekuję, że posprzątasz mieszkanie.
commencer à apprendre
I expect you to clean the flat.
Ona pomogła mi to zrobić.
commencer à apprendre
She helped me to do it.
płacić
commencer à apprendre
pay
Ray zapłacił kilku dzieciakom, żeby umyły jego samochód.
commencer à apprendre
Ray paid some kids to wash the car.
Chcę, żebyś zrobiła śniadanie.
commencer à apprendre
I want you to make breakfast.
Chciałabym, żebyś zrobiła kawę.
commencer à apprendre
I would like you to make coffee.
zezwalać na coś, pozwalać na coś
commencer à apprendre
to allow sb to do sth
Ona pozwoliła mi obejrzeć ten film.
commencer à apprendre
She allowed me to watch this movie.
Moja mama pozwoliła mi spotkać się z moimi przyjaciółmi.
commencer à apprendre
My mother allowed me to meet up with my friends.
namawiać, zachęcać
commencer à apprendre
to encourage sb to do sth
zapraszać
commencer à apprendre
to invite sb to do sth
zaproszenie
commencer à apprendre
invitation
rozkazać komuś coś zrobić
commencer à apprendre
to order sb to do sth
rozkaz
commencer à apprendre
order
wydawać rozkazy
commencer à apprendre
to give orders
przypominać
commencer à apprendre
to remind sb to do sth
nauczyć kogoś coś robić
commencer à apprendre
to teach- taught - taught; to teach sb (how) to do sth
ona nauczyła mnie prowadzić auto.
commencer à apprendre
She taught me (how) to drive a car.
pilny, naglący
commencer à apprendre
urgent
wzywać; nawoływać
commencer à apprendre
to urge sb to do sth
ostrzegać
commencer à apprendre
to warn sb (not) to do sth
ostrzeżenie
commencer à apprendre
warning
Ona ostrzegła mnie, żebym tam nie szła.
commencer à apprendre
She warned me NOT to go there.
unikać
commencer à apprendre
to avoid doing sth
nie móc znieść
commencer à apprendre
can't stand doing sth
brać coś pod uwagę
commencer à apprendre
to consider doing sth
Ona bierze pod uwagę wyjazd do Holandii.
commencer à apprendre
She considerS going to the Netherlands.
Czechy
commencer à apprendre
THE Czech Republic
nie znosić
commencer à apprendre
to detest doing sth
nie lubić
commencer à apprendre
to dislike doing sth
bać się czegoś
commencer à apprendre
to dread doing sth, to be afraid of sth
Czy masz ochotę wyjść dzisiaj w nocy?
commencer à apprendre
Do you fancy going out tonight? = Do you feel like going out tonight?
tęsknić
commencer à apprendre
to miss doing sth
tęsknię za pracą w nocy
commencer à apprendre
I miss working at night.
być w czymś beznadziejnym
commencer à apprendre
be something hopeless AT doing sth
sławny
commencer à apprendre
famous
słynąć z czegoś
commencer à apprendre
to be famous FOR sth
Boję się pająków
commencer à apprendre
I'm afraid of spiders.
wysokość
commencer à apprendre
heights
ciemność
commencer à apprendre
the dark
mieć na coś alergię
commencer à apprendre
to have an allergy to something, to be allergic TO sth
ona ma alergię na kurz
commencer à apprendre
she is allergic TO dust
być złym na kogoś
commencer à apprendre
to be angry with / at sb
być złym na coś
commencer à apprendre
to be angry about + sth
myśleć optymistycznie o czymś
commencer à apprendre
to be optimistic about sth
być czegoś pewnym
commencer à apprendre
to be certain ABOUT sth
być serio
commencer à apprendre
to be serious about
być beznadziejnym, bezużytecznym w czymś
commencer à apprendre
useless at sth
być spóźnionym na coś
commencer à apprendre
to be late for sth
być gotowym na coś
commencer à apprendre
be ready for sth
być pokrytym czymś
commencer à apprendre
to be covered in/with sth
być dumnym z kogoś/czetgoś
commencer à apprendre
to be proud of sth /sb
być niezależnym od
commencer à apprendre
to be independent of
polegać na kimś
commencer à apprendre
to be raliant on sth
polegać na kimś
commencer à apprendre
to rely on sb
możesz zawsze na mnie polegać
commencer à apprendre
You can always rely on me
być przyzwyczajonym do czegoś
commencer à apprendre
be accustomed to something
być kompatybilnym z czymś
commencer à apprendre
to compatible with
mieć czegoś dość
commencer à apprendre
to be fed up with sth

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.